Brev: Svar på debattinlägg av Ulf Svensson i Dalademokraten: Planverket Revivval är en bra ide.

Kommentar till: Dalademokraten- Debatt /Va branschen : Orenat vatten blir ett allt större hot.

Dalademokraten- Debatt/ VA-branschen: Orenat vatten blir ett allt större hot

 

”Planverket revival är en bra ide”. Brist på helhetssyn kring mark och vattenresurser är ju ett av grundfelen i dagens sk miljöarbete. Detta gäller inte minst Hav- och Vattenmyndigheterna med sitt stuprörstänkande. Det gäller inte minst hur de tänkt och räknat fram MKN och förslagen till åtgärdsprogram som de olika distrikten rullat ut, med sitt ensidiga fokus på övergödning och fosforrening. .

Läs gärna vad jag och Sten Åke Carlsson skrev om detta i remissen till myndigheterna 2015.

Hälsningar Peter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *