Varning för lantmäteriet

Varning för Lantmäteriet!

Vill utfärda en varning vid ”umgänge” med ensamrättsverket Lantmäteriet. Deras beteende, i symbios med kommunerna, kan liknas vid ett modernt baggböleri.

Ledningsrätter behövs för att samhället ska fungera.

I vår enfald har vi tyvärr haft stor tilltro till ledningsförrättningen och de villkor som ställts upp för både huvudman och fastighetsägare. Vi trodde att Lantmäteriet hade kraft att styra den huvudman som inte följer kraven som ställts upp i ledningsrättshandlingarna. På fråga till Lantmäteriet har vi nu fått ett tydligt svar:

”Att ledningsrättshavaren inte förhåller sig till besluten är inget som vi kan ta ställning till i förrättningen. Utan då uppkommer en tvist mellan fastighetsägaren och ledningsrättshavaren som får lösas civilrättsligt utanför förrättningen”.

Detta är inget som Lantmäteriet informerar markägarna om när de kallar till förrättningsmöten.

Visst – jag som fastighetsägare ska inte ha anledning att tro att markåterställning inte kommer att göras så att jag ska bli nöjd. Men, nu är vi där och vi har fått besked från Lantmäteriet. De tar sin hand ifrån oss!

Vad jag har svårt att förstå är att det är jag som markägare som ska ”städa” upp efter, i vårt fall, kommunens aktivitet. Varför ska det kosta mig pengar för att de ska få nyttja min mark? För oss handlar det bland annat om att markåterställning inte är gjord, vi har drabbats av matjordsförstörelse, vi ”fick” ett pumphus felaktigt placerat på fastigheten vilket innebär att exploaterbar mark försvunnit då pumphus både luktar och tar plats. Till detta pumphus anlade kommunen en körväg som inte är reglerad i ledningsrätten. Jag försvarade min äganderätt och grävde slutligen bort vägen. Jag tog bort något som kommunen inte hade rätt att anlägga. Nu är jag inne i ”rättskvarnarna” för mitt tilltag. Förlorar jag målet i tingsrätten, skulle det i förlängningen kunna innebära att kommunen utan att fråga eller ersätta markägaren har möjlighet att bygga väg överallt där de har ledningsrätt!!! Hur många av oss fastighetsägare är det som har tid, ork och råd att starta en civilrättslig process när huvudmannen inte fullgör sina förpliktelser?

Nu i vinter har vi även ”besök” av Vattenfall på fastigheten, de raserar en av sina tre kraftledningar utanför vårt köksfönster! Hur det blir med återställning här är ännu okänt. Stolpar och ledningar försvinner men kommer de att ta bort ”stolp-ön” med förankringsstenar?

/Ulf

För demokratiska processer
Mot bananrepubliksfasoner

Skrivelsen skickas även för kännedom till GD på Lantmäteriet samt JO

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *