Hur kan man förstöra möjligheten till kretsloppsbaserat jordbruk? Stora organisationer eliminerar lösningar för att de konkurerar med existerande praxis.

Hej
Har funderat mycket på detta under ett 75 årigt liv med sökande efter orsak verkan sammanhang… flera länder som har haft problem har löst dem genom kooperativ samling av resurser , intelektuella, resursmässiga och ekonomiska och andra länder kan gå till krig pga av egocentriska ledare.  Det är väl tyvärr ofta inga rationella beslut bakom ”violent solutions”.
Men att medvetet förstöra möjligheter till ett kretsloppsbaserat jordbruk kan ges många motivationer där ett av de mest svårlösta är stora organisationers möjligheter att eliminera lösningar för att de konkurrerar med existerande praxis.  jag har arbetat med avloppssektorn som är en mäktig industri med enorma möjligheter att driva sin egen verksamhet på en stark ”svänghjulseffekt”.
Se den här korta filmen och ge mig din reaktion och hur du ser att man kan bryta destruktiva monopol och skapa en ny resurs-effektiv verksamhet.
Hj. Hälsningar
Fd miljöattaché sv ambassaden Wash DC

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *