VLT/ Debatt kring Västerås Reningsverk, Det är inte hållbart längre

Debatt:  Mälarporten – Västerås ekonomiska svarta hål

Det mest anmärkningsvärda, som kom fram på mötet, är att Miljöpartiet accepterar att man behåller det föråldrade reningsverket som i dag finns på området och som dagligen släpper ut 50 000 ton förorenat vatten rakt ut i Mälaren. Detta giftiga vatten är så förorenat att man inte kan dricka ett enda dricksglas vatten av avloppsvattnet utan att bli svårt sjuk. Dessa sakuppgifter kommer ifrån Mälarenergi.

I stället har man tänkt sig att täcka över avloppsanläggningen och plantera en park högt ovanpå reningsverket. Enligt devisen: om vi inte ser det eller inte känner lukten, då blir vi av med problemet.”

 

Replik på VLT artikel 20 dec, Processen vid reningsverket fungerar bra.

 I debattinlägget ”Mälarporten – Västerås ekonomiska svarta hål”, den 17 december, av Åke Nilsson, Åke Hillman, Leif Karlsson och Clas Lundberg för skribenterna fram en rad felaktiga påståenden om Västerås avloppsreningsverk. Mälarenergi vill bemöta dessa påståenden.

Till att börja med är vi är stolta över vårat reningsverk. Det har hög kapacitet, god reningsförmåga och renar Västerås stads avlopp kostnadseffektivt. Det har legat på sin plats i många år och har ständigt uppgraderats och förnyats. Processen vid reningsverket fungerar mycket bra och klarar med marginal myndigheternas krav.

Att dricka avloppsvatten är självklart inget vi rekommenderar. Samtidigt är inte renat avloppsvatten giftigt för människor. Det är fel av skribenterna att hänvisa ett sådant påstående till Mälarenergi. Vår uppfattning är att renat avloppsvatten inte äventyrar Mälarens vattenkvalitet. Vi vill också passa på att påpeka att alla har ett ansvar för att inte spola ned saker som inte hör hemma i avloppet.”…..

 

Debatt: Västerås Reningsverk

”Mälarenergi skriver på sin hemsida: det finns massor av saker vi inte klarar av att rena – och det hamnar i Mälaren. Eftersom föroreningarna ackumuleras hela tiden så förstörs Mälaren ifrån botten och uppåt. Under ett år så fylls Västeråsfjärden upp med 50 000 ton avloppsvatten multiplicerat med 365 dagar det vill säga 18 miljoner ton!

Det är inte hållbart i längden att fortsätta att släppa ut skitvattnet rätt ut i Mälaren”…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *