SR P4 Västmanland/ Stor anläggning för avloppsslam på gång i Möklinta

  • Företaget Greensoil Bergslagen planerar att bygga en anläggning för kompostering av avloppsslam och stallgödsel vid sjön Storljusen i Möklinta.
  • ..initialt handlar den om 20 000 ton”…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *