Kommentar på Svenskt vattens nya bok: Vatten – om att värdera det ovärdeliga. Klum och Eliasson ute på grumligt vatten

(Se inlägg om Svenskt vattens nya bok: Vatten- om att värdera det ovärdeliga)
Hej,
Jag tycker att man måste bemöta två ikoner som hamnat på fel spår. Det är också ödets ironi att vi löntagare fyller på våra pensionsfonder. som i sin tur ska finansiera ”upprustningen” av VA-systemet, som i sin tur innebär att de med sämst pensioner förlorar sina hus. Här ett förslag till artikel:

Klum och Eliasson är ute på grumligt vatten

 Vi har nu som samhälle att förhålla oss till att de globala växthusgaserna måste halveras inom en tioårsperiod. Detta för att undvika katastrofala konsekvenser som följer av en global uppvärmning på över 1,5 grader. I detta läge måste vi därför skärskåda alla delar av vårt samhälles funktionssätt. Exempelvis vill vi alla ha rent dricksvatten i våra kranar, som är en grundförutsättning för liv, hälsa och utveckling. Men frågan är om vi är tvungna att ta en ovärderlig resurs – rent vatten – och blanda denna med en annan ovärderlig resurs – toalettinnehållet som är en unik växtnäringsresurs – och få en svårhanterlig soppa som måste renas efter att ha pumpats runt och blandats med allt annat orenat vatten i vårt land?

Varken samhällsplaneringen eller byggverksamheten har hanterat vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt. Trots att vi haft kunskapen och verktygen för att hushålla med dessa basresurser ökar utmaningarna att få in dessa båda livsavgörande tillgångar i ett genuint kretslopp. Källsortering och hushållning har inte ansetts modernt utan tvärtom ökar vi genomströmningen i ett VA-system som var omodernt redan för 200 år sedan när det introducerades. Det är därför mycket anmärkningsvärt att två av våra främsta ikoner inom naturvård och utveckling, världsfotografen Mattias Klum och världsdiplomaten Jan Eliasson ställt upp för branschföreningen Svenskt Vatten och deras nya bok ”Vatten – om att värdera det ovärderliga”.

Svenskt Vatten, som tidigare hette Svenska vatten- och avloppsverksföreningen, har tillsammans med flera andra branschorganisationer inom VA-sektorn kampanjat för att privatisera hela vatten- och avloppsverksamheten, där två AP-fonder ska finansiera hela omläggningen. Offentligt och demokratiskt ska bli privat och kommersiellt. Man vill dessutom fördubbla VA-taxorna samt öka anslutningsavgifterna för alla Sveriges fastighetsägare.   

 

Vårt nuvarande VA-system degraderar inte bara två av våra livgivande framtidsresurser, rent vatten och växtnäring, utan medför andra revor i det svenska samhällsbygget som exempelvis att de sämst ställda i samhället blir av med sina stugor, fritidshus och sommarstugor på grunder som visat sig vara felaktiga. I forskningsrapporten ” ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor” – framtagen för Havs- och vattenmyndigheten av forskarna Lars Hylander, docent Uppsala och tekn. Lic. Peter Ridderstolpe, forskare och praktiker, framgår att själva mätmetoderna som i dag används av kommuner vid tillsynen av dessa avlopp inte är tillförlitliga.

 Sammanfattningsvis har vi en situation där en gammalmodig teknik, som innebär att vi missar kretsloppslösning och ökar koldioxidutsläppen genom rördragning, grävning, sprängning, transporter och koldioxidutsläppstunga material, som betong, stål och andra insatsvaror, tillsammans med att hela Sverige ska grävas upp bäddar för en social, ekonomisk och miljömässig katastrof. Jag tror inte att Klum och Eliasson har hela bilden klara för sig. Frågan är om våra politiker har kunskapen och insikten?

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers, Stadsbyggnad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *