2 kommentarer

 1. Avloppsslammet binder tungmetaller och kemikalier och läkemedel mm och vid rötning och reningsprocess och vid slamhantering fälls mer rester ut i lakvattnet.
  Det stora problemet är allt detta dricksvatten som vi spär ut och sköljer bort för transport av fekalier och annat som dumpas i systemet. Och med tillräckligt mycket vatten och andra kemikalier har man slutligen spätt ut och fått ner gränsvärden till laglig nivå. Men också gjort det dyrt och svårhanterligt för rening. Generellt kan man säga ju mer vatten kring slamhanteringen ju mer kemikalier och rester lakar man ur slammet. Så det är inte bara slammet som blir till problemet.
  Redan i dag så förbränns sådant slam som innehåller för mycket för att kunna läggas på depåer eller spridas över mark,och de olika reningsverken i Sverige har olika rutiner för detta och hantering av sitt slam. Så förbättrade metoder här är säkerligen önskvärda.

  Michael Richter

  (Avloppsbedrägeriet: https://www.facebook.com/groups/515624778810764/permalink/749128625460377/)

 2. Just så är det! Och så håller idioterna på och motverkar alternativa lösningar som med exempelvis hjälp av multum helt tar bort det skadliga och farliga slammet! Men det är ju helt i linje med det förbannade sossepartiet som vi har i Sverige som skall låta alla andra betala för deras misstag! Hur är vi skapta själsligt som kan rösta på ett dylikt parti? Eller är jag för hård nu mot sosseskiten? Det är nog kanske ingen skillnad mot de andra partierna i 7Klövern?
  Hans Lönn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *