Södertörns kommun- avgifter för myndighetsutövning- är det förenligt med EU rätt

Samtidigt som ingen hjälp finns att få för de drabbade, så förbehåller sig kommunerna rätten att skinna dem in på bara kroppen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund anger t.ex. att utöver en timkostnad på 1280:- har man även rätt att debitera undersökningskostnader, rättegångskostnader, kostnad för anlitande av sakkunnig etc. Den sökande är dessutom skyldig att betala även om ett ärende avslås.

Att ta betalt för myndighetsutövning anser vi rättsvidrigt och torde knappast vara förenligt med EU-rätt. Varför inte tipsa polis, tull, socialtjänst etc. om möjligheten – ingen tycks ju ändå bry sig? T.ex. hastighetskontroll 800:-, körkortskontroll inkl. nykterhetstest 1500:-, utredningsarbete 1200:-/tim osv….

Detta är ett enormt övergrepp på människor som saknar möjlighet att få en rättvis prövning, trots att de inte orsakat några påvisbara olägenheter för vare sig hälsa eller miljö. Väldigt många människor på landet mår idag dåligt av kommunernas agerande. Många äldre som hela sitt liv tjänat samhället och följt lagen, upplever nu på ålderns höst att samhället betraktar dem som brottslingar! Vattentjänstlagen, som en gång skapades för skydda människors hälsa, har med dagens uttolkning kommit att bli en exploateringslag, som skapa psykisk ohälsa för tiotusentals människor på landsbygden.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *