Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam

Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam. Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper. Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan

Fortsätt läsa

SVT/20 projekt i Sverige får 37 miljoner kronor i bidrag för nya arbetsformer i vattenvården

SVT/Småland, Publicerad 20 december 2018 37 miljoner för att motverka övergödning – Västervik mottagare 20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.

Fortsätt läsa

Köping/Salomonsson och makten

Striden fortsätter mellan Karl Bejbom, Krönikör på Bblat (Bergslagsbladet, Arboga Tidning), och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande. Insändare och krönikor 2018-01-11: Salomonsson: Jag välkomnar kritisk, saklig och informativ granskning 2018-01-09: Karl Beijbom: Ni har 100 procent rätt. 2018-01-05: Karl Beijbom: Makthavare i Köping vill att min röst i debatten tystnar 2018-01-03: Salomonsson: Elizabeth Salomonsson

Fortsätt läsa

Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA.

Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner

Fortsätt läsa

Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995

Din fältundersökning P i slam 1995 7 januari 2019  13:41  63 KB Från:  svenning@ericsson.ms Till:  anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se Hej Anna-Lena Och en god fortsättning inför 2019. Jag har läst igenom din fältstudie rapport. i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30

Fortsätt läsa