Åstorp-Magleby/ Läget 2019-08-08

BREV 2019-08-07

Anders !!!
Denna morgon finns det två grävmaskiner i området. En i norr o
en i söder. Den södra är parkerad på gummimatta, enligt de
regler som finns. I norr följs inte regelsystemet.
Vi får påminna entreprenören. Vi startar med den mjuka linjen.
Husgrunder o skorstenar är ej kontrollerade i hela byn ännu. Vårt
vatten är inte kontrollerat. Civil olydnad närmar sig.
Solen skiner……….ha en bra dag………// Ulf
BREV 2019-08-07
Anders !!!
Morgon igen……….skrivelse till projektledaren, som är konsult
från COWI AB, Göteborg. Vad kostar han/ timme för oss
skattebetalare i kommunen???
Läs skrivelsen…………publicera om du vill.
Mvh / Ulf i Magleby

 

SKRIVELSE:

Lantmästare
Ulf Mårtensson
Magleby Byaväg 56
265 72 KVIDINGE
Projektledare
Olof Martell ( NSVA/ COWI )
Box 2022
250 02 HELSINGBORG
AVLOPPSPROJEKTET, MAGLEBY. BYGGSTARTAT VECKA 32.
Ref till ett antal telefonsamtal i denna veckan, vecka 32, med
tekniska chefen Jörgen Wallin, Åstorps kommun om byggstarten på
avloppsprojektet enligt rubriken. I alla frågor hänvisar han till
Dig som projektledare.
Jörgen Wallin är högst ansvarig för kommunens räkning.
Det är idag inne på 4:e dagen för projektet, och arbetet är
igång i norr och söder inom arbetsområdet.
Och du som projektledare är på semester. Inga akuta frågor blir
besvarade.
Dålig logistik/ timing.
Nu till en del av frågeställningarna.
*
Varför denna snabba uppstart på projektet ? Vi boende hade ingen
info….jo ett brev från NSVA ett par dagar innan uppstart.
Teknisk chefen, Jörgen Wallin har tidigare sagt att uppstart skulle
ske i november detta år.
*
Har ni tillstånd att gräva inom strandskyddat område ?
Har ni tillstånd av Länsstyrelsen, Skåne att gräva inom
vattentäktsområdet, Kvidingefältet ?
Vänligen, översänd kopior på dessa tillstånd.
*
Enligt tidigare info av miljöchef, Anders Aronsson skall
avloppsledningen vara dubbelmantlad med elektronisk övervakning.
Frågan blir: Varför lägger entrerenören, ÄLMBY AB då ner
”vanliga” orange markavloppsrör vid Magleby Byavägs norra
ände ???
*
Fastigheternas grund och skorstenar skall kontrolleras innan
uppstart. Till dags minut är det endast 4 fastigheter som är
kontrollerade.
*
Fastigheternas vattenborror skall kontrolleras. Detta är sedan
flera år utlovat av tekniska chefen Jörgen Wallin.
Det gäller då vattenkvalite ´och borrornas kapacitet. Före start
av projektet, under projektets gång, samt slutbesiktning 2 år
efter slutförande av projektet.
INGENTING AV DETTA ÄR UTFÖRT till dags minut.
*
Ledningsdragningen vid Magleby Skogsväg är överklagad.
Möte med Lantmäteriet blir på Kulturhuset Björnen den 6
september kl 13.00, 2019.
Därefter 2 veckor för ev överklagande. Därefter beslut.
Enligt intagen information/ lagstiftning får projektet ej startas
förrän alla ledningsdragningar inom projektet är beslutade.
Då blir frågan: Varför är då projektet startat ?
Lagstridigheter..
*
Uppställningsplatser. Idag uppställningsplats i hästtäppan vi
korsningen till Västra Maglabyvägen.
Skall det bli fler uppställningsplatser längs med Magleby Byaväg
??
Och i så fall var ?
Vänligen, översänd karta på dessa platser.
*
Skrivelse ang pumpbrunnars placering och vem som ska betala
omkostnader för dessa är skickad till Åstorps kommun.
Svaret har uteblivit.
*
Schaktmassor från Magleby Byaväg. Frågan blir: Var skall ni tippa
dessa ??? Kontaminerade schaktmassor inom vattentäktsområdet får
ej återanvändas eller tippas inom området. Hänvisning till
Miljöbalken.
Tacksam för svar. Då slipper ni/ vi civil olydnad i byn.
Enligt uppdrag för fastighetsägare i Magleby
Magleby/ Kvidinge 2019-08-07
Med Vänlig Hälsning
Ulf Mårtensson
Lantmästare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *