Länsstyrelsen i Jönköpings län/ GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Arbetar du med prövning och tillsyn av små avlopp? Det finns ett GIS-stöd som du kan använda som underlag.

Du som arbetar med prövning och tillsyn av små avlopp kan använda det här GIS-stödet som underlag för din bedömning. Det skapar förutsättningar för en rättvis, rättssäker och en nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

GIS-stödet består av tre kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *