Mail ifrån Anders Grönwall

Nedanstående mail skickade Anders Grönwall via kontaktformuläret  på va-i-tiden.se. Mailet går till webbredaktören som skickade det vidare till övriga i ”Departementsgruppen”. Vi i departementsgruppen söker nu förslag till ett datum då vi kan träffa Grönwall. Parallellt med detta pågår filning på argumentationsdokumentet (se ovan dess slutliga text). Från: Anders Grönvall

Fortsätt läsa

Den statliga utredningen saknar företrädare för fastighetsägarna

Tyvärr kan vi i nätverket, VA i tiden, konstatera att inga företrädare för de hundratusentals fastighetsägare som berörs är kopplade till utredningen. Vi vill därför med en skrivelse uppmärksamma utredaren på aspekter i frågan som rör oss fastighetsägare och vår närmiljö. (Länk till:  Deltagare i den statliga utredningen Hållbara vattentjänster)

Fortsätt läsa

Statlig utredning tillsatt; regeringens direktiv

Sommaren 2017 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna.

Fortsätt läsa

Nyköping- P4 Sörmland/Politiskt beslut om stort VA projekt i Nyköping

Politiskt beslut om stort VA-projekt i Nyköping – P4 Sörmland | Sveriges Radio   2015-02-10: Ikväll ska kommunfullmäktige i Nyköping fatta beslut om kustledningen, en 16 kilometer lång VA-ledning mellan Sjösa och Vålaö – kommunens i särklass största egna kommunala VA-projekt. Enligt förslaget ska fastighetsägare som ansluter sig betala som

Fortsätt läsa

2010-07-15, MittSverige åtalas för miljöbrott- åklagare kräver minst 350.000 i skadestånd

SUNDSVALL – MittSverige Vatten åtalas för brott i fyra fall mot miljölagen. Enligt åtalet ska man ha förorenat mark, brutit mot tillstånd och uppgett felaktiga uppgifter om detta. Vid Bällsta avloppsreningsverk ska man ha bytt kemikalier utan tillstånd. Vid Stöde avloppsreningsverk ska man ha försvarat kontrollen genom att lämna oriktiga

Fortsätt läsa