Köping- Bblat/ Storsamhället tar mer plats

Krönika 20 feb-2019.

Fel att kompostera och vara med egna barn?
Storsamhället tar mer plats

Vafab Miljö vill höja jämfört med övriga landet redan höga taxor för sophämtning. Särskilt höjs taxan för dem som komposterar själva. De får i de flesta fall betala lika mycket som de som inte komposterar. Som det sedan några år redan är i Västerås.

Budskapet från Vafab är klart: Sluta att kompostera själv!

Företaget kan inte förbjuda det, men ska se till att det blir lika dyrt som att lämna vidare allt avfall. Tanken är då att få stopp på ”ofoget” med hemkompostering när det är bättre att Vafab kan göra gas av avfallet

Surahammar och Sala får kritik för besparingar på öppna förskolan. I Sala ska den kommunala öppna förskolan stängas och i Surahammar ska personalen dras in och föräldrarna förväntas sköta en öppen lokal själva.

Neddragningarna är en del av en långsiktig förändring i hela landet. på 1990-talet fanns det enligt P4 Västmanland 1600 öppna förskolor, nu är bara runt 500 kvar.

Båda de här förändringarna ligger i tidsandan. Det anses viktigt att heltidsarbeta och att gärna med rutavdrag lämna över arbetsuppgifter i eller runt hemmet till andra. Vänstern gillar heltidsarbete och lång tid på förskolan för att gynna jämställdhet, högern ogillar bidragsberoende men gillar rut-avdrag och att fler yrkesarbetar mer och längre. Det finns också en oro över att kvinnor med utländsk bakgrund inte kommer ut på arbetsmarknaden tillräckligt för att de tar ut lång föräldraledighet.

Öppna förskolan och hemkompostering passar bättre för familjer som vill lägga mer egen tid på barnen eller pyssla i hemmet eller i trädgården.

När jag var föräldraledig var fanns ingen rätt för äldre syskon att vara kvar på förskolan. Då blev öppna förskolan viktig för att se till att äldre syskon fick stimulans. Det var också billigare för kommunerna än att ha de äldre syskonen på förskolan.

I dag när rätten till tid på förskola även under föräldraledighet har byggts ut minskar motiven för att dessutom erbjuda föräldrar som av olika skäl inte har barn på förskolan annan verksamhet. Då blir öppna förskolan något att spara på när det är ont om pengar.

Det sägs att vi i Sverige bara har en åsikt i taget och att det gäller att anpassa sig till den gällande normen. (Just nu kallas den gällande normen märkligt nog ofta ”normkritik”).

Här vore det bättre om talet om mångfald fick lite genomslag även i verkligheten. Om det förut kan ha varit väl ekonomiskt fördelaktigt att kompostera själv (för då ansågs det ”rätt”) verkar det överdrivet att chockhöja taxan för hemkomposterare, liksom att inte vilja erkänna att en del föräldrar, om än en krympande minoritet, vill ägna mer tid åt de egna barnen. Och att för dem blir öppna förskolan ett bra komplement.

Richard Appelbom

En kommentar

 1. Vafab blandar idag in 25% naturgas, dvs fossilt bränsle i sin kompostgas. KOmmer de minska den inblandingen senare?

  Vad händer med kompostjorden och all näring?
  Några ”sopguppar” intervjuades i Linköping. Tidgiare togs kompostjorden hand om och blev rabattjord. Idag pga att annat kommer med i komposterna så blir jorden giftig. Därför pressas jorden ihop och lakvattnet leds till reningsverket. 90-95% tas om hand om av reningsverket, resten rinner ut i ån. Vid bräddningar så rinner det ut helt orenat.
  Den torra massan som innehåller mängdermed näring och microämnen går till reningsverket och eldas. Askan är för giftig och läggs på deponi.

  Är det så vi skall göra även i Västmanland- eller görs det så redan. När VAFAB skall ha ekonomi på sin verksamhet och ta in all kompost, så blir resultatet att näringen från matrester slängs på soptippen i stället för att bli näring på åkrar och i rabatter. Konstgödsel skall köpas in i stället från utlandet.
  Sopbilarna skall köra större mängder sopor med ökat antal turer och mer energi går åt för transporten.
  Kallas detta att vara rädd om miljön?

  /Anders Segerberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *