Dalademokraten/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa

Debatt/ Enskilda avlopp: Myndigheterna fördärvar både miljö och människors hälsa

Läs hela artikeln mha länken ovan. nedan bara småklipp. 

En norrman, en finne och en svensk fick överta sina föräldrars sommarstugor…..

”Dags att vakna och börja arbeta för miljö- och hållbarhetsmål för att få en planet också kommande generationer kan leva på.” skriver Bernt Lindberg i sin debattartikel i Dala-Demokraten den 6 september.

Kretslopp av näring från vår matsmältning är nödvändigt, men den kommunala avloppshanteringen har misslyckats genom att envisas med att använda stora mängder vatten. Det är dock lätt att ordna kretslopp på enskild nivå om man tänker mark istället för vatten, men som jämförelsen nedan visar, kan utfallet bli olika beroende på land, trots liknande naturförhållanden i Norden.

Debattören visar att utfallet av avloppshantering kan bli olika beroende på land, trots liknande naturförhållanden i Norden. Foto: TT
Debattören visar att utfallet av avloppshantering kan bli olika beroende på land, trots liknande naturförhållanden i Norden. Foto: TT

En norrman, en finne och en svensk fick överta sina föräldrars sommarstugor.

– Norrmannen drog på tur till sin ”hytte” ….Han njöt av naturen hela sommaren och åt av fjällens överflöd av bär och svamp, vars växtnäring han återbördade till marken.

– Finnen drog till skogs  Efter att hans regering studerat kretslopp och beaktat sunt förnuft, så hade inte heller han något problem att återbörda till naturen det han ätit.

– Svensken däremot, fick ett föreläggande att åtgärda avloppet på sommarstugan efter en anonym anmälan om hälsofarlig toalettlukt för närboende. Svensken påpekade att hans närmsta granne var kommunens reningsverk och påpekade att lukt inte kan skada hälsan.

Det visade sig att kommunens miljökontor tagit fel, så det var reningsverket som spred dålig lukt…..

De meddelade även att svensken måste ansluta sin sommarstuga till kommunens reningsverk eftersom man sett alger i havsviken nedanför hans stuga, dit reningsverkets spillvatten leddes. Denne fick även ett föreläggande om 100 000 kronor i vite om han fortsatte att använda sin toalett.

Svensken överklagade och meddelade att han omöjligen kunde bidra till övergödning av havsviken eftersom han inte hade WC utan endast ett dass. Domstolen konstaterade i sin dom att kommunen hade agerat korrekt rent juridiskt och ålade svensken att betala 300 000 kronor för anslutningspunkten, som kommunen ordnat för att koppla hans sommarstuga till reningsverket.

Svensken tvingades sälja stugan, som han fick 150 000 kronor för och resten blev en livslång skuld

Snart förlorade han även sitt jobb som busschaufför, ……Arbetsmarknaden var kärv …….Han erbjöds att inspektera enskilda avlopp med anledning av regeringens just införda lag om avloppsdeklaration. Den hade antagits samtidigt med en lag som krävde att medborgarna anonymt skulle tipsa sitt miljökontor om de misstänkte att någon uträttade sina naturbehov i naturen.

Lars Hylander

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *