BBLAT/ Insändare: Fullmäktige måste ta ansvar för politikens legitimitet

INSÄNDARE  8 nov 2019
…..Som ny i Köping brukar jag följa kommunfullmäktiges sammanträden från åhörarplats. Med stor behållning läste jag Matilda Molanders ledare sedan hon bevistat ett fullmäktigesammanträde i Köping. För egen del kan jag inte låta bli att göra jämförelser från mina tio år i riksdagen och innan dess tjugo år i Örebro läns landsting.

……Det är viktigt för politikens legitimitet att förtroendevalda visar respekt och tar varandras engagemang på allvar. Att ifrågasätta en ledamots eller en partigrupps kunskap eller kompetens handlar mer om härskarteknik än om viljan att förstå eller komma överens. Det är en sak att argumentera mot en ståndpunkt eller argument. Det är en annan sak att avsiktligt missförstå eller misstolka dessa eller att misstänkliggöra sin motståndares motiv.

Lars-Axel Nordell

Ordförande för Kristdemokraterna i Köping

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *