HAVs nya vägledning ang små avlopp, Ger den någon vägledning till den enskilde inspektören?

Vore bra om så många av oss orkar läsa och nagelfara HaV.s nya vägledning (som Mats refererar till). Jag har inte orkat titta på den än, men tror att den ger dålig (ingen) vägledning kring de viktiga frågorna som Arne tar upp. De duger inte att nationell myndighet lämnar allt ansvar till enskilda inspektören och FÄ. Vägledningen måste vara tydlig i hur kommunerna i det enskilda fallet ska kunna bedöma skyddsbehov och hur de ska kunna ställa rätt krav. Hav måste ta ansvar för att besluten i kommunerna blir sakligt motiverade och inte ekonomiskt orimliga.

Gisverktyget som HaV hela tiden lyfter fram, ger inte information om hydrogeologi hur vattnet rör sig från utsläppspunkt till utströmningsområde i det enskilda fallet. Denna information är grundläggande för att bedöm retention. I många fall är det hydrologiska avståndet i vilken retention sker mycket längre än fågelvägen anläggning ytvatten. En anläggning kan ligga 50 meter från ett ytvatten men det  hydrogeologiskt avstånden kan vara flera hundra meter eller tom kilometer. Det inträffar tex när avloppsinfiltration ligger på fastmark (ofta morän) som längre ut i dalgången överlagras av ler.  I dessa fall följer avloppsvattnet grundvattnet under leran och kommer ej i kontakt med,  tex ett åkerdike som är framgrävt på lermarken strax nedanför huset. Se gärna exemplet Halkved i vår rapport.

Detta är saker vi försökt lyfta fram i vår rapport, men fortfarande verkar myndigheter inte förstå denna  grundläggande del av verkligheten.

Peter Ridderstolpe

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *