Köping/Brev till MMd/ Brist på samråd, dialog, tekniska undersökningar och konsekvensanalys

2019-01-13.

Några kommentarer rörande ärende Mål nr: M 2878-17 Avdelning:3
Huvudförhandlingen den 13/12 i Köping, rörande nedläggning av VA-ledning.

Enligt Domaren vid förhandlingarna den 13/12 var det ok att inkomma med kortare
kompletteringar rörande detta.

Jag bara hänvisa till mina tidigare skrivelser och bristen på sak argument.
Måste ändå kommentera påståendet om samrådet som kommunen påstår sig haft
med berörda VA ägare.
Den 17/8 hade jag ett möte med kommunen (som kom till tack vare det brev jag fick av er i April 2018 angående ev. Synpunkter om denna VA -ledning och dess förläggning ) . Större delen av mötet handlade om den bristande dialog (utebliven).
och ovilja till detta. På en konkret fråga om tänkt sträckning för denna VA-ledning blev svaret från kommunen att det fanns inget att presentera för mig i detta skede?
Att man sedan ritar in ev. pumpstation med breddning på min mark återigen ingen dialog, även övrig ledningsdragning finns med.
Att man utan relevant underlag/undersökningar och konsekvensanalys säger att detta är bästa lösningen för Norr Mälarstrands VA fråga, skulle jag gärna vilja få förklarat att det kan vara möjligt som beslutsunderlag med tanke på prislappen och vad det kommer att innebära för den enskilda mark/tomtägaren.
Att det också skulle vara tvingande trots godkänd VA lösning är för mig obegripligt.
Avslutningsvis har det kommit till min kännedom att Solna kommun fått nej till ett liknande projekt också det Mälarens vatten.
Ber om ursäkt för en del upprepningar, men ni förstår säkert varför.

Mvh.
Kent Andersson.
Ötorp.4 ( Dåvö 2:5 )
731 91 Köping

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *