Tillstånd för damm och elkraftsanläggningar verkar följa samma mönster som va-utbyggnaden. I vilken verklighet arbetar myndigheterna i?

Inlägg från en grupp på facebook som heter Avloppsbedrägeriet Det finns ytterligare vattentjänster än va frågor där myndigheterna verkar sakna verklighetsförankring, och det är damm och elkraftsanläggningar. Här har man inte betalt för att tänka utan bara för att utför sitt jobb punkt slut. Sedan vänder de ryggen och kör

Fortsätt läsa

Föreningen Strandskyddarna har många frågor som är kopplade till Va-frågan.

På va-i-tiden.se´s nätverkssidor ser jag att många  av föreningen Strandskydds frågeställningar är kopplade till Va frågan. Bildvy över Gårviks badplats. Fotot taget där en bajspump/hamnkontor ska ligga enligt det kommunala beslutet.  Vid bräddningar kommer länsar läggas ut som hindrar bajset att flyta ut längre ut i havet. Foto Tom Hagström

Fortsätt läsa

Protestlistor/Namninsamlingar

Köping/Norra mälarstranden, dvs fritidshusområdena på Stäudd, Dåvö och St Aspholmen. Upprop: Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand! Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns! Två alternativ: Följ länken till skrivunder.com och

Fortsätt läsa