Köping-Bblat/ Debatt: Betongpolitik från S i VA-frågan

Betongpolitik från S i VA-frågan Nicholas skriver: ”Att invänta en uppdaterad lagstiftning kallar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson för ”bakåtsträvande, utan vilja till utveckling och framtidstro”. Det visar att Salomonsson är helt ur fas med tiden, en relikt från betongsossarnas era.” Han fortsätter att fundera över hur kommunen så totalt misslyckats med

Fortsätt läsa

Köping-Bblat/Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD

Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4. ”Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare! Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska

Fortsätt läsa

Dagens samhälle/ Nog med häxjakten på landets fastighetsägare

Nog med häxjakten på landets fastighetsägare Debatt, Roland Ekstrand, Svensk klimatcertifiering. ”Fosfor är inget gift som vi måste ta bort ur vårt avloppsvatten. Därför är det dags att avbryta häxjakten på de hundratusentals fastighetsägare som åläggs att bygga om sina avloppsanläggningar på grund av fosfor. Nu har vårsådden börjat i södra delen av landet

Fortsätt läsa

Dagens industri/ Begär bidrag för avloppsmiss (EU hotar med mycket dryga böter pga reningsverkens oförmåga)

Begär bidrag för avloppsmiss ”Sverige riskerar hundratals miljoner i böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. För att blidka EU måste ett antal små kommuner kvickt investera i sina reningsverk. Nu begär de att staten betalar – eftersom det är den svenska tolkningen av direktivet som ställt till bekymren. Sedan flera

Fortsätt läsa

GP-Gästkrönika/ Dags för rening av dagvatten

Dags för rening av dagvatten GästkrönikaRegnvatten som för ut mikroplastpartiklar i kretsloppet är ett underskattat miljöproblem, skriver gästskribenten Göran Värmby, tidigare miljöchef på Göteborgs stad. Följ länken ovan. ”För några år sedan fick en liten däckverkstad i Göteborgsområdet besök av Miljökontoret i den aktuella kommunen. Man hade prioriterat däckverkstäder som

Fortsätt läsa

Sollefteå kommun avbryter avloppsinventering

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att avbryta den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun. Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning. Den tillsynsplan som gäller för Miljö- och byggenhetens verksamhet anger att minst 1000

Fortsätt läsa