Höör/ va-Läget

Höörs kommun har stoppat VA tills nya lagen träder i kraft utom ett område där entreprenadavtalet var refan upphandlat.
Överklaganden är utskickade till Förvaltningsrätten i Malmö
Andre Luc
Se kommentarer nedan

En kommentar

 1. OM VA-strategi för de politiska parti utanför Allians.
  Efter att den borgerlig alliansen hade skickat sitt svar (se ovan) begärde jag från de andra partier att uttala sig om framtida VA-utbyggnaden.
  Alla har svart utom M som är nog av samma uppfattning som resten.
  Byte av ledaren, brist på folk etc är den bidragande orsaken till att deras svar uteblev.
  (Andre Luc)

  mån 4 feb. 10:35
  Från: Torsten Jönsson
  till Per, Lars, arnegustavsson, erik, hoor, hoor, kenneth, sven.stark.1989, anders.netterheim, socialdemokraterna.hoor, mariabl, hoor, stefan.liljenberg, anna.ljung, hoor, johan.svahnberg, Camilla.Kampf, martin.olsson, lena.larsson, mig, Håkan, jhntab@gmail.com

  Tack själva för ett bra initiativ, Medborgerlig Samling har i våra vallöften bland annat att stoppa kommunal utbyggnad av kommunalt VA . Vi jobbar för en ändring av beslutet att bygga ut VA på landsbygden, det finns så många bättre sätt att ta hand om VA lokalt , som att ta hand om det själv med trekammarbrunn eller mini-reningsverk med ett bättre resultat och till en billigare peng. Kommunen försöker få i hopa pengar till en utbyggnad av det kommunala reningsverket i Ormanäs vilket antagligen inte skulle behövts om man hade låtit bli utbyggnaden på landsbygden. Jag uppmanar alla dom andra partierna i Höör att ta sitt förnuft tillfånga tänk till och visa öppet var ni står i denna fråga .
  mvh Torsten Jönsson
  Medborgerlig Samling Mittskåne
  *********************************************************************************************
  Vänsterpartiet
  Idag är det endast beslutat att Maglasäte ansluts kommunalt. I övrigt är planerade utbyggnader pausade så att ingen ytterligare sker under 2020. Varje tidigare utpekade utbyggnadsområden kommer att utredas på nytt. Vi kommer att göra allt vi förmår för att alternativa lösningar ska tillåtas, inte minst av kostnadsskäl. Glädjande nog kommer under tiden nya innovativa lösningar fram, inte minst vad gäller bakterier som odlas fram för tillsättning till trekammarbrunnar. Rening via jordens bakterier tar bort läkemedelsrester på ett sätt som är effektivare än reningsverkens metoder. (När de ens finns.)
  Vänliga hälsningar
  Olle Krabbe
  Vänsterpartiet

  **************************************************************************
  Miljöpartiet

  Saknas fortfarande
  ************************************************************************
  Sverige demokrater

  Hej!
  Ber om ursäkt för att svar uteblivit och någonstans fallit bort, förmodligen beroende på att vår förening fått delvis ny styrelse och att det har varit en mycket intensiv period att få allt och alla på plats efter valet.
  Själv så var jag på informationsmöte med Svenskt Vatten 28/2 där också den pågående utredningen om ”hållbara vattentjänster” föredrogs. En utredning som vi inte i nuläget vet slutresultatet av, eller när en ev. förändring kan komma. Att vattentjänstlagen i nuvarande skepnad har en hel del förändringar att önska är dock helt klart. Den sätter ofta hinder för en långsiktig planering, bland annat gällande alltför kort tid (3 år) för utjämning av överskott, samt att fonderingar endast skall gälla nyinvesteringar (varför?). Det blir en fråga för vår ”eminenta” regering” att besluta i och blir intressant att följa.
  Dina frågor:
  1: Vi instämmer i stora drag med alliansens senaste initiativ i VA-frågan, då den stämmer ganska väl med de förslag vi sedan länge drivit. Trist bara att vi inte fått gehör för våra åsikter tidigare, så vi sluppit denna helt onödiga fördröjning och problem för den enskilde.
  2: Vi kommer fortsättningsvis att driva på den strategi som föreslagits, så den inte bara blir en skrivbordsprodukt utan får verkligt resultat. Precis som tidigare så vill vi se en förändring avseende taxans utformning gällande tomtytor och bostadsenheter och få en mer enhetlig taxa (utan onödiga särtaxor för företag). Idag subventionerar också den med låg förbrukning den som är storförbrukare på grund av höga fasta kostnader. Utbyggnadstakten måste också bromsas, inte minst för att vi skall kunna finansiera och hantera utbyte/reparationer av äldre anläggningar/ledningar (som i nuläget har alltför lång avskrivningstid).
  Ber än en gång om ursäkt för att du/ni inte fått respons tidigare och hoppas att vi framöver skall bättra oss (även i det avseendet).
  Vänligen!
  Stefan Liljenberg, nu ny ledamot i VA-nämnden för SD-Höör.

  Socialdemokraterna
  Hej Andre’!
  Du jade hört av dig till Maria o undrat vart vår svar på era frågor blivit av. Som du säkert förstår har vi nu inte de resurser som innan att svara direkt på alla skrivelser som kommer in men ett kort svar från oss i S är att vi stödjer det förslag som var uppe i Ks om att utreda förändringar i tidigare VA planering. Vi sa också ja till förslaget att förändra vattentaxans konstruktion så att bi höjer förbrukningstaxan.
  Sedan får vi se vad utredningarna leder till och vad riksdagens beslut om VA-utbyggnaden beslutad.

  Stefan Lissmark (S)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *