En kommentar

  1. MUddringen av Köpings hamn görs i sediment som är kraftigt förorenade av tidigare industriverksamhet och båtfart. Bl a annat finns giftiga båtbottenfärger i slammet. Muddringen fr göras utan länsar, däremot så får den inte ske om det blåser ut från hamnen. Dock rinner vatten ut i från Köpingsån och för med sig uppvirvlat slam rakt ut i Mälaren.

    När domstolsförhandlingarna om den sjöförlagda ledningen ägde rum 13 dec 2018, så diskuterade länsstyrelse och representanter för Köpings kommun om länsars behov, och kommunen och länsstyrelsen enades om att fortsätta diskussionerna efteråt.

    En fritidsboende på ön Runnskär i utloppet till Galten i Köpingsfjärden fick böterr för att han grävt oanmält för att förjupa en liten fritidshamn.

    Betyder detta att ju större påverkan muddring har, destu mindre åtgärder behövs?

    Anders Segerberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *