Klimatpåverkan av byggande större än man tidigare trott, det är de första åren som står för de stora CO2 utsläppen.

Hej igen,
Nu har jag läst om Roland Karlssons fall – och kan konstatera att galenskapen nu går på torra land – och i vattnet!
Det jag nu skulle vilja plocka fram är de analyser som görs i samband med regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”, där till dags dato 13 olika branscher har lämnat in färdplaner för att bli fossilfria till 2030 och klimatneutrala till 2045.
Jag kan konstatera att VA-branschen lyser med sin frånvaro.
Om ni vill läsa på hur man kan se på denna problematik så läs gärna studien ”Klimatpåverkan från byggprocessen” . Jag talade med den ansvarige för studien, som hade arbetat med energi under 40 år, och han kunde konstatera att resultatet kom som en överraskning. Kort; tidigare trodde man att de första två – tre åren när en byggnad uppfördes representerade ”det lilla” koldioxidutsläppet medan de följande 50 åren – dvs när byggnaden började nyttjas, ”det stora” koldioxidutsläppen. Verkligheten var precis tvärtom! När man ser alla aktiviteter – grävning, sprängning, allt material och alla transporter mm – kan man fastslå att koldioxidutsläppen från nya VA-anläggningar är enorma (plus alla andra miljöproblem oaktat).
Bästa hälsning
Ulf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *