Bohuslänningen/ Entrepenör Bra miljöval svarar på Uddevallas krav på septiktank/ Fastighetsägare tvingas till orimliga kostnader

Fastighetsägare tvingas till orimliga kostnader

Okunskap bland politiker och tjänstemän i Uddevalla kommun tvingar fastighetsägare till dyra och miljömässigt dåliga lösningar för rening av avloppsvatten.
I dagsläget ska den som ansöker om nytt avlopp lämna in en redogörelse över vad den avloppslösning man valt kostar att skaffa och driva i 20 år jämfört med den kretsloppslösning som Uddevalla kommun utsett, alltså en sluten tank. Sedan ska en tjänsteman, ibland utan teknisk kompetens, avgöra om skillnaden är tillräckligt stor och om miljönyttan överväger kostnadsökningen. Ofta handlar det om en prisökning på minst 100 000 kronor…….
………Reningsverk tar till vara mer fosfor än slutna tankar. Slammet från ett minireningsverk är mycket mer kompakt och en lastbil klarar cirka sex fastigheter per år. Att hantera och återvinna fosfor ur avloppsslam från enskilda fastigheter i samma system som det kommunalt framtagna slammet blir en vinst för både människor och miljö…..

Terje Skaarnes

Bra Miljöteknik Sverige AB

(Kommentar från webredaktören:
Fosfor binds mycket kraftigt av Fe eller Al oxider som blandas i minireningsverkens och de kommunala reningsverkens tankar. Det gör att fosforn inte kan tillgodogöras som växtnäring, utan bara en del av den tidigare fria fosforn från toaletten blir tillgänglig för växterna. )

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *