ATL/ ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen”

”Avloppshysterin saknar stöd i lagen”

Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson.

…..Att det är riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk ­regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen ska således be­vaka att ny lagstiftning blir väl avvägd i förhållande till lagens syfte.

Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge råd och anvisningar som stöd till de lagar som riksdagen beslutat – inget annat. Det ankommer inte på tillsynsmyndigheter att efter eget gottfinnande övertolka dessa. Allt sådant kan endast betraktas som kollektivt missbruk av tjänsteställning.

I avvaktan på att Landsbygdspartiet oberoende lyckas ta sig in i riksdagen för att bevaka landsbygdens intressen så hoppas vi att något annat parti driver frågan om riksdagens oinskränkta lagstiftningsrätt. Bristen på tjänstemanna­ansvar har fått såväl myndigheter som enskilda tjänstemän att göra sina egna lagtolkningar. Detta får inte fortsätta!……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *