va-i-tiden brev: VA projektet i Magleby fortskrider. Brev till projektledaren när nu inte tekniske chefen vill svara.

(Du hittar med om Åstorp/ Magleby på inlägg och kategorin Åstorp)

 

MAGLEBYPROJEKTET
* Vem står ansvarig, när kommunens tekniske chef inte vill svara
utan hänvisar till extern projektledare.
* När skall berörda informeras och hur.
* Varför svarar man inte med fakta från kommunens sida på miljö
och hälsofrågor?
* För fastighetsägarna som skall betala så är kostnaden flera
hundra tusen.
* Är kommunalt vatten och avlopp värt dessa pengar, när av
aloppsvattnet idag renas lokalt med olika lösningar, senare i ett
kommunalt reningsverk som släpper ut en hel del i havet.
* Hur går det med avloppsledningen om 30 år, vilket skick är den
då. Den dras ju rakt igenom en vattentäkt, och dricksvatten,
särskilt i Skåne är värdefullt.

BREV 2019-08-07
Anders !!!
Denna morgon finns det två grävmaskiner i området. En i norr o
en i söder. Den södra är parkerad på gummimatta, enligt de
regler som finns. I norr följs inte regelsystemet.
Vi får påminna entreprenören. Vi startar med den mjuka linjen.
Husgrunder o skorstenar är ej kontrollerade i hela byn ännu. Vårt
vatten är inte kontrollerat. Civil olydnad närmar sig.
Solen skiner……….ha en bra dag………// Ulf
BREV 2019-08-07
Anders !!!
Morgon igen……….skrivelse till projektledaren, som är konsult
från COWI AB, Göteborg. Vad kostar han/ timme för oss
skattebetalare i kommunen???
Läs skrivelsen…………publicera om du vill.
Mvh / Ulf i Magleby

SKRIVELSE:
Lantmästare
Ulf Mårtensson
Magleby Byaväg 56
265 72 KVIDINGE
Projektledare
Olof Martell ( NSVA/ COWI )
Box 2022
250 02 HELSINGBORG
AVLOPPSPROJEKTET, MAGLEBY. BYGGSTARTAT VECKA 32.
Ref till ett antal telefonsamtal i denna veckan, vecka 32, med
tekniska chefen Jörgen Wallin, Åstorps kommun om byggstarten på
avloppsprojektet enligt rubriken. I alla frågor hänvisar han till
Dig som projektledare.
Jörgen Wallin är högst ansvarig för kommunens räkning.
Det är idag inne på 4:e dagen för projektet, och arbetet är
igång i norr och söder inom arbetsområdet.
Och du som projektledare är på semester. Inga akuta frågor blir
besvarade.
Dålig logistik/ timing.
Nu till en del av frågeställningarna.
*
Varför denna snabba uppstart på projektet ? Vi boende hade ingen
info….jo ett brev från NSVA ett par dagar innan uppstart.
Teknisk chefen, Jörgen Wallin har tidigare sagt att uppstart skulle
ske i november detta år.
*
Har ni tillstånd att gräva inom strandskyddat område ?
Har ni tillstånd av Länsstyrelsen, Skåne att gräva inom
vattentäktsområdet, Kvidingefältet ?
Vänligen, översänd kopior på dessa tillstånd.
*
Enligt tidigare info av miljöchef, Anders Aronsson skall
avloppsledningen vara dubbelmantlad med elektronisk övervakning.
Frågan blir: Varför lägger entrerenören, ÄLMBY AB då ner
”vanliga” orange markavloppsrör vid Magleby Byavägs norra
ände ???
*
Fastigheternas grund och skorstenar skall kontrolleras innan
uppstart. Till dags minut är det endast 4 fastigheter som är
kontrollerade.
*
Fastigheternas vattenborror skall kontrolleras. Detta är sedan
flera år utlovat av tekniska chefen Jörgen Wallin.
Det gäller då vattenkvalite ´och borrornas kapacitet. Före start
av projektet, under projektets gång, samt slutbesiktning 2 år
efter slutförande av projektet.
INGENTING AV DETTA ÄR UTFÖRT till dags minut.
*
Ledningsdragningen vid Magleby Skogsväg är överklagad.
Möte med Lantmäteriet blir på Kulturhuset Björnen den 6
september kl 13.00, 2019.
Därefter 2 veckor för ev överklagande. Därefter beslut.
Enligt intagen information/ lagstiftning får projektet ej startas
förrän alla ledningsdragningar inom projektet är beslutade.
Då blir frågan: Varför är då projektet startat ?
Lagstridigheter..
*
Uppställningsplatser. Idag uppställningsplats i hästtäppan vi
korsningen till Västra Maglabyvägen.
Skall det bli fler uppställningsplatser längs med Magleby Byaväg
??
Och i så fall var ?
Vänligen, översänd karta på dessa platser.
*
Skrivelse ang pumpbrunnars placering och vem som ska betala
omkostnader för dessa är skickad till Åstorps kommun.
Svaret har uteblivit.
*
Schaktmassor från Magleby Byaväg. Frågan blir: Var skall ni tippa
dessa ??? Kontaminerade schaktmassor inom vattentäktsområdet får
ej återanvändas eller tippas inom området. Hänvisning till
Miljöbalken.
Tacksam för svar. Då slipper ni/ vi civil olydnad i byn.
Enligt uppdrag för fastighetsägare i Magleby
Magleby/ Kvidinge 2019-08-07
Med Vänlig Hälsning
Ulf Mårtensson
Lantmästare

FUNDERING
Jag och Den lilla människan Anna frågar återigen med Annas
formulerade i ”En stilla tanke”…
Vilken medborgare i detta avlånga land kommer att överhuvudtaget
tro på begreppen dialog och samråd/samverkan när grävskopor
sätts i backen och överklaganden inte ens är färdigbehandlade???
Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
Den lilla människan Anna

/Anders
För nätverket va-i-tiden.se [1]
Anders Segerberg
mobil 070 530 9393
e-mail anders@segerberg.me

5 kommentarer

 1. Ulf

  LAV§6 skall inte tolkas som kommunen tolkar den.
  Först skall inventering göras felaktiga avlopp utpekas. Om dessa kan åtgärdas eneklt eller halvenkla åtgärder, fortsätt som vanligt med enskilda avlopp. Så gott som alltid kan enskilda avlopp lösas på detta sätt enl Peter Ridderstolpe. Det är vattenfrågan som kan vara problemet- detta att vattnet sinar eller ev ev ev förorenas av avlopp. Det finns trakter med arsenik i vattnet etc. Då kan kommune gå in och styra upp vattensituationen genom ett projekt.
  Men att leverera vatten är valfri anknytning till vad jag hört.

  Gå till va-i-tiden/va rening/Sakkunskap och läs på. http://www.va-i-tiden.se/sakkunskap-sammanstallning-och-viktiga-lankar/

  Se bl a http://www.va-i-tiden.se/2018/12/17/koping-mmd-forhandlingar-218-12-13-presentation-peter-ridderstolpe-roland-norlen/ och läs på om samhällets skyldighet att orna allmän va försörjning. , Skyldigheten att inrätta allmänt VA 6§. De måste visa på att miljö och hälsa är hotat, inte bara hitta på och hänvisa till LAV§6.

  Läs också på vår överklagan till HD. http://www.va-i-tiden.se/2019/02/15/koping-mmd-dom-ang-sjoforlagd-ledning/
  Där finns argumentet om LAV och MB. Det finns absolut inget stöd i lagstiftningen för att kommunen har rätt att göra som nu, bara bestämma utan inventering och fakta bakom och miljövinsterna står inte i rimlig proportion till miljövinsten- som är negativ.

  /Anders

 2. Hej alla
  Jag anser i likhet med Carl Lindström att man måste göra en polisanmälan och be dem stoppa projektet i och med att tillstånd saknas. Ni bör också ta kontakt med kommunstyrelsens ordförande som är ytterst ansvarig för projektet.
  Roland Ekstrand

 3. Brevsvar till 155 pers på webredaktörens brev till 155 externa + 330 interna, norr mälarstrand, mailadresser.

  Hej alla,

  Ifall kommuner bryter mot lagen och utför svartbyggen, m.m. så är Justitieutskottet, riksdagsledamot Johan Hedin i Centern, intresserad av att få veta mer: johan.hedin@riksdagen.se

  Johan Hedins tel.nr: 073-0633735

  Om kommunerna har för mycket makt och deras invånare är rättslösa med nuvarande lag- och regelverk, så är det ett ärende för Konstitutions-utskottet. Centern är intresserade. linda.ylivainio@riksdagen.se

  Ska man kontakta, sade Johan idag, när jag talade med honom på hans mobiltel.

  Med vänliga hälsningar,
  Andreas Eklund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *