Dags för torra toalettsystem

Tidningen Västsverige
/2019-05-31

Dags för torra toalettsystem
Ett bra sätt att hushålla med vattnet
Göran Nyberg goran@tidningenvastsverige.se
Oron för tillgången på färskvatten till konsumtion och produktion har ökat efter två ordentliga torrsomrar. Myndigheterna har schasats upp på tårna och har fått uppdrag att göra planer för beredskap och hushållning.
Inte mycket har kommit fram som har någon större effekt.
Hur mycket av sitt vatten kan det tänkas att vi spolar bort i våra toaletter? Rent fint vatten som skulle gå utmärkt att dricka. Jag skulle kunna tänka mig att det kan var upp till hälften i ett vanligt hushåll.
Tyvärr är bekvämligheten så djupt rotad att torra toalettlösningar inte är ett diskuterbart alternativ i dag. Men det borde vara det.
Framförallt i enfamiljshus är det är ett oerhört praktiskt sätt att lösa toalettfrågan utan att slösa bort massa vatten. Dessutom tar man vara på näringsämnen som annars till mycket stor del förstörs och skickas ut i våra vattendrag.
För att förhindra detta måste vi bygga stora reningsverk som med hjälp av kemikalier fäller ut fosfor och förhoppningsvis kväve. Slammet har för mycket av andra giftiga ämnen för att vara lämpligt att sprida på våra åkrar.
Men det finns alltså ett sätt att både spara på rent fint vatten och samtidigt få fram ett bra gödselmedel som kan sluta kretsloppet mellan åker och matbord, nämligen torra toalettlösningar.
Det finns de som oroas över att läkemedelsrester skulle föras vidare från toalettavfallet till de grödor vi sedan skall skörda. Det finns emellertid ingen forskning som visar att så är fallet. I själva verket finns det i stället forskning som tycker på att det inte förs vidare några läkemedelsrester upp i växterna.
Tyvärr är den forskningen inte fullständig och lämnar fältet till viss del fritt till spekulation och skrämselpropaganda.
I själva verket tyder det mesta på att jordbakterierna är så tuffa och effektiva att läkemedelsresterna helt enkelt förstörs i jorden. Det vet vi sedan länge att jorden är bra på att kompostera och bryta ned.
Vi får hoppas att det verkligen är så. Det är ju i så fall hemskt mycket bättre också ur den synpunkten att lägga toalettavfallet på åkrarna än att spola ut det i vattnet. För det är ju just i vattnet som man konstaterat att läkemedelsresterna överlever och tas upp av bland annat fiskar.
I Uddevalla har man ett eget system, som bygger på den modell av kretslopp som LRF var med och tog fram i Södertälje för ett femtontal år sedan. I detta system har man anpassat utformningen till människors bekvämlighet och använder sig av snålspolande toaletter och slutna tankar.
Toalettavfallet körs från de slutna tankarna till en större förvaringsdamm, i själva verket en ej längre använd gödselbrunn på ett jordbruk, där avfallet lagras under en tid och urea tillsätts.
Efter en tids lagring som man kommit fram till är lämplig körs avfallet ut på åkern. Det är också ett kretslopp och inga läkemedelsrester som kommer ut i våra vatten.
Tyvärr har en lokal opinion utan kunskapsunderlag fått politikerna att vika undan och besluta att sluta med Uddevallamodellen. Det är ett för framtiden väldigt olyckligt beslut då förvaltningen i Uddevalla var på väg att tillsammans med SLU genomföra försök just med inriktningen att konstatera om läkemedelsrester följer med upp i växande gröda eller inte.
Vi får hoppas att Uddevallapolitikernas beslut inte blir ett idiotstopp utan att förvaltningen i alla fall i en begränsad skala får fortsätta med modellen så att samarbetet med SLU och forskningen där kan fortsätta för att vi skall kunna se om oron för läkemedelsrester är befogad eller inte. Det är viktig forskning både för kretsloppet och för omsorgen om våra vattentillgångar.
GÖRAN NYBERG

 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *