Ramsarkonventionen: Våtmarker och vattenmiljöer. Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar

  • Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.
  • En global konvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.
    Undertecknades 1971 och trädde I kraft 1975 och var således den första moderna konventionen som rör biologisk mångfald.
  • Enligt Ramsarkonventionens definition på våtmarker gäller att mark som regelbundet översvämmas eller ständigt är fuktig samt sjöar och havsområden med ett djup av maximalt sex meter räknas som våtmark.

Lite bilder om Ramsarkonventionen_ Våtmarker och vattenmiljöer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *