Nu måste det bli stopp på kommunala tjänstemäns jakt på enskilda avlopp.

Nu måste det bli stopp på kommunala tjänstemäns jakt på enskilda avlopp.
Politikerna måste ta krafttag för medborgarnas bästa. Illa kvickt!
Dags för sunt förnuft. Alla ska inte dras över en kam. Så enkelt är det inte.
Bedömningarna görs godtyckligt, utan att tjänstemännen ifråga har något krav på sig att bevisa huruvida avloppsanläggningen utgör fara eller ej.
I vår kommun, finns det avloppsanläggningar som har ”slaskdiken” rätt ut i bäckar och sjöar. Men som ännu inte tvingats byta ut sina anläggningar. Medan de som sökt uppehåll i slamtömningen, på grund av att ingen bott i fastigheten under en tid, får förbud på sin anläggning och tvingas anlägga nytt eller riva bort den befintliga och väl fungerande anläggningen! Även vid ägarbyte, eller om företaget som kommer och ska tömma finner att inget finns i brunnen, då ”åker man också dit”.
Förbannad på ”skitproppen” som lades av någon regering och slank igenom i riksdagen
Gör om lagen nu!

Inger W

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *