Facebookgruppen Avloppsbedrägeriet/ ”Tjänstemännens makt i avloppsfrågan är orimlig”

Inlägg på Facebookgruppen avloppsbedrägeriet

Insändare i ATL

Vi riskerar nu att få et flertal tjänstemän som likt minipåvar går runt och pekar med hela handen.
Tjänstemän är inte folkvalda, men har ett mycket stort inflytande inom politiken. Om en politiker fattar dåliga beslut straffas hen av väljarna i nästa val. Men hur utkräver man ansvar från en tjänsteman?

– När det gäller bl.a. kommunpolitik så är det tjänstemännen där som de facto styr och som under stor frihet utformar policyn efter eget eller gemensam uppfattning och ska göra detta med hänsyn tagen till politikernas önskemål. Tjänstemännen har här onekligen en mycket stark maktposition, där politikerna i jämförelsen här endast är passiva i själva policyprocesserna.
Det är tjänstemännen som här tar flertalet av initiativen och som i praktiken utformar policy under stor frihet. De flesta detaljfrågor saknar även politiskt bedömningsutrymme, där tjänstemän är politikernas sakkunniga.
De lägger också förslag i linje med politikernas önskemål ute bland våra kommuner, bland våra olika myndigheter, så som de tror de uppfattat politiken.

Så makten över den offentliga sektorn som enligt teorin skulle vila hos de valda representanterna kommer de facto i största utsträckning i stället att utövas av själva enskilda tjänstemän och så kallade experter, där systemets makt nu hela tiden ökar, men makten över systemet minskar, vilket leder till maktlöshet hos enskilda, vilket gör och gjort det allt efter, än svårare för medborgare att kunna utkräva ansvar.
Detta ökar nu risken för en än större känsla av maktlöshet, kanske t.o.m. vanmakt. Därigenom riskeras själva fundamentet för Svensk demokrati och solidariteten medborgarna emellan, som är en nödvändig förutsättning för att ett modernt samhälle inte skall brytas sönder. //

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *