Solvarm ska upp i miljödomstolen nu den 10/6 kl 9 Tingsrätten Vänersborg

Solvarm i strid för oss alla att inte betala för något som man inte behöver; samt systemet innehåller allt som krävs utifrån alla miljöaspekter och är dessutom ekonomist och hållbart så länge huset är i bruk.

Den tredje striden som familjen Solvarm utkämpar mot kommunen är frågan om anslutningsavgiften för kommunens VA. Trots att Solvarm inte vill ansluta sig till kommunens VA-nät och trots att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tycker att det behövs (om kontrollprogrammet visar bra resultat, vilket det gör), så vill samhällsbyggnadsnämnden ändå att Solvarm ska betala 194.935 kr för anslutningspunkten. Den blev klar den 18 april förra året, och några veckor senare damp fakturan ner i familjens brevlåda. Nästan 200.000 kr för något som Solvarm varken behöver eller vill ha…
Solvarm bestred fakturan och ärendet skulle upp till Mark- och miljödomstolen nästa vecka. Det har förresten inte hindrat kommunen från att skicka ytterligare påminnelser, den senaste i måndags denna vecka. Förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen var satta till den 23-24 april. De blev emellertid inställda, vilket Solvarm fick reda på strax innan påskhelgen. Det visade sig att domstolen har ”schabblat”. Den hade inte skickat ut Solvarms yttrande från i december till kommunen – varför kommunen har begärt mer tid. Och advokatfirman Glimstedt får lägga ytterligare tid i ärendet. (Taxan är för övrigt 1.446 kr per timme. Det är exklusive moms, men inte exklusive kostnadsersättningar som milersättning, traktamente och hotellkostnader.)
Ibland får jag en sådan där ironisk känsla, jag kan inte hjälpa det – är inte Vänersborgs kommun underbar? Är den inte ”attraktiv och hållbar, i alla delar.

Alla som ser det här och kan ta sig till rätten nästa måndag gör det.

Detta är ett litet utdrag ur Kärvings blogg

Av Tom Hagström

En kommentar

  1. Sverige sjunker allt djupare in förfallets dal! Ju mindre man kan och förstår ju högre lyfts man i samhällsapparaten för man kan vara en nyttig idiot! Vad Vänersborg håller på med är inte värdigt vårt samhälle! Vi närmar oss alltmer det beryktade Gulagsamhället!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *