LJungby/ Infomöte om va ledningar och cykelbana. Påstående: Kommunala utsläpp står för 10%, enskilda för 90%.

Hej Anders!
Vi var på informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen.
Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre krav gör att man bör centralisera avloppen; det handlar om rent vatten. Han påstod att de 90 procent som är anslutna till kommunens reningsverk bara står för 10 procent av miljöförstöringen, medan de 10 procent som har enskilda anläggningar står för 90 procent av utsläppen.
Vilka högre krav han pratar om definierade han inte, men han pratade om medicinrester tex från p-piller mm.
Projektledare och han som talade är utsedd av kommunen..
Mvh
Malin

En kommentar

  1. Kan man få ”Uppdrag Granskning” (UG) som har gjort flera program om kommunal korruption under åren att även göra ett inslag om det här?

    Att kommunala politiker + tjänstemän lierar sig med Trafikverket (tidigare hette det: Vägverket) för att bygga VA-ledningar, cykelvägar, m.m. och invånare i kommunen som inte vill ha det ska betala, borde intressera UG. Arbetar Janne Josefsson kvar på UG?

    Att experter på småskalig avloppsrening via markretention (Lars Hylander, Kungsgården) vittnar om att kommunens argument är falska borde kompletteras med analys av prover på ytvatten + grundvatten i närheten av hus med 3-kammarbrunn som påstås smutsa ner. Analyser av vattnet map: nitrater, ammoniumjoner, fosfatjoner och bakterier. Om vattnet är rent nog att dricka, och experter på ”övergödning” anser att halterna av nitrat, ammonium och fosfat är så låga (lika låga som i något vattendrag i närheten som inte är påverkat av fritidshusområden) att vattnet inte är ett problem; Då är det glasklart att kommunen ljuger. Detta skulle helst presenteras i SVT i ett program som UG för maximal effekt.

    Mvh
    Andreas Eklund i Södertälje

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *