Vad säger kommunerna och experterna om infiltration och små avlopp

Klipp från facebook- Avloppsbedrägeriet, 7 bef, Michael Richter

Citat från en kommun: Vi har många äldre infiltrationer i kommunen och har hittills valt att förbjuda utsläpp från anläggningar som är äldre än 25 år, detta oavsett om de har ett tillstånd eller inte. Luftningsrör har också varit en avgörande faktor för om vi godkänner anläggningen eller inte.slut citat.

 

Expertis säger att ett hushåll med WC avlopp kopplad till infiltration ger i normalfallet nollutsläpp i mer än 50 år om avståndet utströmningsområde är 100 meter eller mer. Släpps däremot bara BDT vatten erhålls nollutsläpp redan efter 20-30 meter från utsläppspunkt. Mens kommunens tjänstemän själv anser”Normalt är 20-30år”? ”Då ”SKA MAN” byta infiltration” ? Var finns detta underlag och denna lagskrift och § ?
Men kommun använder sig av samma självpåhittade regler hur man än belastar eller hur mycket eller lite man använder sitt avlopp, oavsett om det är permanent bostad eller ett fritidshus. Inget kan väl vara mer fel än som så.

 

MRV–branschorganisation för EN certifierade minireningsverk i Sverige.HÄR DUGER INTE AVLOPP SOM ÄR MER ÄN 15 ÅR. Dessa vill döma ut 450 000 enskilda avlopp som är markbaserade. Dessutom är de även remissinstans till beslutande myndighet.

 

Den kommunala debatten är förljugen och man försöker dupera sina kommuninvånare med både felaktig, vinklad samt undanhålla dem korrekt info.
10% retoriken? Ger dem snarare argumenten till en framtida kassako och miljöavgift. Därför präglas ”debatten” av fula epitet, lögner, floskler och plattityder då fakta och saklig debatt i stället hade gynnat den enskilde kommuninvånaren.
Likt följande Citat; Situationen i dag! I Sverige har bara 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. slut citat.

Inget kan vara mer felaktigt än som så här ovan men tyvärr en vanligt förekommande retorik och inledning bland våra kommuner då de ska motivera sina åtaganden mot sina kommuninvånare.

Dessa 10 % som skulle motsvara ca 700 000 enskilda avloppsanläggningar.
Som alla bidrar till miljöförstöring och vara orsak till försurning av våra insjöar, vattendrag och Östersjön?

Sanningen om de 10% är nog snarare enligt följande.
Fördelning av reningsteknik bland de enskilda avloppen (<200 pe) med WC i Sverige.
Källa SMED 2011, tabell 2
Reningsanläggning
Antal Infiltrationsbädd 278 802
Sluten tank eller urinseparering*143 809
Enbart slamavskiljare 133 051
Markbädd 114 444
Minireningsverk 13 660
Gemensamhetsanläggning med kem + biosteg 6 571
Gemensamhetsanläggning med biosteg 1 076
Markbädd med fosforfilter 765
Gemensamhetsanläggning med kemsteg 128
Totalt antal fastigheter med enskilt avlopp 692 306
* Övervägande del (ca 85 %) har sluten tank.

Att dessa 10% ovan nu ska avkrävas åtgärder och skulle stå för försurningen och övergödningen i Östersjön och dessutom släppa ut mer än alla Sveriges kommunala reningsverk tillsammans är en stor bluff och lögn.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

En kommentar

  1. Myndighetsnämnderna ”lever” av avgifter. Och borde inriktas mer på rådgivning och att äldre anläggningar inte kan föreläggas göras om eller förbjuds utan provtagning. De ska kunna motivera sina beslut.
    Ja detta måste vara en grundförutsättning för all myndighetsutövning. Vi ser nu samma sak hända när det gäller vedspisar och kaminer liksom Enskilda avlopp , de som har en viss ålder och inte motsvarar en viss modell förbjuds, trots att flertalet är betydligt bättre, men saknar etikett än de nya godkända med, och detta utan någon som helst bevis eller förbättring av miljön. Mer än en massa kostnader för brukaren och vinster för industrin. Sund förnuft kommer att återtåga och segra till slut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *