NA/ Flera farhågor med Vättern vattenprojektet

Flera farhågor med Vättern vattenprojektet

Enligt miljöbalken ska vid samråd redovisas alternativa lösningar på vattenförsörjningen till de berörda kommunerna. Detta saknas i samrådsunderlaget och förstudien. Därför undrar undertecknad varför följande två alternativ inte utreds……

…….Allmänt är det vattenabonnenterna som ska bekosta detta projekt som kan komma att skena iväg och inte hålla sig inom skaklarna. Att tillåta en skenande kostnadsutveckling med oförsvarliga kostnadsökningar inom offentlig verksamhet drabbar konsumenterna med orimliga höjningar av nätavgifter för el, vatten och sophantering med mera. Detta vill vi inte se när vatten från kommunerna ska tillhandahållas till lägsta möjliga självkostnad och på effektivast möjliga sätt enligt lag…..

(Se länk ovan)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *