Havs myndigheten/ Information till fastighetsägare om små avlopp

Information till fastighetsägare om små avlopp

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Många avlopp saknar helt rening

Av de 691 000 fastigheter som har små avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten har så många som 180 000 bara en slamavskiljare utan någon egentlig rening. Att släppa ut orenat toalettavloppsvatten i ett vattenområde är olagligt.

Uppgiften om antalet anläggningar är hämtad från Uppdatering av kunskapsläget och Statistik för små avloppsanläggningar.

Smittspridning och övergödning

Avloppsanläggningar som inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Läs mer på våra sidor om övergödning

Se till att ditt avlopp håller

Se vidare länken ovan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *