Kristianstadsbladet/ Övergreppet på våra enskilda avlopp

Övergreppet på våra enskilda avlopp Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart 7:e år till en uppskattad kostnad av 2

Fortsätt läsa

Komplettering av uppgifter för prövningstillstånd av HD och överklagan ang sjöförlagd ledning

Ansökan om prövningstillstånd och överklagan av MMd dom, till HD. Inkl komplettering av ansökan Bilagor Upprop för namninsamling- Fullmakt för överklagan för namninsamling  Utskriften medpersonliga data som är lämnande vid namninsamlingen, som pers nr etc har skickat till domstolen, men visas inte på denna publika sida. Skrivunder.com – Underskrifter –

Fortsätt läsa