Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-pages.dk%2Fbohuslaningen%2F2056%2Farticle%2F954887%2F7%2F1%2Fexternal%2F%3Ftoken%3Dd5dae1b07cb3815c8fc5744a98259201%26fbclid%3DIwAR0dpl9DPh_4u4oEz_-NA56Qb9WnVlHxTbZP2fcOdAwXx5C-yEy-6i00igg&h=AT2sYDWtnigJ6AuV0aGwAZu4qBmkyD-D0vcaXsQ76ZAkw4h1pUPg0nFg3Rlo7d8BcxJ2atEnzB2GEYO9NfEC0mSxHUpHP3aDJHLAqq3F618TjZ6YmoN67Zk-pWAftiXvf5seKwVi får väl se vad resultat blir västvatten har ju inte varit med i diskussion vad jag vet men det är bra om man tänker om det kanske blir stopp för jakten på enskilda avlopp i Sotenäs Munkedal Uddevalla Färgelandas kommuner också. Att nya kunskaper kring frågan slår igenom samt

Fortsätt läsa

Bohuslänningen/ Svar till Karin Pihls ledare den 3 juni/ Tillsynskampanjen mot små avlopp kränker landsbygdsborna

Tillsynskampanjen mot små avlopp kränker landsbygdsborna Svar på Karin Pihls ledare, den 3 juni ”Om man ska behöva utstå kränkningar för att man engagerar sig i vatten- och avloppsnämnden kommer till slut ingen vilja sitta där” skriver Karin Pihl i Bohusläningens ledare. Låt oss se det från andra sidan. Får

Fortsätt läsa