Ljungby/ Kommunen hållit informationsmöte- Håller man sig till sanningen?

Mail från en åhörare:

Kommunen höll ett informationsmöte om den nya överföringsledningen som kommunen hade ihop med Vägverket som ska delfinansiera en cykelväg som ska dras ovanför ledningen.

 
Några saker jag reagerade på var inledningen där kommunens representant säger: vi måste komma ifrån det här med infiltrationsanläggningar; framtida högre krav gör att man bör centralisera avloppen; det handlar om rent vatten. Han påstod att de 90 procent som är anslutna till kommunens reningsverk bara står för 10 procent av miljöförstöringen, medan de 10 procent som har enskilda anläggningar står för 90 procent av utsläppen.
 
Vilka högre krav han pratar om definierade han inte, men han pratade om medicinrester tex från p-piller mm.

En kommentar

  1. Talar kommunernas representanter sanning: Se denna insändare: http://www.va-i-tiden.se/2019/01/21/land-lantbruk-fosforutslapp-sma-avlopp-dags-att-aterinfora-tjanstemannaansvar/

    VA projekten är bra för landsbygdsutvecklingen, för att få fler att bosätta sig på landsbygden och ge städerna nya skatteinkomster. Men det är vi som nu bor där eller som har fritidshus där som skall betala för färdig infrastruktur i form av detaljplaner, styckningar, vägar, el, vatten och avlopp. Byggklara färdigberedda tomter till salu. Folkfördrivning kallar jag det.

    Anders Segerberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *