Webredaktören har ordet: Domstolsfall i va: Köping, Vänersborg m fl mot kommunen

Köping: KOMMUNEN mot fastighetsägarna på norra mälarstranden Lars Göran och juristen Roland Norlen fick i förrgår veta att övre Mark och miljödomstolen inte ger oss prövningstillstånd. Motivering lämnas ej. Jag talade med Lars-Göran Carlsson som sa att vi kan gå vidare till Högsta domstolen, det finns en mikroskopisk chans att vi får prövningstillstånd där.

Fortsätt läsa

Piteå/ Sommarstuga på Renön skall anslutas till kommunalt v/a, men vad skall stugan anslutas till då den saknar v/a?

Hans Nordmark har skrivit till enheten för miljö och hälsa i Piteå kommun. ang tvångsanslutning till kommunalt avlopp. Hans undrar “ För oss- och andra med starkt miljöintresse som målmedvetet skyddar våra ägor från störande utsläpp, känns det märkligt stötande och djupt orättvist att utsättas för nämnda tvångsåtgärder- med mycket

Fortsätt läsa

Advokatsamfundet avstyrker förslag för snabbare bostadsbyggande. Förslaget är grundlagsstridigt och borde aldrig ha lagts fram

Advokatsamfundet avstyrker förslag för snabbare bostadsbyggande 11 januari 2019 Förslaget är grundlagsstridigt och borde aldrig ha lagts fram, anser samfundet. Förslaget om att enskilt ägd mark med tvång ska kunna tas i anspråk för bostadsbyggande utan ersättning strider mot skyddet för äganderätten i 2 kap. 15 § regeringsformen, och Advokatsamfundet

Fortsätt läsa

Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning?

6 nov 2018: Entrepenör/ Äganderätt- skall kommunerna få lösa in mark för bostadsbyggande utan ersättning? En debatt om kommunerna ska få lösa in mark utan ersättning har blossat upp efter att utredningen Ett snabbare bostadsbyggande presenterades nyligen. Förslagen kan strida mot såväl grundlagen som EU-rätten, menar Anna Treschow, rättspolitisk expert

Fortsätt läsa