Namninsamling/Stoppa tvångsanslutningarna till vatten och avlopp, stöd riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)

Stödj denna riksdagsmotion genom att gå in på denna namninsamling OBS: Glöm inte att bekräfta er signatur via svarsmailet du får efter att du signerat!   Text för namninsamlingen:  Vi vill stoppa all omotiverad ombyggnad av väl fungerande enskilda avlopp på landsbygden. Detta genom att stödja riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl

Fortsätt läsa

Forskning visar hur miljöaktivister styr kommunerna innifrån.

Forskning visar hur miljöaktivister styr kommunerna innifrån. Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. ”Handläggare utnyttjar sin ställning men beaktar inte de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär”, säger en jurist på LRF. Se mer via länken ovan.

Fortsätt läsa

Varning för lantmäteriet

Varning för Lantmäteriet! Vill utfärda en varning vid ”umgänge” med ensamrättsverket Lantmäteriet. Deras beteende, i symbios med kommunerna, kan liknas vid ett modernt baggböleri. Ledningsrätter behövs för att samhället ska fungera. I vår enfald har vi tyvärr haft stor tilltro till ledningsförrättningen och de villkor som ställts upp för både

Fortsätt läsa

Köping/MMd önskar för prövningstillstånd ytterligare kompletteringar av var och en som givit fullmakt till Lars-Göran C

Från: Kent Andersson <kent.1969@outlook.com> Skickat: den 16 mars 2019 19:36 Till: lgc.hilmer@icloud.com Ämne: Svea Hovrätt och Prövningstillstånd . Viktigt Hej alla glada kämpar + tack för erat stöd. Tyvärr tycker Domstolen  att man vill krångla till ansökan, därav dessa kompletteringar som du ser i denna fil, Svea HR M 2482-19 Aktbil 16[3166] . 20190316. Beträffande

Fortsätt läsa

Formas bjuder in till rådgivande möte/Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den?

  Markretentionen av fosfor – hur betydelsefull är den? Formas bjuder in till rådgivande möte Enskilda avlopp kan bidra till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav. Men på avloppsvattnets väg från anläggningen till mottagande ytvatten hålls en del av näringsämnet fosfor kvar i marken. Frågan är hur effektiv denna

Fortsätt läsa

GP- debattartikel/Klimatprotesterna har potential att skaka om på riktigt

Debattartikel i GP. Det finns tre viktiga insikter att bära med sig från forskningen om ickevåldsuppror: Det civila motståndets potens, dess olika kanaler och förmågan att locka bredare uppslutning för en grundläggande förändring av samhället, skriver professor Isak Svensson. Klimatprotesterna har potential att skaka om på riktigt I går genomfördes demonstrationer

Fortsätt läsa

Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp.

Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav

Fortsätt läsa