Brevväxling Lars Hylander – Hav

Retention i modeller

6 May 2019  21:11  22 KB

From:  Kungsgården

Nedan mejlväxling som återigen bekräftar att HaV ljuger när de hävdar att markretention beaktas. Det man beaktar är retention i ytvatten (vattendrag och främst i sjöar, dammar etc).

Intressant med artikeln Peter hittade att utsläppsmålen satts för ”tight” så att även naturlig P måste fångas in. Vad jag förstår så är utsläppsmålen politiskt satta utan förankring i verkligheten.
Länk: Naturligt P större än utsläppstak, artikel Hav&Vatten 2016

Mvh!
Lars

________________________________________________________________________________________

Från: Gustavsson Hanna [mailto:hanna.gustavsson@smhi.se]
Skickat: den 6 maj 2019 14:28
Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Ämne: SV: Retention i modeller

Hej,

Nej, vi schablonberäknar dessa utsläpp. Mätningarna sker inom andra övervakningsprogram, vattenföring hos SMHI och närsalter hos SLU. Det är alltid SLUs observationer vi använder.

/Hanna

_______________________________________________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 6 maj 2019 14:27
Till: Gustavsson Hanna
Ämne: SV: Retention i modeller

Tack för svar Hanna. Förstår jag Dig rätt att ni mäter vid enskilda avlopps utsläppspunkter från markbäddar inom ett avrinningsområde?

Mvh!
Lars

___________________________________________________________________________________________

Från: Gustavsson Hanna [mailto:hanna.gustavsson@smhi.se]
Skickat: den 6 maj 2019 10:29
Till: Kungsgården <Kungsgarden@telia.com>
Ämne: SV: Retention i modeller

Hej

Vi har skrivit ett förtydligande PM om hur vi räknar på små avlopp inom SMED men det ligger just nu hos HaV för genomläsningen.

Kort sagt kan man säga att vi beräknar koncentrationer i vatten och avskiljning genom processer i modellen och utvärderar den desan, mot uppmätta koncentrationer i olika punkter där vi har mätningar. Det innebär att vi har ett retentionssteg mellan anläggning och lokala mindre diken och ett i större vattendrag och sjöar.

Visst kan det vara så att vi underskattar den fastläggning som faktiskt sker precis efter anläggning men hittills har vi inte sett någon bra underlag som visar att vi bör ( eller hur vi kan) ändra vår metodik. När vi ser forskningsunderlag som tyder på att det finns förbättringar att göra i vår metodik kommer vi naturligtvis att utvärdera och förbättra där det är möjligt ( SMED-HYPE). Inom S-HYPE räknas markläckage i modellen och fastläggning av fosfor kan vara större då det är annan metodik som jag är mer osäker på hur den ser ut i nuläget då jag inte jobbar aktivt med just S-HYPE med avsikt på markläckage.

Kanske blir det klarare när vi kan sprida vårt PM. Vi tycker att Formas litterära studie är en väldigt bra början och ser fram emot resultatet.

Hälsar Hanna

_________________________________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 6 maj 2019 10:01
Till: Gustavsson Hanna
Ämne: VB: Retention i modeller

Hej igen Hanna!

Äntligen lite regn i hela landet. Gissar det känns extra bra när man arbetar på SMHI med modellering. Kan Du förklara för mig hur ni tar hänsyn till markretention i era modeller.

Vänliga hälsningar!
Lars

_____________________________________________________________________________________

Från: Kungsgården [mailto:Kungsgarden@telia.com]
Skickat: den 26 april 2019 10:30
Till: ’hanna.gustavsson@smhi.se’ <hanna.gustavsson@smhi.se>
Ämne: Retention i modeller

Tack Hanna för mötet i Stockholm på Formas.

Vi pratade bland mycket annat om hur retention av fosfor inkluderas i modellerna som bl a SMHI utvecklar. Jag hängde inte med på Ditt resonemang om hur retention i mark inkluderas så vore mycket tacksam om Du kan förklara det för mig per mejl.

Vänliga hälsningar!
Lars Hylander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *