Höör/ Brev med lite info kring artikeln i Skånska dagbladet

Till:

Hej!

Här kommer lite information efter vårt samtal idag.
Riksdagsmotionen bifogar jag.
Det verkar ju lite konstigt att när man är medveten om att regeringen genomfört en utredning som antyder att en översyn av Va-lagen är befogad. I Höör har protesterna pågått i ca 5 år. Va-chefen känner till utredningen vilket framgick av en artikel  i Skd i september där det framgår att planeringen varit bristfällig ?

Hur kan man påstå att Maglasäte är mer angeläget än andra områden då det i ett inslag i SVT av Sveriges kunnigaste expert på vulkaner uttalar att en Triangel från Hörby – norrut och västerut är världens vulkantätaste område. Så bly finns det med all sannorlikhet i lika stor eller större omfattning i fler områden. Varför anför man detta bara när det gäller Maglasäte och inte i andra områden?
Har man tagit reda på och utrett orsakerna med hjälp av t. ex SGU?
Idag finns det effektiv vattenrening som eliminerar detta till en betydligt lägre kostnad.
Planläggningen har inte tagit hänsyn till naturintressen då de flesta är stora tomter med anlagda planteringar och uppvuxen natur som gränsar till skog och åkrar.

Redan från början av projektet har informationen till och faktainsamligen från fastighetsägarna varit mycket bristfällig.

Hur placerar man vattenmätarna på före detta sommarhus med krypgrud eller gjuten platta. Det har hänvisats till att anlägga utvändig placering, frostfritt till ytterligare kostnad och vid kommunalavläsning dessutom debitera en avgift på 395:- per avläsning.
Har beredningen vid projektstart redovisat alla fakta i underlaget som föredragits kommunfullmäktige, vetenskapliga bevis för systemval etc?
Har planläggningen gjorts av någon/några med egenintresse i att skapa en stor och kostsam organisation då alla kostnaderna förs vidare på Va-kollektivet.
Vid stora investeringar lämnas ett anslag och inte låter det löpa med vidaredebitering som Va-lagen ger utrymme till. Detta är unikt och bl. a. en orsak till regeringens utredning med tvångsanslutning.
Har det funnits något intresse att tillvarataga fastighetsägarnas situation? Politiker och tjänstemän har varit väl medvetna att Va-lagstiftningen  utredds av regeringen vilket framgått en artikel i Skd ytterligare där f.d. Kommunstyrelseordföranden yttrade att det är inte säkert att detta kommer att genomföras.

Hur kan man skriva ett upphandlingsavtal så sent som den 13 februari 2019 när byalagen hade möte med ledande politiker den 10 januari 2019 då fakta framförts? Beror det på att kommunikationen inte fungerar mellan politiker och tjänstemän?

Ja, det här blev lite mycket och det finns mycket mer och nu känns det som det är mycket prestige på medborgarnas bekostnad. Har man gjort ett dåligt arbete eller felat i andra sammanhang kan man reklamera och få upprättelse vilket den felande parten får bestrida. Men inte i det här fallet vilket ställer större krav på politiker och tjänstemän.

Ett citat från Leif Silbersky i en TV-intervjuv framställer han att det finns två lagar en juridisk och en moralisk, den senare verkar det inte som man funderat över.

Med vänlig hälsning

Holger Brede
Lillasäte 420
SE-24391 Höör, Sweden

holger.brede@outlook.com
Mobile +46706330002

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *