Köping/ Överklagan, till HD, av tillstånd för nedläggning av va ledningar till fritidshusområden på Köpings ”Norra Mälarstrand”

Mail avsänt 13/7 2019

Mark- och miljööverdomstolen, svea.hovratt@dom.se
fvb Högsta domstolen 

Överklagande av Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätts beslut meddelad  i mål om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet för nedläggning av va-ledningar i Mälaren m.m ,  Mål nr M 2482-19. 

Vi yrkar att mark- och miljödomstolens dom ändras på så sätt att Köpings kommuns ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avslås.

Bilägger

Ombud:
Lars-Göran Carlsson, 521202-6958, Salabacksgatan 5B, 754 32 Uppsala
Hogsta 1:28,
 lgc.hilmer@icloud.com, 072-702 9469.

Anders Segerberg, 510906-6935, Dåvö Bastviken 30, 731 91 KÖping
Bastviken 1:12,
 anders@segerberg.me, 070 530 9393.

________________________________________________________________________________________________________

Namninsamling

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *