Succé när alla partier utom ett kom på VA-föreläsning hos drabbade Roland

”En succé”. Så sammanfattar fiskaren Roland Karlsson i Lilla Sandviken föreläsningen i onsdags, där VA-experten Peter Ridderstolpe inbjudits för att föreläsa för kommunens politiker. Ett minireningsverk för 20 hushåll skulle bli betydligt billigare för de boende i Lilla Sandviken i Dåvö, säger Roland Karlsson och visar den infiltrationsanläggning som redan

SVT Västernorrland: Västernorrland värsta avloppslänet säger branchorganistationen VVS fabrikanternas råd.

Enskilda avlopp rinner många gånger helt olagligt rakt ut i naturen och Västernorrlands län är absolut sämst i landet på att åtgärda problemet. Det visar en färsk undersökning. Det är branschorganisationen VVS-fabrikanternas råd som i en enkätundersökning undersökt i vilken takt de ensklida avloppen i landets alla län åtgärdas…..

10 april: Ett nytt skandalmål i Mark och Miljödomstolen … nu skrattar dom åt de som blir utsatta för bedrägeri och mister sitt hem och säger att de inte behöver rätta sig efter lagen eller fakta. Nästa steg blir att polisanmäla de ansvariga som har roligt åt deras offers hemlöshet …

Samma visa som alla andra gånger. Miljön är inte vad man bedömmer i Mmd, utan huruvidaett verksamhetsområde är inrättat av kommunen. Ifall kommunen har gjort nödvändiga utredningar för att säga att risk för hälsa och miljö föreligger eller ej, det bryr man sig inte om.

Lagtext om expropriation

Text och förklaring kring ordet Expropriation:  Ett tvångsförvärv av äganderätten (eller vissa andra rättigheter) till en fastighet. Reglerna om expropriation finns i expropriationslagen (ExprL). Expropriation innebär vanligen att det är den fulla äganderätten till fastigheten som övergår, men en fastighet kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt. Fastighetsägaren behåller då äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta