Faktakunskap och konsekvensanalys förbises å det grövsta

Utifrån min egen erfarenhet, i Smedjebackens kommun, så finns ett uppenbart och kompakt motstånd att hos politikerna ta till sig ny kunskap. Med samma styre i Köping förefaller mönstret vara detsamma?
Frågan är hur vi bryter upp dessa kovalenta bindningar mellan i detta fall politikerna och juristerna i Mark & Miljödomstolen?
Av den tidigare domen att döma framgår med all tydlighet att faktakunskap och konsekvensanalys förbises och åsidosätts å det grövsta. Ett uppenbart myndighetsmissbruk och brott mot rådande §6 LAV då inga rekvisit är uppfyllda.

Är det så att politiker är försedda med felaktig information medvetet eller omedvetet pga. okunskap från tjänstemännen.

Så sent som under förra året blev bekanta till mig informerade av en miljöinspektör i Smedjebacken att en infiltration endast skulle stoppa i ca 10 år. Detta är lögn och totalt felaktiga påståenden som totalt saknar grund. Finns ingen forskning som stöder slika påståenden och dessutom har de tidigare rekommendationer från Hav och Vattenmyndigheten, gällande infiltrationers livslängd, tagits bort från deras hemsida. Det är alltså uppenbart att grundläggande kunskap om nu gällande fakta saknas hos en del av dessa tjänstemän och jurister.
/ Kent L

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *