Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam

Det upptäcks nya föroreningar i kommunalt avloppsslam.
Nya avancerade analysverktyg och datautvärderingsmetoder för att analysera avloppsslam har börjat användas som ser till ett större spektrum. De nyutvecklade metoderna möjliggör analys och efterföljande identifiering av miljöföreningar med vitt skilda kemiska egenskaper.
Det tillkommer också ständigt nya produkter på marknaden som kan påverka och förorena VA systemet och då tillföra nya ämnen. En nylig studie upptäckte man från sju svenska reningsverk som undersöktes, och då återfanns 25 % av studerade kemikalier och kemikaliegrupper (totalt 282 ämnen) i slammet med 17-63 % av den mängd som används i samhället. Detta hade man inte tidigare tittat efter. Detta kan ju vara värt att notera.

MR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *