Är HaV ensamt på att tro på kommunala reningsverks förträfflighet. Så verkade det på VAK konferensen i Borås

På Sveriges nationella Vatten och avloppskonferens (VAK) i Borås för några år sen fick alla deltagarna rösta på några aktuella frågor genom att hålla upp ett rött eller grönt papper. En av frågorna var huruvida kommunala avlopp alltid är bättre än små? Nästan alla röstade rött, dvs nej. Undantaget var en tjänsteperson på HaV, som röstade ja. Det finns dock inte nån vetenskaplig undersökning som bekräftar de kommunala avloppens förträfflighet. Däremot flera som visar att små avlopp är bättre än kommunala i flera aspekter bl a oskadliggörande av mediciner i avloppsvattnet och resurseffektivt kretslopp. Frågan är om denna myndighetsperson korrekt kan fullfölja sina arbetsuppgifter, nämligen att handlägga frågor om små avlopp på HaV.

Vänliga hälsningar!
Lars HYlander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *