UNT/ Tillsyn skyddar miljö och vatten

INSÄNDARE Flera insändare har den senaste tiden kritiserat kraven på att rena avloppsvatten på landsbygden. Det är bra att frågan uppmärksammas och från kommunens sida vill vi förtydliga vad vårt uppdrag innebär.

LÄS MER:
Jakten på enskilda avlopp onödig
Olagliga avlopp krävs på åtgärder
Riktlinjerna ger liten nytta för miljön

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp för att skydda miljön och för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Syftet är också att minska risken för smittspridning. Alla invånare i kommunen ska ha tillgång till fina badvatten och god dricksvattenkvalitet.

Ända sedan 1969 har det varit förbjudet att släppa ut sitt avloppsvatten i naturen utan mer omfattande rening än så kallad slamavskiljning. Ändå finns det fortfarande tusentals fastigheter runt om i landet som inte uppfyller detta grundkrav i lagstiftningen. Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner och det finns fler än 12 000 fastigheter med enskild avloppsförsörjning. I kommunen har helt orenade utsläpp från nästan 3000 fastigheter upphört under de senaste tio åren tack vare kommunens tillsyn.

Den kommunala tillsynen av enskilda avlopp är riskbaserad och vi prioriterar områden där det bor många människor och där det är nära till sjöar och vattendrag. Vi tar alltid hänsyn till och anpassar våra krav utifrån förutsättningarna på platsen, inklusive markens upptagningsförmåga av fosfor. Vi ställer högre krav på rening på avloppsanläggningar som ligger nära sjöar och vattendrag.

Miljöförvaltningen utreder varje år ett tiotal fall där familjer fått sitt dricksvatten förorenat av sin egen eller grannens undermåliga avloppsanläggning. Även fastigheter som ligger nära varandra kan därför behöva den högre graden av skyddsnivå av hälsoskyddsskäl.

De fastighetsägare som har kommunalt vatten och avlopp, betalar för avloppsreningen och de stora investeringar som den kräver genom sin löpande vattenräkning. De som har enskilt vatten och avlopp måste istället göra egna investeringar i nya anläggningar när så krävs. Att betala för avloppsrening är nödvändigt för att skydda vår fina natur, våra uppskattade badvatten och vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet.

 

2 kommentarer

  1. Ordf i miljönämnden i Uppsala har gjort ett inlägg för att förklara Uppslas syn på små avlopp som kommentar med anledning av skriverierna. Hon slår in öppna dörrar tycker jag, Ingen har väl ifrågasatt att olagliga och icke fungerande anläggningar åtgärdas. Det är ju det ensidiga och överdrivna fokus myndigheten har på fosforrening och kravställande där man tvingar FÄ till extremt dyra åtgärder till mycket liten miljönytta.

    Sen finns ju den bakomliggande kritiken på hela vattenvårdsarbete (MKN) och VA sektorns brist på helhetssyn och monopolitiska inriktning på storskalig rening i slutet av röret.

  2. Det finns också en liten undra över hur är den så kallade risk baserade tillsynen går till ofta så gör undersökning på skrivbordet via system Vis som länsstyrelsen använder för andra syften. Så resultat blir inte alltid så trovärdigt. Då kommer så klart frågan om jämställheten och demokratin vad kan husägarna sätt i mot man tror ju på myndigheten. Är det inte så att våra kommuner en gång har godkänt avloppslösningarna Argumenten om tillsyn av enskilda avlopp för att skydda miljön och för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag minska risken för smittspridning bör de flesta system redan uppnått att sedan inte kommunerna kollat upp resultat genom kontroll verksamhet som anges i miljölagen ska ju inte belasta de husägarna. Utan se som en självklarhet när man betalde för godkännandet i samband med bygget.
    Nu när man ser att kommunen kan skapa inkomster till verksamheten så har man kommit fram till detta att det är de som lever på landsbygden som har inte har ”godkända” va-system som ska betala för andras va-system ut över sin kommunalskatt. Det har ju inte med miljön att göra för det är ju redan i de flesta fallen åtgärdat.
    Tom H

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *