Alternativa va-reningsmetoder

Div inlägg, som senare läggs in i nedanstående skrivning.

 • Utsläpp reningsverk - Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att; ·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l) ·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag
 • Sydsvenskan/  ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” - RISK FÖR VATTENBRIST 7 november 2019 05:00 Debattinlägg: ”Det är inte långsiktigt hållbart att blanda rent dricksvatten med toalettinnehåll.” Dagens problem när det gäller tillgången till drickbart vatten har ett direkt samband med nedläggningen av Planverket och dess arbete, skriver Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering vid Chalmers.
 • Bohuslänningen/ Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken. Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar - Avloppsvatten kan renas utmärkt i marken Debatt och insändare: Landsbygdspartiet: Kommunala nämnder blir till domstolar över privatpersoners egna avloppsanläggningar
 • Bohuslänningen/ Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut. (Branschorganisationen för Minireningsverk, MRV) - Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut Debatt och insändare: I grunden är syftet gott men går ofta väldigt fel och de som drabbas är de fastighetsägare som har egna avloppsanläggningar. / Branchorganisationen MRV för EN-godkända minireningsverk ____________________________________________________________________ Kommentar Instämmer helt. Själv hade jag svårt att förstå meningen: Restprodukten i
 • Brevskörd/Bedömning av miljöfarlig verksamhet- Diskussion kring betongplatta, gödselfabrik, spridning av avloppsslam på åkrar resp enskilda små avlopp - (Se Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet )   Hej I min artikel, Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord., berättar jag att man sätter till ca 300 ton plast per år till slammet vid Ryaverket i Göteborg. Men enligt en årsredovisning finns ca 470 ton fosfor per år i slammet.
 • Den lilla människan Anna, 29 okt, ”Hur ska det gå till?” - ”Hur ska det gå till?” Om vi nu utgår från ett kretsloppsanpassat system med källsorterad toa och gråvatten till slamavskiljare och infiltration. Då måste jag fortfarande betala för slamtömning till mobil processanläggning vid åker eller? Hur mycket kommer jag då få betala för slamtömningen? Beror det då på hur långt
 • Alternativ toalösning med kretsloppstänk. Nedersta gård, Haninge - Hej på Er Har följt denna fråga under en tid. Som jag ser det så saknas brist på teknisk lösning. Kommunen ser bara inkoppling mot kommunalt reningsverk (avskiljningsverk) som enda lösning. Ni andra famlar runt med olika diffusa argument, lite hårddraget.Acc eptera att boende har en miljöbelastning, storleken har ingen
 • Planeringsmetoden Öppen VA planering - Hej Planeringsmetoden Öppen VA-planering- diskussionshäfte redigerat 191030 Träffade igår ett gäng fastighetsägare som fått krav på sig att förbättra avloppen, och som var förvirrade om hur de skulle göra.  Diskussionshäftet som jag hade med mig (bifogas) redde ut många begrepp för dem och gav dem bra ledning för hur de
 • Arbetarbladet/ Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! - Debatt: Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! … Tyvärr behövs kommunala reningsverk för tätbebyggelse och även enskilda miniavloppsverk i extrema sjönära lägen. Dessa lösningar bör endast tas till när inte det bästa alternativet är möjligt – enskilda avlopp med rening via näringsupptag i omgivande växtlighet…..  
 • Redmick- forskningsprojekt- några slutsatser - i den data som Rednick presenterat och kom fram till har ingen hänsyn tagits till någon markretention. Och i Fyrisåns vattenavrinningsområde i Uppland fanns ett stort antal små avlopp där Rednick identifierade specifika områden där det var tätt med små avlopp från enskilda hushåll. Belastningen av miljöföroreningar beräknades i dessa
 • Ny bok av Roland om VA/ Ekstrand om Kommunernas myndighetsutövning - Hej Anders Den nya boken Kommunernas Myndighetsutövning Del 2 finns på länken rolandekstrand.vulkanmedia.se Del 2 ingår som en forsättningsdel på bok 1. Se innehållsförteckningen. Den här boken är en uppföljning av den tidigare boken som finns på Del 1 där jag berättar hur kommuner behandlar fastighetsägare. I denna del finns
 • Bohuslänningen/ Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp - Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp Debatt och insändareTorsten Torstensson (C): De största problemen finns hos kommunernas egna reningsverk. I flera uppslag i Bohusläningens utgivning den 12 september behandlas Uddevalla kommuns hantering av enskilda avlopp och slamfrågan. Tidningens reporter har valt att inte kontakta de som
 • Smålandstidningen/ Politiskt nej till dispens för avlopp - Politiskt nej till dispens för avlopp ANEBY Sverigedemokraterna vill att fastighetsägare med enskilda, utdömda avlopp ska få dispens. Det får partiet inget gehör för. …I valrörelsen marknadsförde SD enskilda avlopp som en av sina viktigaste lokala frågor. Ett antal fastighetsägare på landsbygden har fått sina avlopp utdömda av kommunen, med kravet att
 • Land/ ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” - ”Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden” Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar
 • Värmlandstidningen/ Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp - Vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp NYHETER UPPDATERAD: 2019-10-09 14:16 PUBLICERAD: 2019-10-09 09:09 Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne fattade på…..
 • Allehanda/ INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp - INSÄNDARE | 2 okt INSÄNDARE: Nej, Sollefteå kommun följer inte regelverket vid inspektion av enskilda avlopp Replik på insändaren ”Inspektionerna av enskilda avlopp i Sollefteå följer lagar och regler” i TÅ 13/9. Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef Sollefteå kommun, skriver att det är statliga myndigheters regelverk som styr hur inspektionerna skall utföras.-…….. ……..Kommunchefen skriver vidare att
 • SVT Värmland/ Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete - Småhusägare kritiska till kommunens miljöarbete Publicerad 13 juli 2018 Att ha enskilt avlopp vid sin stuga kan bli en riktigt dyr historia. Det vet paret Bjerkman utanför Sunne. När kommunen inspekterade deras avloppsanläggning i våras fick de en riktigt kalldusch.
 • SVT Jämtland/ Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation - Avlopp kan stänga Blåhammarens fjällstation Publicerat måndag 5 mars 2018 kl 10.56 Blåhammarens fjällstation har fått skarp kritik från Åre kommun för sitt dåliga avlopp. Åtgärder har vidtagits av Svenska turistföreningen, STF. Men om de visar sig otillräckliga förbjuds fjällstationen att använda avloppet, vilket i praktiken innebär att hela fjällstationen
 • SVT Gävleborg/ Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp - Sandvikens kommun inspekterar enskilda avlopp Publicerad 16 april 2018 Under 2018 kommer Sandvikens kommun påbörja en inventering av de enskilda avloppen i för att se att dessa följer rådande lagstiftning. En bristfällig avloppsanläggning orsakar miljöproblem innefattande exempelvis övergödning och algblomning.
 • SVT Blekinge/ Enskilda avlopp en dyr miljöbomb - Enskilda avlopp en dyr miljöbomb Publicerad 25 maj 2017 Minst 100 000 kan vara olagliga. Och eftersom det är dyrt går det alldeles för långsamt att fixa. En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre…… .…..”Stelbent lag” Intresseorganisationen Villaägarna höjer flera varningens fingrar innan
 • SVT/ Utsläppen ökar från gamla avlopp; 200 000 olagliga avlopp förorenar svenskt vatten - Utsläppen ökar från gamla avlopp Publicerad 23 juni 2018 Utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp med bristande rening har ökat med 2 procent sedan 2014, enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. -Det vi ser är att utsläppen från fri tidshus ökar i takt med att allt fler renoverar
 • Omni /Torrtoaletter- Kenya - TOALETTBRISTEN I VÄRLDEN Lästips; flera artiklar med länkar till utländska artiklar om torrtoaletter och hur bajset använd som resurs i Kenya osv. Färre ”flygande toaletter” i Kenyas slumområden Torrtoaletter har revolutionerat livet för boende i slumområdet Mukuru i Kenyas huvudstad Nairobi, rapporterar AFP.  
 • Den lilla människan Anna, 11 okt, ”Förbereder man sig eller inte?”: Frågor och svar - ”Förbereder man sig eller inte?” Förbereder kommuner sig för kommande klimatförändringar eller inte när det gäller VA? Inte vad jag vet i praktiken. Det är mycket retorik att man måste förbereda sig men min erfarenhet hittills är att det är främst för att få gehör för sina planer på överföringsledningar
 • Sunne/ Sunne kommun vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp- vill belysa markens naturliga reningsförmåga - Sunne kommun vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp 2019-10-07 Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne fattade ett strategiskt beslut för enskilda avlopp, på sitt sammanträde idag, för att på sikt förenkla för fastighetsägare. Förvaltningen får nu i uppdrag att ta fram övergripande riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Syftet är
 • Lösenordsskyddad: Utifrån det sunda förnuftet vill jag säga ”här finns ingen risk med enskilt avlopp” - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Enskilda avlopp ej problemet- det är lösningen - Enskilda avlopp är inte problemet – det är lösningen! Polens största reningsverk i Warszawa havererade för en styv månad sedan och 3000 liter orenat vatten per sekund forsade genom floden Wisla ut i Östersjön. Det tog mer än en vecka att få stopp på problemet. Skulle samma sak kunna hända
 • Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ ”Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig” - Facebookgruppen avloppsbedrägeriet Mickefix Richter Vi riskerar nu att få et flertal tjänstemän som likt minipåvar går runt och pekar med hela handen. Tjänstemän är inte folkvalda, men har ett mycket stort inflytande inom politiken. Om en politiker fattar dåliga beslut straffas hen av väljarna i nästa val. Men hur utkräver
 • Luleå/ Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet - Tvist om enskilda avlopp på Hertsölandet Boende och fritidshusägare på Hertsölandet som har enskilda avlopp går i väntans tider. Orsaken är en tvist mellan sex fastighetsägare och Luleå kommun. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens förbud av anläggningarna och nu har miljö- och byggnadsnämnden gått vidare till högsta instans. Om
 • Avloppseländet. Förstår Miljö- och hälsosskyddsnämnderna sitt ansvar?, ATL: Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig - ATL artikel Utkast till artikel.  Miljö- och hälsoskyddsnämnderna utgör en egen myndighet med rätt att fatta beslut, som kan ge långtgående ekonomiska konsekvenser för enskilda personer i kommunen. I extrema fall kan besluten leda till ekonomisk ruin. Myndigheten kan på många sätt jämföras med våra tingsrätter. Vid tingsrätten är det
 • Tidningen Västsverige/ Kretsloppslösning ifrågasatt - Kretsloppslösning ifrågasatt
 • Alnarp Cleanwater/ Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp! - Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp! Kommentar av Anna: Sanning eller marknadsföring? Alnarpcleanwaters hänvisning till forskning/mätning ang fiskar och enskilda avlopp så framgår ju inte vilken typ av anläggningar som funnits. Därför tycker jag det kan kännas lite vilseledande i artiklarna (man länkas till sr: vetenskapsradion). Var är vetenskapen?
 • SR P4 Skaraborg/ De kämpar för sina enskilda avlopp - De kämpar för sina enskilda avlopp Publicerat tisdag 16 april kl 06.00 Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena. Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu
 • SR P4 Stockholm/ Hon tvingas byta VA-system – efter tre månader - Publicerat tisdag 20 augusti kl 05.14 Ulrika Brebäck tog lån och installerade miljövänligt VA-system för 125 000 kronor. Tre månader sedan meddelar Norrtälje kommun att hon ska anslutas till det kommunala nätet – för ytterligare en kvarts miljon. Det är för sorgligt. Jag har tagit lån för det här och nu
 • SVT Örebro/ Här byts flest avlopp i landet (2014) - Här byts flest avlopp i landet Publicerad 13 mars 2014 Många måste nu gräva upp sina trädgårdar och åtgärda enskilda avlopp för stora belopp. Men skillnaderna mellan hur frågan hanteras i kommunerna är stor. Nu vill Sveriges kommuner och landsting ha tydligare regler. I Lunger utanför Arboga grävs ännu en villatomt
 • HD-Hälsingborgs dagblad/ Eget avlopp kan bli en dyr historia - ÄNGELHOLM15 december 2016 06:00 Eget avlopp kan bli en dyr historia Inventeringen av de enskilda avloppen i kommunen har kommit halvvägs. Många fastighetsägare har blivit tvingade att förbättra sina avlopp. För Christoffer Torstensson har det blivit en dyr historia med bland annat dubbla fakturor. Redan på 1990-talet var kommunens miljökontor
 • Diagram/ Av 25 miljöföroreningar avskiljs 20 bättre i markbädd än i allmänna reningsverk - Diagrammet nedan visar att att 25 MF (miljöföroreningar) avskiljs 20 bätttre i markbädd än i ARV (allmänna reningsverk). IVL 2012 visade på liknande resultat. Här var skillnaderna ännu större (till förmån för markbäddar). I USA anses MF inte vara problem i markbaserad rening. Two feet percolation => ”concerntrations of no
 • Facedbooksgruppen Kalvfjärdens vänner/ Klimatkrisens största påverkare är utan jämförelse det industriella jordbruket. - Facebookgruppen Kalvfjärdens vänner Klimatkrisens största påverkare är utan jämförelse det industriella jordbruket. Det finns en väg framåt som kan vända många krisormråden som bristen på dricksvatten, energi för [onödiga] transporter, bristen på fosfor i jordbruket?, bristen på mikronärsalter i jordbruk som drivs med konstgödsel … En väldigt klimatvänlig strategi är
 • Vänersborg/ Kärvlings blogg- Solvarm, En tillbakablick + Buccis motion - Solvarm och SHB (1/2): En tillbakablick (nedan också citat från bloggen del 2/2, Solvarm och SHB (2/2): Buccis motion) ”Det händer ofta att jag försöker jag anamma betongpolitikernas syn och se problemen och lösningarna i Vänersborg ur deras perspektiv. Men det fungerar sällan. Jag kan helt enkelt inte förstå hur de tänker…..”
 • Lösenordsskyddad: Någon som har erfarenhet av Tree Well/ Vidareutveckling av Alnarps-reningsverket. Godkänd? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Biogödsel från Composteratoaletter och andra mulltoaletter- Användbart i odling- ja. KRAV odling- nej, EU förbjuder humangödsel. - Se bifogad fil. Biogödsel. Biogödsel Produktblad 2019.  Det är inte producerat från rester från torrtoaletter, godkänt för KRAV. Torr återstod från CompostEra torrtoaletter borde kunna processas på samma sätt och ge både biogas och en återstod som är godkänd för att läggas på åkrar. Återstoder från CompostEra-toaletter är ju INTE
 • UNT/ Onödigt bygga om fungerande avlopp - Onödigt bygga om fungerande avlopp ”I Östhammars kommun, liksom i andra delar av landet, pågår inventeringar av enskilda avlopp på landsbygden. Det är bra, för det finns fortfarande avlopp som på gammalt sätt går rätt ut i diken, och som alltså kan orsaka både lukt och sjukdomsspridning. Tyvärr har man
 • Klipp ur facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ EU lagstiftning , EA ”LATHUNDEN”. Övergrepp- lagskydd - EU lagstiftning / EA ”LATHUNDEN” Ett övergrepps-lagskydd ”nu även” för Sveriges institutions-förtryckta EU medborgare. (Ett utförligare stöd ges genom att först ladda ned samtliga länkar) EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 1. Utgör primärrätten 2. Juridiskt bindande = ja vid tillämpning av unionsrätten. 3. Ikraftträdande 2009-12-01 Stadgan källa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
 • Barometern/ - Jag har inte råd med tvångsanslutningen Artikeln publicerades 21 november 2012  Stoppa tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara.
 • Finns några riktiga mätningar och beräkningsunderlag på enskilda avlopp utöver BOD7 pe/d för att fastslå storleken från enskilda avlopp. - Frågor från Michael Richter, SVAR från Lars Hylander. Finns det överhuvud taget några riktiga fastslagna mätningar och beräkningsunderlag på enskilda avlopp utöver BOD7 pe/d att använda för att fastslå  utsläpps storleken från de enskilda avloppen?  NEJ, INTE VAD JAG VET. MAN HÄNVISAR OFTA BETRÄFFANDE P TILL DAVID EVEBORNS AVHANDLING, SOM
 • Kretslopp/ Ekobygg special och rena små avlopp -   Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. Vi reder nu med hjälp av vår ekobygg expert Varis Bokalders ut avloppsfrågan. För texterna svarar Varis Bokalders, Maria Block och Lennart Ljungblom. Illustrationer Ingela Jondell. Om rena små avlopp: ekobygg (nr 2- 2003).  Kommentar av Lars Hylander: ”Med komposterande toaletter är
 • VVS forum/ ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” - vvsforum.se 2016 ”CE-märkning ingen garanti för rent avlopp” Kommentar från Anna: Hur i hela fridens namn ska såna som jag veta vilka alternativ jag från början ska sålla bort och inte lägga energi på. Tvånget från makten kräver en expertis kunskap, jag är en vanlig människa.
 • VVS forum/ Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt- men lita inte enbart på CE märkningen - Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt Publicerad: 20 september 2016 Text: Jan Lööf Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya skärpta krav för enskilda avlopp, bland annat för fosforrening i känsliga områden. Här kan minireningsverk vara ett alternativ. Men lita inte enbart på CE-märkningen.
 • VVS forum/ Små kommuner behöver stänga VA-nät - Små kommuner behöver stänga VA-nät Många kommuner med utflyttning behöver avveckla VA-områden. Men det finns ingen rättspraxis för hur det ska gå till. Samhällsdebatten handlar ofta om utbyggnad av VA-nät och hur det påverkar fastighetsägare. Mindre uppmärksammat är att många kommuner med minskande befolkning i stället behöver avveckla VA-områden. ”I våra
 • Dalademokraten/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa - Debatt/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa Läs hela artikeln mha länken ovan. nedan bara småklipp.  En norrman, en finne och en svensk fick överta sina föräldrars sommarstugor….. ”Dags att vakna och börja arbeta för miljö- och hållbarhetsmål för att få en planet också kommande generationer kan leva
 • YLE Åboland/ Många kan komma undan med undermåliga avlopp på stugan: ”Om och när vi börjar med någon tillsyn blir det i första hand bland fast bosatta” - Många kan komma undan med undermåliga avlopp på stugan: ”Om och när vi börjar med någon tillsyn blir det i första hand bland fast bosatta” …Torrdass rekommenderas varmt Många stugägare finns ute i skärgården och att installera en sluten tank där är inget staden rekommenderar. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rekommenderar
 • Helsingborg/ Överkrav att bygga ut enskilt avlopp, utan mer skäl en troligen och förmodlingen, mot vite på 100 000 kr - Brev Hej Jag och min son äger gemensamt mitt föräldrahem, en fastighet i  Helsingborgs kommun. Min son bor på fastigheten. Vi har haft ett krav över oss från Miljönämnden att bygga ut vårt avlopp som varit septiktank med efterföljande brunn och tömning årligen. Vi har krävt att få kommunalt v/a.
 • Lösenordsskyddad: Förfrågan om exjobb från arkitekturlinjen: Torra toalösningar - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Allehanda/ Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp - INSÄNDARE: Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp publicerad 14 aug. Äntligen har förnuftet segrat och satt stopp för de kommunala tjänstemän som rest runt i vår kommun och underkänt flera enskilda avlopp med vad som verkar vara endast sina egna personliga tyckanden som stöd.
 • Allehanda/ Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga - Enskilda avlopp är Sollefteå kommuns skitfråga Den 14 augusti publicerades Sven-Olof Janssons insändare  (Mark- och miljödomstolens dom borde leda till prejudicerande åtgärd för underkända avlopp) om hur Mark- och miljödomstolen underkänt Sollefteå kommuns beslut om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten i en anläggning på en fastighet i Sollefteå kommun. Vi är många
 • SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare - SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare (alt länk till va i tiden) Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp…… ______________________________________________________________________________________________________ REPLIK | ENSKILDA AVLOPP Anders Mårtensson,
 • SN/ Nyköping: Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite - Naturvårdsverket släppte ut skit – måste betala vite 2019-05-30 NYKÖPING Avloppsvatten rann ut orenat från Naturvårdsverkets fastighet. Nu måste Naturvårdsverket betala vite.  
 • Vänersborg- TTela och Älvsborgs läns allehanda/ Solvarm och dom i sept 2019 - AVLOPPSTVIST Solvarm fick rätt mot kommunen Solvarm fick rätt mot Vänersborgs kommun i tvisten om anslutningen till va-systemet. Mark- och miljödomstolen bedömer att familjens enskilda system är lika bra som, och i vissa delar bättre än, kommunens. ….”Kan domen få andra att föröka ­slippa koppla sig till kommunalt va? –
 • Vänersborg- Solvarm- brevkommentarer efter domen i sept 2019 - Div brev __________________________________________________________________________________________________ Brev: Frågan i Vänersborg handlade §24LAV. Det är den paragrafen som kan ge enskild rätt att slippa anslutningskostnader. Solvarm är den första som lyckats bevisa att rekvisiten i § 24 är uppfyllda. Därför är domen ett genombrott. Bifogar artikel i TTELA (trollhättans tidning + elfborgs läns allehanda)
 • Världstoalettdagen i Norrtälje!/Vattenkonferens av vattencentrum - http://www.vattencentrum.se/events/vattenkonferens/ Amelia Morey Strömberg, VD Vatteninfo Sverige AB Verksamhetsansvarig UCV vatteninfo.com vattencentrum.se Världstoalettdagen i Norrtälje! Lämna ingen utan toa! Dagen syftar till att öka medvetenheten om sanitets- och hygienfrågor runt om i världen. Dålig sanitet och hygien avser brist på tillgång till rent dricksvatten, toaletter och duschar. Dålig sanitet ökar
 • Klimatanpassningsportalen - Klimatanpassningsportalen- länk till avlopp
 • Trosa- Tofsö/ Frågor och svar om Tofsö VA - Frågor och svar om Tofsö VA
 • Kommentar till MACRO projektet - Se om MACRO projektet här  Som sagt, skulle ett antal tongivande kommuner börja ha separata rörledningar för toalettavloppsvatten  + separat rötningsanläggning av detta till biogas plus en rötrest som sprids på åkrar, så får kommunerna lättare för att acceptera: Fritidsområden och villor har torrtoaletter eller 3-kammarbrunn som töms ibland, och
 • SR/ Världsbanken: Konstgödselutsläpp skadar barn - Världsbanken: Konstgödselutsläpp skadar barn Världsbanken varnar i en ny rapport om dricksvattenkvalitén globalt och pekar på att utsläpp från konstgödsel till vatten skadar fattiga barns hälsa. Rapporten ifrågasätter de stora statliga subventionerna till konstgödsel. Globalt sprids hundratals miljoner ton kväve på åkrarna. Det ger större skördar, men hälften av kvävet åker
 • SVT, Uppsala/ 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala - 1500 ton avloppsslam orsakar bajsstanken i Uppsala Publicerad 15 augusti 2019 Det luktar bajs i hela Uppsala och många undrar vad det beror på. Svaret är 1570 ton avloppsslam som nu har spridits på åkrar runt staden. ”Luften blåser åt fel håll”, säger Lisa Wigh, avloppsspecialist på Ragn-Sells. (Kommentar: Artikeln ger
 • Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för C: Ny policy på gång för enskilda avlopp - Var är Havs vägledningar??? Varför agerar olika kommuner så olika Varför agerar inspektörerna så olika? Ena metoden godkänns på ett ställe, och underkänns på ett annat. Fastighetsägaren betalar hundratusentals kronor, och kan tvingas från sin stuga och sitt hem för tyckanden hos inspektörer, miljöavdelningar och politiker. Bohuslänningen- UDDEVALLA/ Seger för
 • Allehanda: INSÄNDARE: Därför stoppar vi inventeringen av enskilda avlopp i Sollefteå - Allehanda: INSÄNDARE: Därför stoppar vi inventeringen av enskilda avlopp i Sollefteå Kommentar från den lilla människan Anna: Äntligen sunt förnuft och medmänsklighet! Jag vill tacka Sollefteåpolitikerna för deras beslut fast jag inte bor där. Jag är övertygad om att detta beslut också besparar klimatet/miljö onödig påfrestning! Tack för ni vågade!
 • Stockholms tekniska forskningsinstitut/Stockholms toalettavfall ska ut på åkern. Det finns hopp om att vissa tjänstemän tänker till ang kretslopp - Hej alla, Det finns hopp om att vissa kommuner, i alla fall vissa avdelningar och tjänstemän i kommunerna, tänker på avlopp i termer av slutet kretslopp. Spolvatten från vacuum-toaletter pumpas i speciella ledningar till en särskild rötanläggning, blandas med malet matavfall från hushåll, och rötas till biogas. Rötresten används till
 • Enskilt avlopp/ Har inspektion verkligen skett? Avloppet är i alla fall utdömt med vitesföreläggande. - Svar inskickat till ATL. på debattinlägg: ”Dyr nota för alla med eget avlopp”, 2019-08-18 Jag, webredaktören för va-i-tiden, blev uppringd idag av en man ,som har en liten stuga på landet. Han hade fått en faktura för utförd inspektion av avloppet och också ett utdömande av anläggningen. Han frågade grannen som
 • Jordbruksaktuellt/ Debatt: Övergreppet på våra enskilda avlopp. Kommentar till Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd som hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. - Övergreppet på våra enskilda avlopp Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000
 • Norrtälje tidning/ VA problemen i norra kommundelen måste lösas - VA problemen i norra kommundelen måste lösas ”Ett robust och miljömässigt hållbart VA-system… med lokala lösningar kan vara ett fullgott alternativ till kommunalt VA” skriver ett par kommunpolitiker i Norrtelje. Se även Norrtälljes program förutveckling av kommunalt vatten och avlopp.  (Se bl a sid 2, bakgrund)    
 • Lösenordsskyddad: VA och Konkurrensverket - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Förslag på en kretsloppslösning där hushållsavloppet går till en biogasanläggning - Hej Jag har tips på en lämplig lösning. En kretsloppslösning där hushållsavloppet går till en biogasanläggning och därefter prepareras till biogödsel som återförs till jordbruket,. Detta kan man lösa med LPS teknik. En avloppspump i botten av huset som pumpar hushållsavloppet till reningsverket genom avloppsledningar som är smalare än de
 • Kommunal VA kontra småskalig rening, Alnarps Cleanwater - Kommunal VA kontra småskalig rening Våren 2014 tog jag kontakt med Alnarps Cleanwater för att finna ett alternativ till kommunala dyra otidsenliga va lösningar för landsbygdens innevånare. Kommunalt VA kostar hundratusentals kronor. Alnarps cleanwater fick pris i USA för bra metoder. Man har ekologisk hållbar rening där skötseln är att
 • Dalademokraten/ Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? - Debatt: VA-systemen ökar enskildas miljöskulder – vad gör MP åt detta? I en debattartikel skriver de båda språkrören, och tillika ministrarna Per Bolund och Isabella Lövin om att den som är satt i miljöskuld inte är fri. Detta påpekande är helt sant. Frågan är vad hundratusentals svenska stug- och fritidshusägare
 • Rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det - Hej alla,  Intressant rapport om återföring av avföring + urin från flerfamiljshus + regler om det: https://pub.epsilon.slu.se/11601/26/richert_a_etal_141020.pdf Det ser ut som om Södertälje kommun är mest intresserade av detta, av kommunerna i Stockholms län. I rapporten nämns tjänstemän som vi skulle kunna komma i kontakt med. Forskare på SLU som
 • Kommunernas drömmar om permanentbebyggelse kommer på skam. Stockholmare ersätter fast boende - När jag och Lennart var i Bockhammar i söndags på pelargonutställning kom vi i samspråk med en kvinna som bor där i Skinnskattebergs kommun. De tillåts att ha sina avlopp i max tio år till. De hus som folk har haft som sina bostäder året runt har blivit sommarstugor för
 • Lösenordsskyddad: Granskning av svenska kommuner för korruption, snedvriden konkurrens, förhindrar utvecklingen av billigare och bättre teknik. - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Folkbladet/ ”Övergrepp på enskilda avlopp” - ”Övergrepp på enskilda avlopp” Myndigheterna och branschen vägrar acceptera naturens egen rening. Det drabbar främst landsbygdsbefolkningen, skriver Arne Gunnarsson. Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas
 • LRF/ Karl-Olof Niklasson hade rätt - Karl-Olof Niklasson hade rätt Värmland, Västra Götaland Myndigheterna för folket bakom ljuset. Karl-Olof Niklasson hade rätt. Enskilda avlopp är inget större miljöproblem. När han sa att ”alltihop är en stor bluff”, då låg forskarnas rapport på Havs- och vattenmyndighetens bord. Men myndigheten ville inte publicera den. ”Trots sin svåra sjukdom engagerade
 • SR P1, Vetenskapsradion Klotet/ Bråttom till framtidens toalett - Bråttom till framtidens toalett ons 10 jan 2018 kl 14.03 Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria. Klotet har varit i Indien och följt upp resultatet av it-miljardären Bill Gates toalettävling, som
 • Gefle Dagblad/Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön - Tvångsanslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA är inte bra för miljön …….Bildtext: Det finns dock en åtgärd som är ännu sämre för miljön, nämligen tvångsanslutning av enskilda avlopp med fullgod rening till kommunala reningsverk. Härvid ökar utsläppen till ytvatten av både fosfor och gifter, skriver Lars Hylander……. ………..Sommarens bad hotas
 • VVS fabrikanternas råd skriver om undermåliga avlopp och inspektioner - Vimmerby tidning/ vvs fabrikanternas råd Om kommunen fortsätter i samma takt skulle det ta 37 år att åtgärda alla undermåliga avlopp i Kinda. Det menar branchorganisationen VVS fabrikanternas råd, Dennis Pettersson. Med krev på avloppsdeklarationer….. 20190322, Affärsliv,com/Kritiken: Avloppen är ett problem Kindas miljöchef Yngve Blomberg är tveksam till den tolkning
 • Dala Demokraten/ Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas - Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas ”I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd ”Bättre avlopp kan minska algblomningen”. Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det. VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när
 • Östra Småland/ Artiklar om enskilda avlopp - Artiklar om enskilda avlopp   ÖLAND24 SEPTEMBER Dyr avgift för avloppskontroll Det är bra att enskilda avlopp sätts under luppen. Men ska det verkligen behöva kosta 2 500 för en ansökan och…   ÖLAND11 MARS Missnöje med avloppsinspektioner Länsstyrelsen ligger på Mörbylånga kommun när det gäller de enskilda avloppen. Avloppsnätet i
 • Dalademokraten/ Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen - Dalademokraten hade för ett par dar sen en insändare med sakfel av Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd. Mitt svar nedan. Slopa-avloppen-for-att-minska-algblomningen ”Det allra bästa är att helt slopa toalettavloppen, vilket ett flertal innovatörer har visat att är tekniskt möjligt, till exempel med torra, komposterande toaletter alternativt snålspolande vakuumtoaletter, där
 • Bohuslänningen/ Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra . Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt - Små avlopps fosforutsläpp till marken är bara bra Det är storskaliga utsläpp till havet som är dåligt Replik till Ann Lundström, 23 juni LÄS MER: Avföring kan inte rinna orenat ut i våra vattendrag Ann Lundström, enhetschef Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skriver att avföring inte ska rinna orenat ut i våra
 • VA gudien/Redaktören rekommenderar #2 små avlopp: Entreprenörslistor från alla kommuner - Redaktören rekommenderar #2 små avlopp: Entreprenörslistor från alla kommuner
 • Debattinlägg i flera tidningar av Roland Ekstrand/ Miljödomstolarnas ansvar - Miljödomstolarnas ansvar I förra veckan avkunnade Mark och miljööverdomstolen en dom M 11835-18 som följer samma mönster som tidigare domar som behandlar enskilda avlopp. Domstolen påpekar att det ankommer på den som söker tillstånd för verksamhet att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap iakttas. Det är alltså verksamhetsutövaren som
 • Brev till Havs och Vattenmyndigheten om fosforfällor, av Roland Ekstrand - Till Havs och vattenmyndigheten Mark och miljööverdomstolen har i mål M11835-18 underkänt Mark och miljödomstolens dom att fastighetsägare inte behöver installera fosforfälla vid nybyggnation av fritidshus. Mark och miljööverdomstolen hänvisar till vad miljönämnden har anför som motiv för sitt underkännande av ansökan om att inrätta en avloppsanläggning. Nyköping hänvisar till
 • Brev: En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp. - En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp. 1997 dränerade vi runt vårt hus, som vi ägt sedan 1980 och där en av oss är född. Vår dåvarande entreprenör gav oss rådet att samtidigt göra om vårt avlopp eftersom kommunen snart skulle ställa krav på detta. Bra,
 • Lösenordsskyddad: Nyköping/ Fosforfällor krävs enligt dom av övre MMd, trots att forsforfällan sen läggs på deponi- vem tjänar pengar på polinite? - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Lösenordsskyddad: Gotland/ Brevväxling mellan ägare av enskilt avlopp och miljöinspektör och leverantörerna CompostEra och BioGlobe - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Måste man tömma en slambrunn - Brevväxling mellan Den lilla människan Anna och mig som webredaktör och Lars Hylander. ____________________________________________________________________________________________ Mail till Anders Är man då som jag och framför kritik, hur ska jag då kunna lita på att bli rätt behandlad i en annan sakfråga som berör samma ämne? Nu har jag upptäckt att man
 • Hallandsposten/ Husägare hotas av vite för utsläpp HylteTvå ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. - Husägare hotas av vite för utsläpp Hylte Två ägare till en fastighet i Järanäs förbjuds att släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig i förra veckan bakom en tjänsteskrivelse som föreslår ett förbud om utsläpp av spillvatten från wc och bdt (bad, dusch tvätt) i den
 • Utedassets funktion förbättras med urinavskiljning. Träkol tar bort lukt och minskar N-emissioner - Insats urinavskiljning utedass Det mest miljö- och klimatvänliga toalettsystemet som finns, nämligen utedass med urinavskiljning. Insats för urinavskiljning köps för några hundralappar på byggvaruhus o dyl.
 • Vänersborg/ Mark och miljödomstolen i Vänersborg. Mål: Solvarm mot Vänersborgs kommun - Vad gäller målet? (Länkar till inlagor, föredragningar, se nederst.) Solvarm  är i strid för oss alla. För att inte tvingas betala för något som man inte behöver; samt att Solvarms system innehåller allt som krävs utifrån alla miljöaspekter och är dessutom ekonomiskt och hållbart så länge huset är i bruk.
 • Bloggen Funbo runsten- hur svårt kan det vara? Multrum- problem och lösningar. - Multrum- problem och lösningar En familj som med råd från WRS  satt in en komposttoa (Mullis) i Funbo utanför Uppsala. De bloggar om sin toalett mm på ”Funbo runsten”
 • Norra skåne/ Osby/ Domstol gav rätt om avloppet förblir plomberat - 8/7 2016: Domstol gav rätt om avlopp Trekammarbrunn förblir plomberad efter MMds dom.
 • Aneby och Tranås/ Kretsloppsprojektet, samla in och behandla toalettavfall - Kretsloppsprojektet – Aneby & Tranås Grannkommunerna Aneby och Tranås samarbetar med LRF i ett gemensamt projekt för att separera, samla in och behandla toalettavfall. Här kan du läsa mer om projektet. Deltagare AMAQ, Aneby kommun, Hushållningssällskapet, LRF och Tranås kommun. Projektets mål Ett hållbart kretslopp för små avlopp ska förverkligas i
 • Villaägarna/Helsingborg- Viadal/ Visionen om ekobyn - Villaägaren 2/2019. Några mil utanför Helsingborg ska en by av hus under glas byggas, där man ska leva i ett skyddat medelhavsklimat. Vi träffar visionärerna bakom ett spännande bostadsprojekt i Viadal. (Kommentar av webredaktören: Ett liknande hus i växthus med egen avloppsanläggning finns i Vänersborg och nämns i artikeln. Till
 • Rapport/ Skyddszoner visar att marken även efter 50 år inte är mättad på fosfor. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff - Brev till webredaktören: Vad gäller markens mättnadsgrad så passar jag på att informera om den här studien som förvisso rör skyddszoner men som visar att även efter 50 år så är marken inte mättnad. Effectiveness of a buffer strip in reducing phosphorus runoff Data is analysed for an unmanaged 5
 • Redmic/ Forskarrapport/ Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp - Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker. I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för
 • Barometern - Avfallsfråga kan lösas i rymden Artikeln publicerades 5 juli 2005 När rymdforskningen och utvecklingen av rymdstationer tar fart kommer även avfallshanteringen att göra framsteg. Det tror William Hogland, professor i miljöteknik och återbruk vid Högskolan i Kalmar. Hur våra sopor ska hanteras framöver är en komplex fråga som har få
 • Åstorp- Magleby/ Jobbat med förslag om minireningsverk, bla Alnarp cleanwater. Klarar hög skyddsnivå - Anders !!!! Vi här på ”ÅSAKANTEN” inom Åstorps kommun har jobbat mycket för Minireningsverk. Men blev nedröstat av SD i kommunfullmäktige. Enligt mina / våra undersökningar så är det ALNARP cleanwater som klarar hög skyddsnivå. Ni hittar företaget på : www.alnarpcleanwater.se eller tel: 040- 46 26 90 Med vänlig hälsning Ulf Mårtensson,
 • Replik Carl Lindström/WC eller torrdass - Vad är den egentliga skillnaden mellan en spolfri toalett och en vattentoalett? Frågar man Svenskt Vatten får man ofta ett ganska nedsättande omdöme om ”torrdass” vs. ”riktig toalett”. Men en vattentoalett, som i stor skala blandar dricksvatten med avföring, förstör i processen och transporten dricksvattnet såväl som den bredspektrala växtnäringen
 • SGU söker för ett projekt kommuner till avloppspåverkande dricksvattenbrunnar - Hittat av en brevskrivare i VA guiden 29/5: SGU söker för ett projekt kommuner till avloppspåverkande dricksvattenbrunnar SGU söker kommuner som är intresserade av frågan och som kan hjälpa till med inventeringar av fastigheter samt provtagning.  Vad är på gång- hot eller möjlighet? _________________________________________________________________________________________________ Hej Anders, SGU borde kunna stötta
 • Tidningen Västsverige/Dags för torra toalettsystem - Tidningen Västsverige, /2019-05-31 Dags för torra toalettsystem Ett bra sätt att hushålla med vattnet Oron för tillgången på färskvatten till konsumtion och produktion har ökat efter två ordentliga torrsomrar. Myndigheterna har schasats upp på tårna och har fått uppdrag att göra planer för beredskap och hushållning. Inte mycket har kommit
 • Rättsfall om enskilt avlopp, enbart hög ålder inget motiv för förbud - Jag fick ett brev från Arne Gunnarsson: Jag vill minnas att det på ”Avloppsguiden” finns något som heter ”Avloppsexperten”, där man kan ställa frågor. Jag vet att någon ställt en fråga om man kan döma ut ett avlopp enbart pga. ålder eller att luftningsrör saknas. Svaret från experten var ”nej”. 
 • Vattensnål teknik, några förslag - Vattensnål teknik, inga utsläpp, dessa teknologier är ett starkt alternativ till avloppstvång https://www.youtube.com/watch?v=disyi3ggaGk (Compostera) https://www.youtube.com/watch?v=Oc7tcVWUd34 (Cloosed loopd shower) Att installera den här tekniken kostar några tiotusentals kr. Mycket billigare än kommunalt avloppstvång. Det är även miljömässigt bättre än kommunal tvångsanslutning till vatten och avlopp. Mycket mindre vatten används och därmed
 • Funderingar kring torrdass i storstaden och utdömandet av det samma på landsbygden. Varför? - Webbredaktören funderar: När utedass av alla sorter döms ut på landsbygden så implementerar kommunerna dem i sin verksamhet eftersom det är så dyrt att ansluta wc toaletter. (Se Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen.) Carl Lindström har byggt en mulltoanläggning (Composterakonceptet) åt kommunen vid Tyresös allmänna badplats (södra Stockholm). Alla
 • ÖstermalmDirekt/ Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen - ÖstermalmDirekt, Publicerad 10:23, 15 maj 2019 Nu byggs sex utedass vid Valhallavägen 25 arkitekturstudenter vid KTH är just nu fullt upptagna med att bygga sex utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen. Dassen kommer sedan att placeras ut på olika platser i länet. Tanken med utedassen, som bär namn som Rågsvedsslottet
 • Orter som lagt verksamhetsområdena för va på hyllan - Orter som lagt verksamhetsområdena för va på hyllan. OBS- utkast- skall kollas bättre.  Läs mer på länkarna: Dals-Ed rev 2019-10-10 Dals Ed har lagt ner avloppsidiotin med hjälp av WRS och Ridderstolpe.Det var beräknat till 100 miljoner kr för 57 fastboende personer och lite fritidshus. Men varje fastighet skulle inte
 • Köping- Magazin 24/ Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten - Magazin24 #687, sid 4 Ingen klarar längre av att ta ansvar för helheten.  Klipp ur artikeln: Dricksvatten är enligt den samlade politikerkåren vårt viktigaste livsmedel. Detta framgick nyligen av en debatt i Sveriges Riksdag om vattenvård.  Men vattnet är inte bara en omhuldad resurs utan också en hotad tillgång. ………………
 • Sollefteå kommun avbryter avloppsinventering - Samhällsutvecklingsutskottet beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att avbryta den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun. Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning. Den tillsynsplan som gäller för Miljö- och byggenhetens verksamhet anger att minst 1000
 • Tidningen Ångermanland/Sollefteå avbryter stora avloppsinventeringen: ”Inte rimligt att bestraffa landsbygden så hårt” - Sollefteå bryter den stora avloppsinventeringen:  ”Inte rimligt att bestraffa landsbygden så hårt” Vi ser det här som en bra väg framåt och vi ska ta fram förslag som tar hänsyn till äldre personer som kanske inte kommer att bo kvar i sina hus så länge. Kjell-Åke Sjöström (V)  
 • SR/ De kämpar för sina enskilda avlopp - SR/ De kämpar för sina enskilda avlopp Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena. Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu är Rune Johansson en av
 • Lösenordsskyddad: NLT Insändare/Kritisk mot kommunernas avloppstillsyn - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • Fosforfällor- Avloppsguiden ger råd -  Se länk: Kompletterande fosforrening Denna systemlösning handlar om två sätt att komplettera en markbaserad rening så att den renar mer fosfor. Kemiska fällning och fosforfilter.  
 • Två brevkommentar till fosforfälla av polinite, Polsk kalksten - Se tidigare artikel om polinite här Efter Rolands (Ekstrands) o Anders tips igår ringde jag Miljökontoret i Nyköping angående P-filter och deras kretslopp. Visade sig att filtren lagts på deponi sedan 3 år tillbaka! DVS man bryter en lagerresurs i Polen, tillverkar filter med lika stora CO2-utsläpp per ton mineral
 • Bohuslänningen- Debatt/Obefogat och dyrt va-tvång - Obefogat och dyrt va-tvång Debatt och insändare Miljön gynnas inte av att fastigheter tvingas in i kommunala avloppsnät. 6 apr, 2019, Bohuslänningen.  VA-industrins branschorganisationer kampanjar för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt drabba låginkomsthushåll när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna höjs. I storstadsområden får husägarna betala anslutningsavgifter till det
 • DD-Debatt/Planerade nya VA-systemet: Spolat och klart? - Debatt: Planerade nya VA-systemet: Spolat och klart? Det Ulf Svensson skriver i en debattartikel i DD den 22 mars håller jag helt med om. Hur samhället hanterar kiss, bajs och matavfall ser vi kanske som en ganska perifer fråga. Det är den inte! Illustration: sei.org/ J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al.
 • Vad säger kommunerna och experterna om infiltration och små avlopp - Klipp från facebook- Avloppsbedrägeriet, 7 bef, Michael Richter Citat från en kommun: Vi har många äldre infiltrationer i kommunen och har hittills valt att förbjuda utsläpp från anläggningar som är äldre än 25 år, detta oavsett om de har ett tillstånd eller inte. Luftningsrör har också varit en avgörande faktor
 • Rikare liv/ Va skandalen fördjupas - Obefogade prishöjningar. VA-skandalen fördjupas Risker att förlora fastigheten VA-industrins branschorganisationer kampanjar för närvarande för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt att drabba låginkomsthushåll mycket hårt när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna till VA-näten stiger i höjden över hela landet. Ulf Svensson: |2019-04-02| Nu dras även myndigheter in i denna skandal efter
 • Kriminellt utnyttjande av maktsituation av kommuner och svenkt vatten nekar andra lösningar - Klipp från facebook, Avloppsbedrägeriet Det finns ett vidsträckt kriminellt utnyttjande av maktsituationer där ”makthavare” med jäv utnyttjar sin ställning i kommuner och regioner (speciellt förekommande i Region Gotland där avloppsindustrin siktat in sig på att få avsalta havsvatten, lägga dricksvattenrör och ”när vi ändå har grävt diken så passar vi
 • Vara- Skövde nyheter/ 75 åring åtalas för bombhot. Missnöjd över att Vara kommun dömt ut hans avlopp - Bombhot mot Vara kommun Nu åtalas en 75-årig man misstänkt för olaga hot. Det var i februari som han hotade spränga Vara kommunhus i luften. Mannen är missnöjd över att kommunen dömt ut hans enskilda avlopp. I kommentarer framgår att många är missnöjda med Vara kommuns sätt att handskas med
 • Brev till Sweco: Avloppen som miljöhot. Kan Sweco ta upp det på sin agenda. - 15 mars 2019 Från:  Carl Lindstrom Till:  Åsa Bergman, Sweco Hej åsa, Har tidigare arbetat med Sweco men har en fråga: Avloppssystemet är i sig ett globalt systemfel (enligt Oceana), baserat på att allt som kan adderas till avloppsnätet hamnar i samma blandning. Jag var forskningssekr. på SNV på 70
 • Det finns en generell brist på kunskap om miljöpåverkan av små avlopp. - Facebooksidan Avloppsbedrägeriet I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav
 • I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! - De som tror att avlopp bidrager till förbättring av miljö och hälsa ska läsa detta och besöka wwwbiosludged.com I USA sprids uppfattningen att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd ! _________________________ Se gärna det här uppropet att stoppa slam-förgiftningen av våra jordbruk, vår mat och oss själva.  Vi bör
 • Hur kan man förstöra möjligheten till kretsloppsbaserat jordbruk? Stora organisationer eliminerar lösningar för att de konkurerar med existerande praxis. - Hej Har funderat mycket på detta under ett 75 årigt liv med sökande efter orsak verkan sammanhang… flera länder som har haft problem har löst dem genom kooperativ samling av resurser , intelektuella, resursmässiga och ekonomiska och andra länder kan gå till krig pga av egocentriska ledare.  Det är väl
 • Debattsvar- Jäv i stor skala för både Svenskt Vatten och SKL ? -  Det finns alltid 2 sätt att få dricksvattnet att räcka: 1). Öka produktionen. Det är de facto det enda sättet som Svenskt Vatten förespråkar 2). Arbeta för minskat behov ute i samhället (Det innebär att Svenskt Vattens medlemmar får sälja mindre och att deras minskade intäkter kompenseras genom att öka priset
 • Dalademokraten-debatt/Fördubblade VA-avgifter – undrar ingen varför?  - Fördubblade VA avgifter- undrar ingen varför. Svar från Svenskt Vatten: Investeringar behövs för ett säkert dricksvatten Svar: Svenskt Vatten – branschorganisation under falsk flagg
 • Land-Lantbruk/Fosforutsläpp små avlopp. Dags att återinföra tjänstemannaansvar -
 • Lösenordsskyddad: Nyköping/ Överklagande av Nyköpings kommun ang fosforfällor för infiltrationsbäddar - Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
 • ”Dåliga avlopp skadar inte miljön” och kommentar - Land Lantbruk, DEBATT27, NOVEMBER 2018 ”Dåliga avlopp skadar inte miljön” Det finns inga vetenskapliga belägg för att ”illa skötta avlopp” hotar badvatten och fiskevatten, skriver Börje Berntsson i ett svar till VVS-fabrikanternas råd.   Kommentar på facebook på Avloppsbedrägeriet: Att skit luktar och är skambelagt och så äckligt då det
 • Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA. - Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner. Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf) Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt) Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner
 • Naturvårdsverket/ Ifrågsättande av fältundersökning P i slam 1995 - Din fältundersökning P i slam 1995 7 januari 2019  13:41  63 KB Från:  svenning@ericsson.ms Till:  anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se Hej Anna-Lena Och en god fortsättning inför 2019. Jag har läst igenom din fältstudie rapport. i Slutsatsen så anges : ” Andelen fosfor i slamfraktionen 30%. Samt konstaterandet att tidigare litteratur-redovisningar anger en avsevärt lägre andel än 30
 • Studier i norra USA och Canada stöder slutsatserna i retentionsrapporten att fosfor fastnar i mark. - ScopeNewsletter 2006. Här finns sammanställningar från över tjugo tunga referenser som bekräftar slutsatsen i retentionsrapporten, nämligen att fosfor fastnar i mark och att endast en liten del av tillförd fosfor till anläggning i normalfallet når ytvatten.  Många av de refererade studierna har utförts i Kanada eller norra USA, dvs i
 • KTH Magazine/Vattenbrist väntar i städer - Vattenbristväntar i städer ”Resurserna räcker inte för att alla ska ha sin egen vattenledning och spolande toaletter.” Vi måste våga lätta på gamla ideal för att kunna skapa en drägligare tillvaro i världens växande städer och slumområden, menar KTH:s Vattencentrums föreståndare David Nilsson…….
 • Nyköping Utterö/ MMd dom, Tillstånd till avloppsanläggning med infiltration exkl fosforrening - Nacka tingsrätt Dom 202018-11-23, M6652-17  
 • Våra avloppsreningsverk utplånar värdefull växttillgänglig fosfor. - Våra avloppsreningsverk utplånar växttillgänglig fosfor. Reningsverken saboterar vår målsättning att skapa ett kretslopp för fosfor som anses vara av största vikt för framtiden. All anslutning av växttillgänglig fosfor till våra avloppsreningsverk skall förbjudas. Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst
 • HD/Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna - Åstorpsbor får nej till minireningsverk i byarna artikel i HD (Hälsingborgs dagblad), 2018-11-18 Boende i byarna Maglaby, Högalid och Mårtenstorp föreslog att Åstorps kommun skulle bygga minireningsverk i byarna istället för att dra långa avloppsledningar för dyra pengar. Men i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett oenigt nej till förslaget. Efter
 • Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster……..
 • Bill Gates mål är att rädda liv och pengar genom att återuppfinna toaletten. Bråttom till framtidens toalett. - How Bill Gates aims to save lives and money by reinventing the toilet Bloomberg Bill Gates thinks toilets are a serious business, and he’s betting big that a reinvention of this most essential of conveniences can save a half million lives and deliver $200 billion-plus in savings. Read the full story
 • Vänersborgs kommun anlitar extern advokatfirma för att fastslå i MMD att naturhuset ska tvångsanslutas. - Hej Jag hoppas ännu att det rättsfall jag driver i MMD ska häva kommunens ogrundade självhävdade tolkningsföreträde av LAV. Bedömning av system bör ske på lika bedömningsgrunder och med jämförbara bedömningsunderlag. Min bevisning är bra. Men vi får se. Processen tar tid och advokaternas taxameter tickar på. Kommunen har obegränsade
 • DT/Piteåmodellen för att bedöma behovet av gemensamma va lösningar. - (anm webredaktören: Då det är omständligt och tidskrävande att göra fackmannamässiga grundliga undersökningar på plats, i enlighet med lagens krav, så har bl. a GIS metoden tagits fram. Den innebär att utgående ifrån markkartor på jordtyper mm så kan man avgöra hur ett torde se ut och därmed kunna rita
 • Åstorp/Maglebyn, Högalid, Mårtenstorp. Info om minireningsverk 13 nov - Jag fick nedanstående inbjudan ifrån Ulf i Maglebyn med denna förtext: På Lantmäterimötet hade jag blivit lovad tid för leverantören av minireningsverket att presentera sin produkt. Men, när vi kom dit så blev denna info borttagen från dagordningen. Gissar/ sätter en peng på att det är någon på kommunen som
 • Så här informerar Sveriges kommuner om vatten och avlopp. Här hittar du också en leverantör av va-tjänster - Så här informerar Sveriges kommuner om vatten och avlopp. Info samlad av företaget Vatten och avlopp.se  
 • Bohuslänningen/Avlopp kan bli dyrt för Kurt - Avlopp kan bli dyrt för Kurt 5 juni 2015 LYSEKIL Fastighetsägare med bristfälliga avlopp tvingas investera stora summor för bättre rening. Kurt Wallin, bosatt i Lysekils kommun, får inte släppa ut avloppsvatten från sitt bostadshus från och med den 7 juli men han har överklagat beslutet. Nu har frågan hamnat i
 • ATL/ Avloppsslam skall bli handelsgödsel i Hälsingborg - ATL-Lantbruk: Avloppsslam ska bli handelsgödsel i Helsingborg Just nu pågår bygget av ett nytt bostadsområde i Helsingborg där klosettvatten och matavfall ska tas tillvara och bli ren handelsgödsel. Anläggningsmaskiner och byggkranar jobbar för fullt på den första etappen av bostadsområdet Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Under första kvartalet 2020 beräknas inflyttningen
 • Land/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull. - Tidningen Land: Debatt/ Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull” ”Vi bönder måste genom LRF ta Livsmedelsverkets utlåtande på allvar där de slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och PCB hos barn utgör en ’betydande risk'”, skriver Lars Hylander i ett debattinlägg. Med förvåning läste jag Jan Eksvärds ifrågasättande av ett
 • Land Lantbruk/Kommunens VA-planer kostar honom en miljon - land sept s1 land sept s2      
 • Bblat/ Äntligen kan fastighetsägare med små avlopp få en seriös behandling. - Insändare Bblat Avloppsbedömnningen ska vara neutral Enligt uppskattning från Havs och Vattenmyndigheten finns det cirka 700000 fastigheter som har små avlopp med vattentoalett som inte är anslutna till VA nät. I debatten påstås att de små avloppsanläggningarna svara för 15 % av fosforpåverkan på våra recipienter. Många fastighetsägare har fått
 • Ska vi rena vårt enskilda avlopp från fosfor med svenskt biokol eller importerad Polonite? - Rena våra enskilda avlopp från fosfor med biokol? Hur skall slamberget tas om hand om efter reningsverken. Jo, man kan utvinna fosfor ur det.  Genom att värma upp slammet så att vattnet avdunstar så får man en brännbar produkt. Detta torkade slam kan man sedan elda upp. Ur askan kan
 • BMED/ Anläggning för att rena vatten från Mälaren och kyla det före vidare transport till hushållen - BMED har kommit tillbaka till Roland Karlsson med en uppskattning om vad det kostar att rena vattnet från Mälaren och kyla det direkt i pumpanläggningen. 1 hushåll- 50 000 kr 5 hushåll- 20 000 kr/hushåll 10 hushåll- 16 000 kr/hushåll 50 hushåll- 10 000 kr/hushåll + moms Ingår: Sjöledning, pump,
 • Vad grundar sig Katrineholms va inspektörer på när de underkänner en avloppsanläggning - En fastighetsägare i Katrineholms kommun, Björn Olson, har fått sin avloppsanläggning underkänd, trots att  han har en mycket välskött anläggning med trekammarbrunn och markbädd som fungerar klanderfritt. Uppenbarligen har miljöinspektören gått på HaV:s tidigare, felaktiga instruktioner att markbäddar äldre än 15 år inte ska godkännas.HaV har efter hänvisning till vetenskapen
 • Mora/ Alternativa reningsmetoder visas upp på mässor och entrepenörsdagar -
 • Köping/Provtagningar från minireningsverk i Sörsylta Näs - Från: Kenneth Rikardsen Till: anders@segerberg.me Hej Anders ! Jag har kopierat text från mailet som kom ifrån WSB Clean ang. provtagningar under 2018: Hej Kenneth, På förekommen anledning kommer här en liten sammanfattning av årets service och provtagningsresultat för Sörsylta.  Faktum är att jag tycker att vår serviceavdelning har skött detta helt
 • Pilotprojekt med kretsloppsanpassad vattenreningsanläggning söker lämpliga fastighetsägare - Hej Anders! Jag undrar om du skulle vilja hjälpa mig att få kontakt med en lämplig fastighetsägare för vårt pilotprojekt genom att publicera mitt mail nedan. Stort tack på förhand! Mvh Hampus Hej! Jag arbetar med ett startup-företag som utvecklar en kretsloppsbaserad vattenreningsanläggning för fastigheter med enskilda avlopp. Vi har
 • Vattenrening- div tips. - Vattenrening Exempel: Används av en stugägare på Dåvö: Använder ett filter man sätter direkt på kranen. Renar 7 kubik innan det är dags att byta patron. Det finns många lösningar på vattenrening från enskilda brunnar. Beroende på vad man vill rena bort och vilken vatten volym man förbrukar. I princip allt vatten
 • Västerbottens mellanbygd/Inventering som hotar landsbygd - Insändare 19 juli 2018 Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som
 • Land/Nya regler för enskilda avlopp kväver landsbygden - Arbetsmiljöverket smyger in nya regler för tömning av enskilda avlopp – utan tydlig kommunikation och tid för anpassning. Vad göra om man bor på landbygden och är berörd av detta? Antingen flytta till stan eller övergå till utedass som i gamla tider, undrar debattören Torbjörn Lindahl, berörd fastighetsägare. Om du
 • Land Lantbruk/Bakterier i stället för slamtömning - Bakterier i stället för slamtömning (Fler artiklar i va-ämnet hittar du också via länken) 2016-12-02: Med hjälp av bakterier och kemisk syresättning behöver enskilda avlopp inte tömmas på slam. Dessutom sänks fosforhalten till en i de flesta fall godtagbar nivå. Det visar fleråriga tester i Gislaved. En gång i månaden plockar
 • Toa utan spolning eller snålspolande ger näringen åter till jordbruket - Toalettavfallet måste källsorteras för att slippa alla kända och okända gifter i avloppsvattnet Men även det är enkelt … man gör det med spolfri toalett eller med en ultralågspolande vacuumtoalett: Flera lösningar på toa finns, compostera.se är en lösning, Solvarms lösning i Vänersborg resp Hans Lönns i Nacka har andra
 • Dricksvatten är ingen stor sak i ett sommarstugeområde. Det är den inte heller på båtklubbsöarna här utanför. Man tar med sig vatten att dricka. Det här är inte heller så svårt att lösa för några händiga ingenjörer. - Sjövatten måste filtreras innan man kör vattnet genom Omvänd Osmos, för att det är organiskt material som alger mm som sätter igen membranet. Lösning 1. Köp tvåtransparanta  IBC tankar från en rekontitioneringsfirma som Allemballage.se Fyll dom med filtersand och pumpa sjövattnet in antingen från botten av filtertanken och samla upp filtratet
 • DN Debatt ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” - ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart” Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver miljöminister
 • Oikos Solutions: Avloppslösning med kretslopp som fokus - PRESSRELEASE Oikos Solutions 19 juni 2018 rev 1 PM Circe- systemet och näringsämnen sept 2017   Kommentarer från Mats Brunell: De flesta komposterings/hygieniseringsanläggningar bygger på ”osorterade avlopp” och det kan finnas ”allt” i dessa och det som finns som är icke organiskt är svårt att bli av med. Organiska ämnen
 • Varför underkänna infiltrationer? - Tyvärr så råder det en cementrad missuppfattning att en infiltration har en speciell livslängd på ett visst antal år. FEL? Det finns ingen forskning som säger att en infiltration är uttjänt såvida det inte sker en tillbakarinning i trekammarbrunnen eller att det luktar illa. Det kommunala reningsverket är i stort
 • Dala Demokraten: Rädda Östersjön – återvinn växtnäring från toaletter - Något sensationellt håller på att hända inom VA-området. Tre kommuner i södra Stockholm, med Haninge kommun i spetsen, har tagit initiativ till ett pilotprojekt som går ut på att återvinna växtnäringen från toalettavfallet. Istället för att spola ut näringen i havet tar man nu på försök tillvara på den växtnäring
 • Intressekonflikt leder till resurskrävande avloppshantering - Intressekonflikt leder till resurskrävande avloppshantering Svenskt Vatten frågar politikerna om det är deras intressebrist som lett till senaste årens återkommande vattenbrist på somrarna. Problemet är snarare en intressekonflikt, där Svenskt Vatten som huvudaktör för landets kommunala avloppsreningsverk lever kvar i 1900-talets ingenjörsteknik. Den lyckades bra med att förhindra fosfor i
 • Förslag till gråvattenbehandling i täkt dike - Kan detta förslag vara ett superenkelt och effektivt sätt att rena BDT vatten ( t.o.m.med en provtagningpunkt)?Detta eftersom det är så enkelt och kan byggas av amatörer.  Kan utföras med både självfall om det kan ordnas eller med pump … Här kan Pre-treatment i bilden nedan ersättas med ett ”strump-byx
 • Skall vi få gödsla våra gräsmattor och rabbatter med konstgödning. Stoppa försäljningen i stormarknaden. Fosforn läcker ut i våra sjöar. - När vi gödslar gräsmattan med gödsel som är berikad eller med konstgödsel, NPK, så är ju en av beståndsdelarna (P) fosfor. En 7,5 kg säck med NPK innehåller 0,23 kg fosfor. Om vi tänker oss att en person häller ner 1 säck i toa och spolar, motsvarar fosformängden det som
 • P4 Södermanland: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan - Lyssna på inslaget: Fastighetsägare kan tvingas åtgärda avlopp i onödan. Är reglerna verkligen riktiga? Skall verkligen markbäddar dömas ut för att de är några decennier gamla. Ja kräver regelverket 2006. Men forskarrapporten om markretention visar att markens egen förmåga att fånga avloppets ämnen fungerar. Gräver vi bara ner pengarna i
 • Sverige forever. Från infrastruktur till ultrastruktur. Men var är politikerna? Vill de ha fossilfritt och kretsloppssamhället, eller kommer kraften nerifrån och inifrån? - Sverige forever Nyligen har en utmärkt programserie haft sitt avslut i Sveriges Television – Storuman forever – som var ett initiativ från två engagerade och bemärkta gräsrötter; Heidi Andersson, flerfaldig världsmästare i armbrytning och OS mästaren i skidskytte, Björn Ferry. Under tre månader har de båda försökt väcka liv i en hel
 • Källsorterande avlopp ska se till att ämnen i avföring återanvänds - Kiss och bajs från Stockholms största reningsverk transporteras dagligen 120 mil till Aitik-gruvan i Norrland. Samtidigt anses cirkulationen av näringsämnen mellan jordbruket och staden vara en av grunderna för ett hållbart kretsloppssamhälle. I Helsingborg tror man sig vara en lösning på spåren.
 • Enskilda avlopp i kretslopp, Södertäljemodellen - Se presentationen som Anna Calo har tagit fram om enskilda avlopp i kretslopp. 
 • Innovativt vattenkretslopp. Ny teknik för egenförsörjning av vatten för enskilda hushåll - Från: Hampus Granström <hampus.granstrom@hotmail.com> Ämne: Innovativt vattenkretslopp Meddelande: Hej! Jag Heter Hampus och håller i nuläget på med ett start up-företag inom vattenrening med fokus på hållbarhet. Jag och mina 3 kollegor tror oss besitta en ny teknik för egenförsörjning av vatten för enskilda hushåll. Systemet syftar till att återanvända
 • Frågor om latrin i en krissituation - Från: Per-Inge Sköld Skickat: den 4 februari 2018 20:43 Till: Annika Håkansson; tina.kallstrom@rvast.se Ämne: Re: Frågor om latrin i en krissituation Hej Annika. Tack för ditt svar, det verkar som att detta är en fråga som inte så många vill ta tag i. ?. Jag har sökt efter förslag och tips på hur man
 • Nacka/Älgö - Nacka/Älgö (Se mer om alternativa spolfria toaletter på denna länk (nedanför inläggen)) Jag fick ett brev från Nacka om domstolarnas hantering av va-ärendena där. Detta är nog ett av de fall som gått längst i domstolarna i Sverige, ända upp till HD. Men även de i Nordanstig och Åstorp har

 

Alternativa reningsmetoder

Nedanstående skall inte ses som att webbansvarig besitter nödvändig kunskap om vilka alternativa va reningsmetoder som finns, utan här finns enbart en uppräkning av länkar till reningsmetoder, bla till områden som mycket aktivt har arbetat med att ta fram alternativ. Likaså har tagits med länkar till offentliga utredningar.
Ge gärna tips till vad som skall medtas.

Jag vill (som webbansvarig) kraftigt trycka på markens egen förmåga till rening på hemsidan. Dvs inte enbart reningsverk och allehanda glassiga tekniska lösningar. Kanske inte alltid aktuellt för oss i täta fritidshusområden, men ett verkligt alternativ längre ut på landsbygden är fortfarande trekammarbrunn och infiltrationsbädd.
Likaså vill jag för minireningsverk och infiltrationsbäddar peka på att marken efter dessa anläggningar tar hand om resterande näringsämnen på mycket korta marksträckor. Det är stick i stäv med kommunernas reningskrav på dessa anläggningar, där de kräver full rening direkt efter dessa. Däremot så tillåter man att reningsverken späder ut skiten kraftigt och sen mäter koncentrationen i det utspädda skitvattnet, för att sen gladeligen pumpa ut detta i sjöar och vattendrag. Minns att 1 m3 jord, renar lika bra som 1 km3 vatten, och att marken fångar plastpartiklar och bryter ner virus, bakterier och läkemedel. För min del vid Köping innebär det att 25 m3 jord efter min infiltrationsbädd renar lika bra som hela Galten, dvs Mälarens inre del. Och jag släpper ut ofantligt mycket mindre mängd gödningsämnen ner i marken än vad Köpings reningsverk gör rakt ut i sjön.
Se också fliken Sakkunskap
Tidningsartiklar

LAND LANTBRUK NR 5 • 27 JANUARI 2017, Oligotrofiering

“I en stor del av det glesbefolkade Sverige är övergödning inget problem. Tvärtom behövs det mer näring i vattnet. – I stora regleringsmagasin skulle reningskravet på fosfor i många fall kunna sänkas till noll, säger Stefan Löfgren, forskningsledare på SLU”  

“I princip alla vatten i inlandet från Siljan och norrut kan sägas vara mer eller mindre näringsfattiga. De övergödningsproblem som finns i norra Sverige orsakas huvudsakligen av verksamheter utmed Norrlandskusten, främst i form av kommunala reningsverk, större industrier och fiskodlingar.”

Avlopps och kretsloppspriset 2017

Avlopp-och-kretsloppspriset-till-petter-jenssen
Avlopps och kretsloppspriset 2017 går till Petter Jenssen, professor vid NMBU, Norges miljö och biovetenskapliga universitet. Jenssen får priset för sitt arbete med kretsloppslösningar.
– Petter insåg mycket tidigt de stora fördelar som källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl slutet kretslopp av växtnäring. Petter är en mycket duktig talare och lärare. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer och idag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & kretslopp”, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Naturvårdsverket rapport 6484

Naturvårdsverket har i sin rapport 6484, konstaterat att enskilda anläggningar har minst lika bra reningsförmåga som kommunala.

 

Några värderingar om toalettsystem:

Varför skall vi blanda vårt bajs och kiss med massor med vatten och skicka iväg det till reningsverken, för att där blandas ut ytterligare med vägars och industriers vatten.
Källsortera i stället. Återvinn växtnäringen, sluta spola ut den i haven. 
Se denna film så förstår ni. 
Eller denna film

Reningsverken är inte duktiga på att separera våra exkrementer, utan rensar bort det fasta och blandar sen ut resten med aluminium eller järnoxider så att skiten klumpar ihop sig. Därefter tar filtrerar man även bort detta slam. Resten pumpar man ut i sjön.  Slammet försöker man få torrare i stora dammar där vatten dräneras bort, men till slut återstår en sörja som är full med växtnäring, men också av bakterier, virus, läkemedelsrester, plastpartiklar metaller, asfalt mm. Vd göra sen då, jo skicka det med tåg till nedlagda gruvor sprida det på kommunala planteringar eller övertyga bönder om att ta hand om skiten. Bonden får en produkt som är ett mycket dåligt gödslingsalternativ, bemängt med gifter och med aluminium och järnoxider som används för flockningen, som nu suger näring ur jorden.

Naturligtvis så skall vi källsortera vårt kiss och bajs, så snart efter källan som möjligt. Då kan denna näring användas i till gödning på åkrar och på egna odlingar igen.

Torrdass är ett bra system som fungerar väl. Utrustningar för många besökare finns att köpa, annars gäller det lilla huset med hjärtat, tunnan och tömning i en kompost. Insatser för urinsortering finns för utedasset. Det minskar lukt och underlättar hanteringen. Om urinet sparas i tank ges möjlighet till näringskretslopp

Skall man ha vattenburet är sorterande vakuum toa till slutentank bäst. Men vanlig (helst lågbelastad upphöjd) infiltration är också bra. Rätt lokaliserad och utformad är  den minst lika bra kommunalt reningsverk.

Tekniker med kemisk fällning eller fosforfällor kan vara aktuella i sådana fall, där sorterande system eller infiltration  inte är möjlig eller där grund- eller ytvatten är mycket känsligt.

Om kommunen kräver hög skyddsnivå ska man kräva att de har system för återvinning av klosettvatten. Detta bör vara deras skylighet eftersom kl system är överlägset ur alla MB krav. System för återvinning klosettvatten byggs nu i flera kommuner.  Typiska metoder för hygienisering och stabilisering av avloppsprodukten är våtkompost eller långtidslagring med uerabehandling.

Många kommuner arbetar med kretsloppslösningar för små avlopp, se nedanstående sammanställning:

Extremt snålspolande toaletter anknutna till sluten tank, och BDT till markbädd kan ge ett slutet kretslopp.

Södertälje/Hölömetoden.
Metoden beskrivs i denna film.

Metoden införs nu också i Trosa/Tofsö.

Det finns företag som säljer dessa utrustningar, med komposteringstankar, se broschyr A2T AB Paketlosningar ver 2

Alternativet för fritidshus är att kommunen eller en bonde satsar på en reaktortank för våtkomposteringen och slamsugsbilar kör till de enskilda fritidshusens septiktankar och tömmer dessa.
Extremt snålspolande toaletter (0,6l/spolning) anknyts då till septiktanken. BDT vattnet tas till en markbädd på tomten/i närheten av egen tomt. Omfattande grävning undviks, befintliga septitankar och markbäddar kan behållas. Utrustning som krävs är en annan toalett och ett rörsystem med vaccumpump mellan toa och tank. Se info, Infoskrivelse Tofso 2017-03-16 och bilaga Bilaga 1

En fast boende familj beräknas inte behöva tömma anläggningen mer än en gång per år, fritidsboende betydligt mer sällan.
Toaavfallet körs till en anläggning där det våtkomposteras och hygieniseras. Därigenom bryts ämnena ner. Eftersom avfallet är så tort tar våtkomposteringen enbart 3-4 veckor.

 • Det höggradiga och värdefulla näringssubstrat som kommer från behandlingsanläggningen är garanterat fritt från smittämnen, d v s hygieniserat och kontrollerat. Smittämnena bryts ner i en 14 dagars process. Därefter kan produkten användas som gödsel på åkrarna.
 • Det bonden i detta fall sprider på sina åkrar är inte rötslam. Inte heller slam från ”vägar och industrier”. Det har dessutom inget med vare sig mjölkproduktion eller andra livsmedel att göra,
 • Vad gäller läkemedelsrester är det konstaterat att dessa är betydligt lägre än det kommunala reningsverk släpper ut i våra vatten, där de bryts ner mycket sämre och gör betydligt större skada än i jord.

Detta till skillnad från det slam som reningsverken får efter reningen.
Slammet från reningsverken har man idag problem med att bli av med (kvittblivning kallar kommunerna problemet), och bönder betalas för att sprida slammet. Dock vill inte vare sig LRF eller mejeriföreningarna, t ex Arla, godkänna detta. Slammet innehåller stora mängder giftiga ämnen, eftersom avloppsvattnet till reningsverket är allt vatten från både toaletter, industrier och vägar.
Vid reningen används flockningsmedel, aluminium eller järnföreningar, som då de sprids på åkrarna ”suger” åt sig näringsämnena fosfor och kväve, så bonden riskerar att efter gödsling med slam från reningsverket få en mer ofruktbar mark än tidigare. I Stockholmsområdet kör man slammet på tåg till Aitikgruvan och tippar det rakt ner i den nedlagda gruvan, Orsa skickar sitt slam till Särna, där slammet läggs på områden som ändock är förorenade av den tidigare blygruvan.

Torr toalett = Spolfri Toalett

Rent vatten med eget reningsverk. 

Hans Lönns (civilingenjör VoV) smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.  Hans bor på Älgö strax sydost om Saltsjöbaden. Han bor i ett vinterbonat fritidshus med alla moderna bekvämligheter, men spartanskt och naturnära. Hans smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.
Se Artikel i VVS forum 2001/5  och Vi i Villas hemsida

Snurredass
På många fritidshus i Norge installeras Snurredass, se t ex denna försäljningssida.
Genom att behållaren har flera utrymmen, så kan första utrymmet användas det första året, det andra andra året och det tredje utrymet det tredje året. Därefter har skiten bunnit färdigt och kvar är lite jord på botten som kan användas som bra gödning på rabbatterna.

Compostera
Varför göra avloppsvatten ?    Nu kan vi börja ta “vattenfria” toaletter på allvar !
Spolvattnet från ett WC gör vår dagliga 1,2lit avfallsvolym 20 – 40 ggr större …  det betyder att vi gör 30-40 liter avloppsvatten för transport av vår 1,2 liter avföring och urin — WCt förstorar vår utsläppsvolym ca30 – 40ggr !
Då kan vi inte längre ta hand om vårt kroppsavfall på platsen utan skapar ett behov av UTSLÄPP av kloak-vattnet i ett AVLOPPSSYSTEM …
Jämför med en attraktiv, funktionssäker, spolfri toalett och ett hanteringssystem som kan processa vårt 1,2 liter excreta på platsen utan transporter och utan olägenheter.  Då säger många att vi har utfört vårt Columbi Ägg trick, det som löser ett stort antal problem med ett trick.  Det ger upphov till många frågor … hur kan det fungera ?
Skeptiker undrar hur man kan ha en REN toalett utan spolning ? Sanningen är att spolningen i WCt är inte för rengöring … om det ska bli RENT i WCt får vi ofta ta till den där borsten, som står lite i skymundan bakom stolen … vattenspolningen är avsedd för transport.  KlokToalett löser “rengöringen” genom bättra design av skålen, en optisk illusion och genom ventilation av stolen som gör att inget syns, ingen lukt kan komma upp eller ut i badrummet. När inget syns på den mattsvarta ytan och inget luktar, tröttnar de flesta på att bekymra sig när det inte gör någon skillnad … Om något syns är det naturligtvis lätt att ta bort det med vatten och en borste men erfarenheten visar att det sker mer sällan i CompostEra-stolen än i ett WC se www.compostera.se
Men den spolfria toaletten tar ju bara hand om toalettavfallet … så gråvattnet då ?
Havs och VattenMyndigheten säger att gråvatten som markinfiltreras i glesbygd inte är något hot mot Östersjön eller grundvatten efter en enkel markbaserad infiltration … då kan det göras till en bevattningsresurs. Fokus ska läggas på toalettavfallet säger Hav-och VattenM.
Den viktiga egenskapen är att när man fångar växtnäringen (toalettavfallet) för återvinning, innan man producerar sitt avloppsvatten så motsvarar det en rening som är mer eller lika effektiv som många av de bäst fungerande mini-reningsverken.  Med den strategin behöver reningsverk inte köpas för 5 ggr mer Kr,  installeras med alla problem som kan uppstå plus att reningsverk, som är skötsel-intensiva inte behöver den skötsel och underhåll som är ett villkor för att reningsverk ska fungera.
När man ser att den enkla åtgärden att installera en toalett, som inte skapar behov av komplicerad och ofta instabil avloppsrening,  kanske väljs bort av oro för att det kan bli estetiska, kulturella frågor, som inte har med funktionen alls att göra. Då kan det viktigaste bli att visa hur det estetiska kan tas med i beräkning och minska oron att man kommer att blir hånad för att inte följa vanan.  Reaktionen till något nytt som dessutom kan associeras med primitivt och gammalt som torrdass kan göra att några inte vill ha det av psykologiska skäl.  Men det är inte skäl nog att döma ut produkten för de som vill ha den och dess funktion.
Lösningen för ett par i Storuman som vill bygga en ekoby, och vårdar planeten och vårt ekosystem, fann att lösningen med torra toalösningar var en lämplig väg att gå för att återföra näringen från avfallet till jordbruket.
Jordbrukaren som Compostera arbetar med, Jan Klasson är enig med mig att man har ingen annan väg att gå:
Hans växtnäring använder han på sin egen gård och får billig ren gödsel och han tror att det här kommer att göras lite överallt i landet om några år
Se även denna länk till nättidningen peak-oils.se,  och en intervju med Carl Lindström om Compostera toalettens funktion.

Förbränningstoaletter

Allt fler väljer alternativet förbränningstoalett, själv har jag en bekant som sedan flera år använt en förbränningstoalett och är helnöjda med den. Lite aska att tömma från en askpotta en gång i månaden för två personer, då snackar vi ca två till tre deciliter aska.
För att på ett enkelt sätt beskriva funktionen och tillförlitligheten har jag saxat en del av nedanstående text från Test Fakta: 

Flera olika fabrikat finns idag och hela idén bygger på att urin och fekalier förbränns till aska under hög temperatur, cirka 600 °C. Askan, som är helt luktfri, samlas i en behållare och kan med fördel tömmas i trädgården där den fungerar som gödningsmedel.

Laboratorietestet har utförts av SMP Svensk Maskinprovning i Skånska Alnarp och omfattar momenten: hanterbarhet, prestanda och säkerhet. Under momentet hanterbarhet har laboratoriet bland annat bedömt tillverkarnas instruktioner för installationen, applicering av toalettpåsen och hur lätt det är att kommat åt och tömma askpottan.

Själva toaletten är enkel att koppla in. Det krävs bara en jordad stickkontakt för att den ska fungera. Och sätter man den i ett gammalt utedass klarar förmodligen de flesta att såga upp hål för skorsten och ventilation. Men ska den stå i utrymmen som kräver ingrepp i isolerade väggar eller tak blir det förstås besvärligare. Då kan det vara enklare att kalla in någon som har rätt verktyg.

Energiåtgången för en ”spolning” ligger i genomsnitt på cirka 1,5 kWh. Vad man dock ska vara medveten om är att toaletterna suger rejält med luft vid förbränningen, vilket kan påverka inomhusklimatet. Här är speciellt ett fabrikat väsentligt bättre än andra från övriga toaletter är att den tar luften från utsidan och har därigenom ingen påverkan på inomhusklimatet. Viktigt att notera är att noggrant följa de instruktioner som anges då man har att göra med en förbränningskammare.

Källa: http://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/stora-skillnader-i-forbranningstoaletters-effektivitet-och-sakerhet

Att välja en förbränningstoalett är att göra miljön en tjänst:

 • Framförallt om den drivs med grön el.
 • Ingen anslutning till vatten – Inget slöseri med dricksvatten.
 • Inga kostnader att gräva.
 • Inga avloppspumpar eller avloppskvarnar.
 • Avdödande av mikrober (smittämnen).
 • Om du befinner dig på landsbygden kanske ett alternativ kan vara att samla upp urin i ett kärl, späda med lite vatten och gödsla med i rabatter (så har man gödslat blommorna i alla tider)

Finns det några Nackdelar?

 • Dyrt med de filter du måste använda? Knappast!
 • Om du räknar med att inte ansluta till kommunalt VA nät
 • Om du inte kommer att betala en dyr fast avgift per år
 • Om du inte kommer att betala för en massa spolvatten
 • Vi kanske är många som väljer förbränningstoa och kan göra stora gemensamma inköp av filter vilket kan innebära rabatter.

Hoppas att ovan nämnda kan vara en vägledning och argument för att göra ett hållbart val framför kommunalt VA.

Mot en hållbar framtid med VA i Tiden/Kent Leonardsson

Trekammarbrunn och infiltrationsanläggning

Alternativ till infiltrationsbädd kan vara en compactinfiltration. Då kan man minska anläggningsytan från 30m2  till 12 m2   och betydligt minska maskinkostnader och inköp av grus. Det ger dessutom mer kontroll och bör underlätta för miljökontorens kontroll eftersom möjlighterna att göra fel vid montering minskar. Se t ex denna länk:   ny-kompakt-kassett-för-infiltration eller kompaktbädd.

(Erhållen kommentar: Det har visat sig att folk vill ha vattenspolning.

Att dom inte skulle funka mycket bra är nog en myt som odlas och understöds av entrepenörer som med dessa smarta lösningar får mindre jobb/inkomster.

Här i  vårt område har det visat sig att entrenörer som utåt avråder från compactlösningar, ändå väljer compactsystem när dom skall restaurera sina egna avlopp……..   Det finns naturligtvis tester som visar att dom är fullgoda för annars skulle ju inte miljökontoren godkänna dom….

Det är mycket tjafs om vaccumtoaletter. Som vanligt i Sverige idag så går man direkt på det mest krångliga och som alltid det dyraste och mest sårbara systemen.  Snart går det väl så långt att allt som inte har en display på sig anses som ofungerande.

Vaccumtoaletter är befogade i flygplan. Men på land kan man hellre välja en urinseparerande  snålspolande WC av vanlig typ, alltså utan trycksatta system och dyra krånglande vaccumpumpar.
Dom kostar från ca 7-8 tusen och uppåt. Vid en urinspolning åtgår kanske bara en halv deciliter vatten och vid fekaliespolning typ 6-7 deciliter. En familj kan hålla på i månad efter månad, kanske upp emot ett år, innan dom ens fyllt en 1000 literstank.  Kostnaden för en 2-3 tusenliters tank  är nog ganska försumbar i förhållande till ett vaccumsystem.)
Minireningsverk

Länsstyrelserna för Stockolm, Västra götaland och Skåne gjorde 2009 en utredning om minireningsverk och behovet av tillsyn. Rapport tillsyn (1)- minireningsverk

De bästa minireningsverken är jämförbara med kommunala, enligt husagare.avloppsguiden.se

Olika områden i Sverige som sökt alternativa va reningsmöjligheter.
Finspång/ Bränntorp

Synpunkter va förslag 2016-10-21

Köping /Norrmälarstrand

Presentation alternativa lösningar,stormötesinfo
Alternativa lösningar, text

Några leverantörer av avloppslösningar

BMED (diskussioner med Köping/Norra Mälarstranden
4evergreen (Diskussioner med Åstorp/Magleby m fl)