”Den lilla människan Anna”

Ingen bryr sig mer än att se till sitt eget tydligen.
Ingen ser/reagerar på den nationella helheten heller och dess konsekvenser
Det är ju därför jag gärna hänvisar till min text ”härifrån till evigheten”
Sen pågår det ju andra grejer med, folk runt om nybyggnationer av vägar, el, gruvor, vägbelysning osv.
Gränserna för vad som ska betalas via skatt kontra privat verkar suddas ut.
Framöver kommer väl järnvägsutbyggnad också.
Tröstlöst
Verklighetsfrämmande

Den lilla människan Anna

 • Den lilla människan Anna, 15 juli, ”En rimlig reaktion”… - ”En rimlig reaktion”… (Som svar på ett radioinslag från SR P4 Stockholm/ Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner) 2,4 miljoner. 3 hushåll. Uträtta behov, sköta hygien och diska/tvätta. Det tycker ”någon” är rimligt. Hur står det till i Sverige tänker lilla människan Anna, tar en klunk kaffe och skäms
 • Den lilla människan Anna, 10 juli, ”Har inget att skriva”… - ”Har inget att skriva”… Det känns som om mina ord har tagit slut. Hur ska jag uttrycka min stora sorg för vad många människor just nu går igenom som FÄ-ägare. Att läsa om alla dessa människoöden ger mig ibland låsningar i skrivandet. Sorgen väller över mig att vi tycks inte
 • Lösenordsskyddad: Brevväxling om Annas brev om frågan om varför byte av avlopp, vägkostnader, Hitlers Lebensraum och Slavernas kamp - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Den lilla människan Anna, 8 juli, ”Jag ser det på växter och djur”… - ”Jag ser det på växter och djur”… I hela mitt liv har djur och natur fyllt mitt liv mer eller mindre och på olika sätt. Förr fanns omkring mig vackra skogar med blandade träslag, mossar, svamp och djurliv. Idag finns på många platser bara kalhyggen eller oframkomliga skogar efter stormar
 • Den lilla människan Anna, 7 juli. ”Politiker glömmer”…, ”De unga”… - ”Politiker glömmer”… Tankar kopplade till va-frågor. På landsbygden bor fler än lantbrukare och företagare. På landsbygden bor också icke akademiskt utbildade inom andra yrken. Jag anser att politikerna glömmer bort/inte bryr sig att gruppen icke akademiskt utbildade, med alltså förmodligen lägre löner finns/vill till landsbygd. Frågan är om makten vill
 • Den lilla människan Anna, 6 juli: ”Hur står det till?… - ”Hur står det till?… Mina tankar går idag till landets alla anställda som jobbar med samhällsplanering, klimat/miljö och VA. Jag undrar hur dom har det? Jag hoppas att deras arbetssituation/miljö/utbilning/vidareutbilning ser exemplarisk ut så att jag och alla andra kan/får/har fått förlita oss på att vi en riktig och korrekt
 • Den lilla människan Anna, 4 juli, ”Skratt eller gråt”… - ”Skratt eller gråt”… Jag brukar lyssna på alla partier som håller tal i Almedalen eller sommartal för jag brukar tycka det är jätteviktigt att få olika perspektiv och vara samhällsintresserad. I år följer jag det inte kan jag säja. Besvikelsen är för stor. Läser dock lite texter om uttalanden. Får
 • Den lilla människan Anna, 1 juli, ”Som en målning” -Skriet. - ”Som en målning” Skriet. Den målningen av Munch kan de flesta av oss se framför sig tror jag. Samma inneboende rädsla som målningen visar kan jag känna inombords för min egen situation, när jag läser om vad stad/landsbygdsbefolkning privatägare råkar ut för ang va-frågor och exploateringsfrågor och vidriga faktureringar från
 • Den lilla människan Anna, 30 juni: ”Helt plötsligt slår det mig”…; ”Just det”… - ”Helt plötsligt slår det mig”… Det jag skriver är som ett tal från svunnen tid. Jag sitter år 2019 och försvarar/kämpar för den lilla människan rättigheter till vatten och avlopp till rimliga priser men även rätten att inte fråntas sitt ägande/bostad. Makten/beslutsfattare har lyckats skapa en tillbakavriden och snedvriden utveckling
 • Den lilla människan Anna, 29 juni: Bekvämlighetens lovsång; Hur gör jag nu? - ”Bekvämlighetens lovsång”.. Frågan kring vatten/avlopp ska inte avgöras av bekvämlighetens lovsång. Den aspekten är bara en bonus. Kommande framtid är klimatförändringar och dess konsekvenser borde ingen kunna blunda för idag. En av konsekvenserna lär bli tillgång till färskvatten. Lägg till värmeböljor och folkförflyttningar norröver pga bl a hettan och bind
 • Den lilla människan Anna, 28 juni: Att vakna- Hur skall jag göra, vad skall jag göra, hur skall jag göra, vad skall jag göra…… - ”Att vakna… Ett brummande väckte mig. In genom det öppna fönstret seglar en bålgeting stor som ett flygplan och med ljud som får mig att kasta mig ur sängen. Getingen far omkring i rummet och jag står i dörröppningen beredd att dra mitt svärd, dvs dra till med dörren. Den
 • Den lilla människan Anna, 27 juni: Respektösheten; Övergördning. - ”Respektlösheten”… Känslan blir ibland att i bostadskrisens (finns den förresten?) Sverige så är det tydligen många som förväntar sig att äldre och ensamstående ska flytta på sig från sina hus/sommarstugor för att skapa tillgänglighet för andra grupper. Jag vet att diskussionen kan gå så för jag hör det i mitt
 • Den lilla människan Anna, 26 juni: Framtiden; Valet- något skaver - ”Framtiden”… Funderingar på hur det här blir om det får fortsätta… Jag ser inget annat i framtiden än att det bara kommer vara människor med höga löner/kapital som kommer kunna bo i hus på landsbygd, permanentboende eller sommarhus. Vi som redan bor här, endel i hela livet, kommer att tvingas
 • Den lilla människan Anna, 25 juni: Jag blir så irriterad; Återigen - ”Jag blir så irriterad”… Nu har jag lyssnat igenom program på Sveriges radio; Klotet, 2 olika avsnitt; ”När vattnet tar slut” ”Risk för slamberg i Sverige”. Från 2018. Irritationen består av flera olika delar: -Varför verkar samhället samverka med lantbruk/företag om lösningar och testar men inte med fastighetsägare på samma
 • Den lilla människan Anna, 24 juni, Midsommar- Jag har hoppat över den här helgen jag älskat så mycket.; - ”Midsommar”… Jag har hoppat över den här helgen jag älskat så mycket. Hur ska jag hitta glädje att fira när jag är utslagen av tanken av att förlora allt som har något värde i mitt liv? Finns ingen glädje att plocka fram när 30 års byggande av mitt liv helt
 • Den lilla människa Anna, 20 juni: Bakåt går tiden (om klimat/miljö/vatten); ”Jag lyckades”… - ”Bakåt går tiden”… (om klimat/miljö/vatten) Lider så förbannat av tanken, rätten till svordomar är min i en tid som denna, frustrationen av att bara stå på sidan av och betrakta, bakåt går tiden, en framtidsvision, som av begär och svaghet för stora applåder, tappat fästet för komplexiteten i utförandet, bråttom,
 • Den lilla människan Anna, 17 juni, Som ett skadeskjutet djur. - ”Som ett skadat djur”… De flesta djur drar sig undan när de blir skadade. Jag gör som dom. Jag har fått ett stort, öppet inre mentalt sår som står och gapar vidöppet pga tilltron till det jag hela livet trott på, dvs sund demokrati, verkar försvinna ut genom fönstret och
 • Den lilla människan Anna, 17 juni, ”Bensin å bensin”… ”Men va-frågorna då?” - ”Bensin å bensin”… Upprop och protester om bensinpriset hörs nu lite här och var. Partier och fack uttalar sig i traditionell media. Det är bra. Men va-frågorna då? Folk som får sälja sina hus och stugor. Får sina liv förstörda. Var är uttalanden kring detta av partier och fack? Ja
 • Den lilla människan Anna, 16 juni. ”What!?”…. - ”What!?!”… Va-frågan i ett sammansatt perspektiv: Den enskildes frihet sa det första partiet till det andra partiet. Miljö och klimat sa det andra partiet till det tredje partiet. Värna småföretagandet sa det tredja partiet till det fjärde partiet. Slå vakt om de gamla sa det fjärde partiet till det femte
 • Den lilla människan Anna, 15 juni, Livscykelanalys, Människor i drivor - ”Livscykelanalys”… Ikväll är jag sur som ättika… Bakgrund: Jag utpekas som miljöbov i och med påståendet om att min nuvarande avloppsanläggning inte renar tillräckligt. Jag tycker att kommer man med ett sådant påstående så vill jag ha faktiska mätvärden av den som påstår dylikt och även från ett par oberoende
 • Den lilla människan Anna, 13,14 juni, ”Beslutsfattare, endast ni kan svara”… - ”Beslutsfattare, endast ni kan svara”… Jag vill ha svar på några frågor. Om jag bygger ny avloppsanläggning, av vem/hur garanteras jag att inte tvingas byta igen om makten får för sig något annat, som att byta avloppssystem i det stora samhällsperspektivet eller att man återigen finner fel på det man
 • Den lilla människan Anna, 14 juni. Jaha….????..Suck - ”Jaha”… Läser lite. Infiltrationsbäddars reningsförmåga kan avta med tiden och marklagren kan mättas. Äldre infiltrationsbäddar kan tydligen förr ha byggts med för liten yta. Luftrör måste finnas. Vite vid fortsatt utsläpp. Sist var jag med när slamtömning gjordes. Nivån innan man började nådde inte utsläppsrör till infiltrationsbädd. 1 person i
 • Den lilla människan Anna, 12 juni. Var är kvinnorna? Höj rösten, hjälp till. //Likt en svärm med getingar - ”Var är kvinnorna?”… Jag läser om va-problemen och hur människorna drabbas hårt. Men var är kvinnorna i debatten? Ni kvinnor som drabbas höj era röster för jösse namn och hjälp till. Det är era liv det handlar om. Jag försöker, såhär, på mitt sätt. ”Den lilla människan Anna” _________________________________________________________________________________ ”Likt
 • Den lilla människan Anna, 8 juni - ”Jag sitter fången i mitt eget hem”… Det rasslar utanför mitt fängelse. Ljudet av maktens nyckelknippa hörs högt och tydligt. Jag brukar tassa omkring för att inte trampa på fångvaktarens ömma tå. När kakofonin av det enorma metallrasslet försvinner bort drar jag flera djupa andetag och kämpar med att kontrollera
 • Den lilla människan Anna, 6 juni - ”Sveriges nationaldag”… I hela mitt liv har jag varit stolt över mitt land. Det är jag inte längre. Många saker är visserligen mycket bra men de börjar tunnas ut på den fronten. Fira ni alla som tycker det känns bra. Själv har jag inte kommit ur sängen än för jag
 • Den lilla människan Anna, 5 juni - ”Oförståendet ger mig grav ångest”… Ytterligare en dag har gått och jag kämpar på i min vardag. Oförståendet, den juridiska problematiken och maktlösheten i avloppsfrågorna gör mig frustrerad och ger mig enorm ångest. Kroppen reagerar med huvudvärk och magsmärtor. Lika polariserad som man anser debatten är, lika polariserad är mina
 • Den lilla människan Anna, 4 juni - ”Det vore så skönt”… Jag har grubblat mycket. Jag kan väl tycka att det inte bara är genom hat/hot som man riskerar urholka demokratin. Obs, detta är ingen text som försvarar hat/hot! Risken för det finns också när makt och folk hamnar för långt ifrån varandra både i praktiken och
 • Den lilla människan Anna, 3 juni - ”Jag förstår ilskan”… Jag kan förstå alla därute som är arga/vreda men snälla ni, inget hat och hot, jag ber er. Jag vill bara att beslutsfattare förstår hur t ex jag mår i min situation. Att vi tillsammans måste göra/hitta på något annat sätt för att lösa frågorna. Sätt stopp,
 • Den lilla människan Anna, 2 juni - ”Nu läser jag i var och varannan tidning”… Jag hoppas att riksdagsledamöter tar sig lite tid och slår på nätet om avlopp och tvångsanslutningar och läser dagspressen i frågorna. Ta in alla dessa öden och försöka förstå vad era beslut orsakar. Blås av! Det måste finnas andra sätt att hantera
 • Den lilla människan Anna, 1 juni - ”Är så trött på allt…” Jag vill bara få lugn och ro. Idag är jag så trött på allt. Att det ska vara så svårt att vilja göra rätt. Känns inte som jag har en chans. Jag sitter i en rävsax, hur jag än gör blir det inte bra. Tårarna
 • Den lilla människan Anna, 31 maj - ”Jaha..nu grubblar jag igen”… Jiippii tänkte jag. Introtexten på va-guiden ser jättevälkomnande ut! Va-guiden verkar ha mycket att läsa som kanske gör allt lite lättare! Glädje byts till ilska! Här låses information och kunskap för ”den lilla människan Anna”. Ändå är det jag som ska tvingas välja! Nej här får
 • Den lilla människan Anna, 30 maj - ”Inte bara själen och psykisk ohälsa”… Stressbelastning utan återhämtning ger fysiska följdsjukdomar. En gång till: Stressbelastning utan återhämtning ger fysiska följdsjukdomar. Jag skulle kunna dra väldigt mycket kring det här men det skulle kräva sååå lååång text. Så det räcker med sammanfattningen. Då till mina tankar: Hur kan det komma
 • Den lilla människan Anna, 30 maj - Nu söker jag fakta och information igen… Det är ju fullständig kaos i frågan! Och jag kommer ju tvingas till åtgärder! Och jag tvingas välja metod själv! Nu läser jag en artikel från gp om minireningsverk från 2009. De flesta minireningsverk håller inte måttet enligt länstyrelsens koll. Utifrån Naturvårdsverkets krav.
 • Den lilla människan Anna, 28 maj - Om själen inte mår bra tar kroppen stryk Om själen inte mår bra tar kroppen stryk. Så är det, det vet vi idag. Det hugger till i ryggen ibland. Oro ger stress som låser muskulatur. Stressen påverkar placken i blodbanorna. Så är det. Jag jobbar. 8 timmar per dag. Arbetsmoral
 • Den lilla människan Anna - ” En fiktiv berättelse som kan vara sann, del 2″… (Länk till ” En fiktiv berättelse som kan vara sann, del 1″.) Ljudet går genom väggarna i huset. Klas sitter i sin fåtölj och tankarna löper till tiden innan de köpte huset på landet. Storstaden de kom ifrån hade börjat
 • Den lilla människan Anna, 27 maj - ”Tvångsanslutning på TV” Jag har hittat ett nytt användningsområde för ordet tvångsanslutning som är bättre. Låt oss skapa ett nytt tv-program som heter ”Tvångsanslutning”. Här möts David och Goliat öga mot öga i tvångsansluten kommunikation, direktsändning inför publik. I ena ringhörnan Goliat som för fram sina bevingade ord och i
 • Den lilla människan Anna, 25 maj - ”Så absurd är orden kontra verkligheten”… Medmänsklighet. Välfärd. Social välfärd. Trygghet. Samhällskontrakt. Måna om människan. Rättigheter som arbetare. Sjukvård. Demokrati. Rättigheter. osv osv… Alla dessa ord hör jag från alla politiska håll. Själv sitter jag här i soffan efter 30 års hårt slit, kommer förmodligen få sälja mitt hem som
 • Den lilla människan Anna, 23 maj - Jag är på väg mot bussen.. Häromdagen skulle jag till jobbet… Jag traskade mycket tidigt och mycket trött pga min nuvarande livssituation mot busshållsplatsen. Plötligt brister det. Jag blir stående i diket och brister i gråt. Det händer ibland. Även när jag skriver. Det gör så jävla ont. Men envis
 • Den lilla människan Anna, 21 maj - Vänta nu här… En godkänd anläggning som man idag påstår är för gammal och bla bla bla. Att forskning vet annat idag bla bla bla.. Jag ska alltså betala för något jag redan har betalat för pga någon annan gjort/räknat fel. Och garantier utgångna. Okey..intressant princip… Sätt in det i
 • Den lilla människan Anna, 20 maj - ”Nu är helgen snart över”.. 18.47 är klockan denna söndagskväll. Helgen är straxt över. Ingenting gör jag. Igår kom jag inte upp ur sängen mer än för att äta lite och så. Så skrev jag lite. Enda sättet att försöka tränga bort tankarna på avloppsproblematiken och rädslan för att förlora
 • ”Den lilla människan Anna”, 19 maj - Puuuuhhh… Vad har Sverige försatt mig i för situation?/ Jag har datum för utsläppsförbud. Kommunen accepterar några olika avloppssystem. / Jag såg ju forskningen om förbränningen, se föregående brev (anm: 18 maj) / Försöker förstå markretention, lägger ner, jag pallar inte. / Jag läser på VA -guiden Sverige AB. De
 • Den lilla människan Anna, 19 maj, brev 2 - ”Nu är helgen snart över”.. 18.47 är klockan denna söndagskväll. Helgen är straxt över. Ingenting gör jag. Igår kom jag inte upp ur sängen mer än för att äta lite och så. Så skrev jag lite. Enda sättet att försöka tränga bort tankarna på avloppsproblematiken och rädslan för att förlora
 • ”Den lilla människan Anna”, 18 maj - ”Nu går skam på torra land” Mina tankar går till er politiker från vänster till höger. Jag skulle vilja säja er att; Jag gillar inte att ta i för mycket. Jag gillar inte att utsätta någon för hård kritik. Jag kommer aldrig hata för mitt hjärta är låst för såna
 • ”Den lilla människan Anna”, 17 maj, brev 3 - Runt 80%…. Idag vaknade jag sent och det snurrade av trötthet i kropp och själ. Min sömn är katastrofalt dålig. Sover bara 3-4 timmar per natt nu. Orolig. Jag hittade inte mina nycklar. Det börjar märkas på rutiner att jag inte mår bra. Men eftersom jag har ett jobb som
 • ”Den lilla människan Anna”, 17 maj, brev 2 - Tuff tuff sa tåget…del 3 Tåget jag sitter i susar också genom landet Sverige. I loket står lokföraren vars namn är Lansbygd af Stadsbygd. Hans smeknamn är Bondförnuft och han är även arbetsledare. Runt honom står hans kollegor tillika lokförare och bistår honom under resans gång. Ibland tar de över
 • ”Den lilla människan Anna”, 17 maj - Tuff tuff sa tåget..del 2 Det första tåget jag valde att inte åka med susar vidare genom landet Sverige. I loket finns åtta olika lokförare med lite blek hy. De står där och kivas med varandra och hur loket ska manövreras. Alla vill leda och passagerarna vet inget om deras
 • ”Den lilla människan Anna”, 16 maj, brev 2 - Tuff tuff tuff sa tåget… Kliv ombord! Alla ska med! Jag klev på för jag gillade destinationen och jag hade pengar till biljett. Tåget rullade på och jag letade kupe’. Jag hittar en där människor ser ut att ha trevligt! Där vill jag vara med och ha roligt under resans
 • ”Den lilla människan Anna”, 16 maj - ”Härifrån till evigheten” Det är ett avstånd. Ett avstånd utan slut. Det är det avstånd jag känner idag mellan golvet och makten. Det är det avstånd jag känner mellan människors oförmåga att respektera varandras levnadsätt. Det är det avstånd jag känner mellan våra olika verkligheter. Det är det avstånd jag
 • ”Den lilla människan Anna”, 15 maj, brev 3 - Den stora bocken Bruse.. Någon sa något typ att den stora bocken Bruse går före och visar vägen och baxar inte över problemen till den som kommer efter… Alldeles riktigt och jag håller med, det är en mycket viktig lärdom. Men den stora bocken Bruse väntar också in den lilla
 • ”Den lilla människan Anna”, 15 maj, brev2 - Regnvatten… I alla tider har jag samlat regnvatten. Människor har skrattat åt mig. Jag har struntat i dom. Jag har sprungit ut i åskan och satt upp mina tunnor. Regnvatten är en gåva från moder jord till mina växter. Mina växter som jag göder med nässelvatten. Jag gödslar inte min
 • ”Den lilla människan Anna”, 15 maj - Existerar jag? En människa sa till mig häromdagen att jag måste vara en på miljonen. Jag hade precis berättat att jag finns inte på Facebook, Twitter eller Instagram. Idag har jag varit på jobbet. Likt en vandrande zoombie bestulen på min livskraft har jag gjort min insats till samhället. Det
 • ”Den lilla människan Anna”, 13 maj - Jag tror jag ska bli turistguide. Välkommna kära turister till landet Sverige… Jag heter Anna och ska guida er en kort stund. Spänn fast bältena så åker vi. Vi börjar resan med att ta en tur in i den svenska skogen. Njut av naturen, stillheten och tag notis om att
 • ”Den lilla människan Anna”, 13 maj - Klockan är två på eftermiddagen en strålande vacker söndag. Ute lyser solen och jag längtar efter mitt normala jag. Men mitt normala jag, som älskar att vara ute och ser det lilla i livet som världens störst lottovinst, hon är satt på paus. Dörren till mitt hem är låst idag
 • ”Den lilla människan Anna”, 12 maj - KNACK, KNACK,KNACK.. Den lilla människan Anna knackar på politikers dörrar.. Har ni minsta medmänsklighet så öppnar ni den här kategoridörren som heter den lilla människan och läser mina ord. Många av er knackade dörrar inför valet men till mig kom ingen. Var jag inte rätt målgrupp eller hoppade ni över
 • ”Den lilla människan Anna”, 11 maj - Jag, ”Den lilla människan Anna” har vaknat. Jag vaknade av ett surr från insekter i mitt träd utanför mitt fönster. Trädet planterade jag för 20 år sedan. Tydligen har jag sovit ytligt. Jag låg och vände och vred till klockan tre inatt. Tankarna for omkring. Hur mår barnen i familjerna
 • ”Den lilla människan”, 10 maj - Hej igen Anders Jag måste pga hälsoskäl välja i vilka lägen jag kan diskutera dessa frågor. Just nu idag måste jag avstå så jag kan inte ringa dig. Däremot kan jag skriva dig några ord och berätta för dig att vid varje tillfälle min hälsa tillåter försöker jag vara aktiv
 • ”Den lilla människan Anna”. 8 maj - Hej Anders För det första vill jag tacka för allt jobb du och alla andra lägger ner och jag är så tacksam över att få ta del av allt. Jag har dock svårt att förstå allt tekniskt och forskning osv. Jag kan inte bidra med något sådant men jag blir