Utredningen Hållbar slamhantering/ Vad säger utredaren och Svenskt vatten

Fosforutredningen presenterad

Så kom ännu en utredning, Hållbar slamhantering, om giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3), som föreslår hur samhället ska hantera slammet på ett hållbart sätt, och klara av att ta tillvara fosfor och andra ämnen i kretsloppet.

Utredaren Folke K Larsson säger:
– Hanteringen av avloppsslam visade sig, som de flesta utredningsfrågor, vara mer komplicerad än vad vi inledningsvis kunde bedöma. Det innebär också att våra förslag kanske inte blir så enkla att hantera som uppdraget förutsatt. Regelverket kring slam har varit outvecklat under lång tid, samtidigt som branschen tagit tag i ett systematiskt förbättringsarbete genom Revaq. Motivbilden för ett spridningsförbud för slam är fortsatt otydlig, det saknas evidens för reella hälso- och miljöeffekter. EU:s regelverk kring varors fria rörlighet sätter också juridiska hinder. Vi ser vidare att återvinningskrav för endast fosfor innebär en kraftig styrning, som riskerar att leda till såväl teknisk som ekonomisk suboptimering. Det krävs helt enkelt ett bredare synsätt på resurser i våra avlopp och en strävan mot reell cirkulär ekonomi.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *