Den lilla människan Anna, 30 sept, ”Agenda 2030”

”Agenda 2030”

17 globala mål för hållbar utveckling; satt i förhållande till mitt microperspektiv ang va-frågor….

1) Ingen fattigdom
Tvångsanslutningar och tvångsåtgärder tvingar människor att sälja sina hus.
Endel människors husvärde är så lågt att man inte får lån, tvingas sälja och hamnar i en levnadssituation där nästkommande bostad kan kosta mer i månaden än den man haft,alternativt kan man bli bostadslös.
Rimmar det med målet?
Jag tycker det skapar oroväckande tendenser åt andra hållet.

2) Ingen hunger
För kommande befolkningsökning behöver vi ett mer kretsloppsbaserat och klimat/miljövänligt avloppstänk med framtida resurshushållning av vatten och näringsämnen som alla samhällsgrupper kan ställa om till på sikt för att gynna odling/jordmån/pollinerare/mikroliv osv
Jag tycker inte det rimmar med att bygga ut kommunalt va på det sätt man gör idag.

3) God hälsa och välbefinnande
Inte heller detta mål tycker jag rimmar med va-frågorna för här blir istället folk sjuka av hur dom behandlas i frågorna/rättssäkerheten och t o m tvingas hemifrån pga höga kostnader för grundläggande behov och jag tycker det är påfallande ofta jag läser om dricksvattenproblem från kommunalt vatten.
Dessutom skapar de här tvångsåtgärderna konflikter vilket inte ger välbefinnande alls.

4) God utbildning för alla
Jag ska sticka ut hakan lite här och ifrågasätta om utbildningarna i vatten och avloppsfrågorna verkligen är av bra kvalite för dom som jobbar med frågorna och får man löpande vidarutveckling av arbetsgivaren som krävs för respektive jobb för att hålla sig ajour kring beslut som kan komma att avgöra individers hela liv?

5) Jämställdhet
Även här sticker jag ut hakan och undrar om jag som medborgare och konsument blir likabehandlad i dialoger, samråd och beslutsunderlag gällande va-frågor när jag är ensamstående, kvinnlig FÄ-ägare.
Det är inte min upplevelse iaf.

6) Rent vatten och sanitet för alla
Jag ifrågasätter även här skarpt om kommunalt va med den teknik att dra ledningar, gräva upp massor av mark/störa jordmån, spola ledningar, bräddningar osv alltid är den bästa lösningen?
Kanske bör t om kraven för enskilda avlopps utsläpp sänkas för hur mycket vatten går åt i nyproduktion osv? Jag tänker livscykelanalyser, jämförelser och balanserade krav/utsläppsnivåer.

7) Hållbar energi för alla
Här ska det tydligen också framhävas att energin ska vara ekonomiskt överkomlig.
Jaha tänker jag, men hur ska jag ha råd med energi när makten samtidigt kräver tvångsåtgärder på avlopp som samtidigt vrider ur min ekonomi till bristningsgränsen?

8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Arbetsmiljön är katastrofal idag på många platser vilket många yrken idag vittnar om och folk blir sjuka på löpande band.
Och för att orka jobba under såna villkor måste man åtminstone få frid hemma men det är många som inte får för då får vi fortsätta slåss mot tvångsanslutningar och tvångsåtgärder med hot om vite på sätt där vi inte ens känner oss rättssäkra.
Blir det ekonomisk tillväxt av att arbetskraften har det såhär?

9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Är dagens VA i samhället hållbar och gynnas innovationer?
Ja jag kan då inte tycka det med tanke på hur vi använder vattnet, resursslöseriet med näringsämnet och har branschen ställt om till fossilfritt och klimat/miljötänk?
Tycker det verkar som om de som vill verka för detta får jobba i motvind

10) Minskad ojämlikhet
Jojo, här brister det kan jag lova att jag tycker! Människor med små medel tvingas hemifrån pga tvångsanslutningar, tvångsåtgärder med hot om vite på svaga grunder pga grundläggande behov.
Vi kan inte försvara oss ens!
Många av oss har inga pengar till advokater och vet inte ens hur vi ska gå tillväga

11) Hållbara städer och samhällen
Är VA-systemen hållbara för framtiden med kommande klimat/miljöförändringar, matproduktion/brist,folkförflyttningar osv
Ja inte tycker jag det iaf med fortsatt utbyggnad av nuvarande va-system/tvångsutbyggnad där det inte kanske behövs
och kretsloppstänket nonchaleras.
Och hur hållbara samhällen får vi om människor tvingas från sina hem för grundläggande behov?
Lägg utöver VA-frågor till det vansinniga tänket om vad som kännetecknar ett ”attraktivt boende” för många idag, dvs sjötomter osv.
Det finns ingen hållbarhet i det tänket alls!

12) Hållbar konsumtion och produktion
Angående VA kan jag inte som konsument tycka att det är en hållbar konsumtion i att tvinga mig till åtgärder att köpa nyproducerat avloppssystem och anlita tjänster på så vaga grunder som beslutet att döma ut mitt nuvarande gjorts, ej heller är det inte en hållbarhet i att heller inte kunna jämföra klimatavtryck på det jag eventuellt kommer tvingas välja
Jag tror nog att just i mitt specifika fall med så minimalt utsläpp så tjänar nog klimat/miljö mer på att jag inta byter, dvs onödig konsumtion under tvång med hot om vite

13) Bekämpa klimatförändringar
Jaha, men varför får då människor som Solvarm kämpa då så förbaskat?
Jobbar VA-branschen med sitt fossilutsläpp?
Varför kan jag då som konsument inte få fram såna fakta kring klimatutsläpp när det gäller va-frågor osv?
Varför skapa övernitiska åtgärder för att producera mera som är negativare för miljön? osv osv

14) Hav och marina resurser
Gynnar det havet och dess liv med dessa bräddningar från reningsverk?
Gynnar det havet att gamla Greta, 82 år som bor långt inne i skogen på en tallamosse utan minsta lilla dike/vatten på kilometervis avstånd tvingas byta sitt avlopp för sexsiffriga belopp?
Är reningsverken tillräckligt effektiva?
Hur mycket kemikalier och läkemedelrester far ut från reningsverk?
Är dagens system dom bästa för haven?

15) Ekosystem och biologisk mångfald
Ja herregud, att få till det här tänket i va-frågor för FÄ-ägare är som att köra huvudet i väggen,gång på gång, på gång…
Hur mycket man än vill gynna detta mål så möter man motstånd….

16) Fredliga och inkluderande samhällen
Det målet blir som ett hån när det gäller va-frågor.
Människor känner sig rättslösa, exkluderade, ohörda, drivna från sina hem/stugor, bestulna på sina liv/ägande osv
Det här sättet med tvångsåtgärder, tvångsanslutningar skapar konflikter, osämja mellan människor och grupper, t om inom familjer.
Man tappar tro på politiker, myndigheter och demokrati

17) Genomförande och globalt partnerskap
Här talar man om multi-aktörperspektiv och intensivt globalt engagemang.
Satt i ett va-perspektiv så skulle man ju då kunna börja med att inte sätta människor i sådana situationer att man tvingas flytta/sälja pga tvångsanslutningar-åtgärder eller vansinniga taxor.
Engagemang kommer inte ur tvångsåtgärder av grundläggande mänskliga behov.

Dags att börja skapa klimat/miljöglädje inom va-frågor istället för tvång, men då måste beslutmakten komma ut ur sitt boxtänk först…

Den lilla människan Anna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *