Den lilla människan Anna, 11 okt, ”Förbereder man sig eller inte?”: Frågor och svar

”Förbereder man sig eller inte?”

Förbereder kommuner sig för kommande klimatförändringar eller inte när det gäller VA?

Inte vad jag vet i praktiken. Det är mycket retorik att man måste förbereda sig men min erfarenhet hittills är att det är främst för att få gehör för sina planer på överföringsledningar etc. VA-branschen i Sverige är den bransch som fortfarande inte gjort någon färdplan inom Regeringsinitiativ Fossilfritt Sverige. Det är också en bransch som kräver att samhället fördubblar investeringarna i system som använder alltmer av vårt allt knappare färskvattenresurser – vårt viktigaste livsmedel – till att transportera toalettinnehållet i våra vattenspolande toaletter. I denna bortspolning ingår också våra värdefulla växtnäringsresurser som istället borde hamna på åkermarken och göra nytta.

En del säger att enda nyttan man får av anslutningsledningarna för avlopp in till städerna blir att man kan pumpa avlopp från städerna i andra riktningen, dvs ut till lantbruket för bevattning och gödsling.

Vem ger den kunskapen till FÄ-ägare ang VA?

Ingen vad jag vet.

Vilket enskilt avloppssystem för FÄ är bäst för motverka klimat/miljöpåverkan och samtidigt bäst anpassad för klimatanpassning?

Torra system t ex vanligt utedass, helst med en insats som skiljer urin från fekalier.

Andra bra alternativ är Mullis, Klok toalett, Clivus multrum m fl med långtids kompostering.

Kan det t om vara fördel för alla att olika system finns med tanke på ovanstående och ur flera olika perspektiv?

Absolut.

Jag kanske är ”ute och cyklar” i mina tankegångar vad vet jag…

Det är Du inte.

 

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *