Markbädd underkänd för Svenning Eriksson. Rättsfallet i MMd, Vänersborg

Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
mmd.vanersborg@dom.se
Torslanda 2019-05-29
Mål M 220–19; Svenning Ericsson ./. Uddevalla kommun

Jag vill med anledning av tingsrättens föreläggande sammanfatta min talan och anföra följande.
Jag kommer att inleda med en beskrivning av det jag lägger till grund för min talan och mer i detalj redogöra för den
nya bevisning som jag gav in vid den muntliga förhandlingen. Jag kommer även i detalj gå igenom kommunens
motivering till sitt beslut att jag inte skulle få släppa ut avloppsvatten och där ange i vilka avseendet det är felaktigt.
Jag kommer därefter att sammanfatta min talan………………

Se vidare länkat dokument:.Komplett d05-29 av 2019-04-10ÖverKlaganMuntlig Förh

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *