Vimmerby/ HULTSFRED Oväntat många avlopp underkända

2018:

HULTSFRED Över 50 procent av de enskilda avloppsanläggningarna som inventerats i år släpper ut orent vatten. Nu måste många fastighetsägare i Hultsfred åtgärda bristerna.

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter i Hultsfreds kommun. Sedan starten 2010 ett eller flera mindre områden inventerats årligen och nu har kommunen kvar cirka hälften av de runt 1 500 enskilda avloppen. Efter en paus förra året då kommunen behövde rekrytera medarbetare fortsatte man i år med områdena Dalsebo, Vederhult och Östrahult. Inventeringen är nu klar och av de 122 avloppsanläggningarna behöver över 50 procent åtgärdas. En siffra som är högre än vad som förväntats.

– Det är lite förvånande, man brukar säga att ska vara runt 40 procent så vi ligger lite högre just nu, menar Anna Nordgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hultsfred och Vimmerby.

– Men siffrorna kan ändras. Vi har valt att inventera de miljömässigt mest utsatta områden först och fokuserat på de avlopp som ligger i närhet av ytvatten. Det för att minska föroreningar av sjöar och minska övergödningsproblematiken. Våra stora åar och sjöar, som Emån och Stångån, är utsatta.

Att så pass många anläggningar inte uppfyller de krav som finns i miljöbalken och släpper iväg orent vatten tror Anna beror på att gamla system.

– Det är många som har de gamla stenkistorna eftersom det var så man gjorde förr men de kan inte rena avloppsvattnet tillräckligt. Man blir lite oroad. Många avlopp gör att det blir en stor påverkan i slutändan. Många tror att ett litet avlopp inte gör någon skillnad men det skulle bli en stor negativ miljöpåverkan om man inte gjorde detta.

Projektet som pågår både i Hultsfred och i Vimmerby kommun är en del av en nationell satsning. Meningen är att minska utsläppet av dåligt renat avloppsvatten till vattendrag och undvika att vattenbrunnar förorenas. Om vattnet inte är tillräckligt renat när det släpps ut kan det leda algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist menar Anna.

– Det är viktigt att tänka på är att man ska inspektera sin avloppsanläggning med jämna mellanrum. Det för att försäkra sig om bästa möjliga reningseffekt och så lång livslängd som möjligt. Dålig skötsel kan leda till negativ miljöpåverkan och att anläggningen slutar fungera. En annan vikigt aspekt är att man tar hänsyn till egna dricksvattentäkter ur hälsoskyddssynpunkt. Vi vill inte ha bakterier i dricksvattnet.

I vinter kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att besluta vilka områden som ligga i fokus under 2019.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *