Förslag till motion/ medborgarförslag ang kommunalt VA.

Färdig motion / medborgarförslag vid hantering av enskilda avloppssystem inom Sveriges kommuner.
Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp (pdf)
Mall1 Motion alt Medborgarförslag-Målstyrning enskilt avlopp.(Redigerbar fil (odt)

Vädjan och uppmaning att olika representanter driver detta ärende för att komma tillrätta med missförhållande som råder inom sin och flertal andra kommuner runt om i Sverige, att av någon där som nu har mandat eller som ett enskilt medborgarförslag. Eller tillsammans med någon oavsett partitillhörighet med eller utan mandat inom kommunen.

Petitionsrätt finns också För att utnyttja den måste petitionen inlämnas av behörig person i behörig form i behörig ordning. Men det finns även en möjligheter för enskilda medborgare också tex. Ett e-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag som kommer från kommunens invånare. Många kommuner har idag e-förslag på deras kommunala hemsidor. Om minst 30 personer skriver under ett förslag så tas det upp i kommunfullmäktige som ett informationsärende. Men det bästa är att samtidigt hitta en företrädare som har mandat i kommunen och som är villig att driva ärendet där.

Miljölagstiftningen bygger på att man är skyldig att vidta åtgärder då det finns RISK för människors hälsa eller miljön. Lagstiftningen säger inte om denna risk skall vara en på tusen – eller – en på en miljard. En inspektör kan således alltid hävda att det finns en risk – om än aldrig så liten – och det är oerhört svårt för den enskilde att bevisa motsatsen. Det är därför av vikt att såväl inspektören som Miljö-och byggnadsnämnden har modet att sätta ner foten och säga: ”Med de aktuella markförhållandena och avstånd till vattendrag och på vetenskaplig grund , så finns det INGEN RISK.”. Men det modet saknas i regel.

Michael Richter Lpo

 

En kommentar

  1. Det verkar saknas målstyrning bland kommuner runt om i landet då det gäller bedömning av enskilda avlopp Jag har tillsammans med representant i Bygg&Miljönämnden skrivit en motion som den 20 dec nu lämnades in i Hörby kommun av vederbörande och vidare till olika representanter och till deras partistyrelse, vilket tagits emot positivt i Hörby kommun och för vidare behandling. Vi hoppas nu att även övriga representanter ute bland Sveriges olika kommuner inser problematiken och därför villigt vill tar saken i egna händer och driver ärendet och sakfrågan vidare i sina respektive kommuner, Och så klart LPo;s representanter i de kommuner som LPo har mandat i. Vi kan inte acceptera att kommuner godtyckligt dömer ut landsbygdens avloppssystem på felaktiga grunder utan saklig och vetenskaplig vedertagen fakta. Åtgärder ska vara proportionella i förhållande till skyddsnivån. Därför behöver kommunerna ha en målstyrd agenda och med fastlagda gränsvärden som inte är baserad på godtycklighet
    Enskilda avlopp. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bekämpa krav på att göra om fullt fungerande avlopp.

    Michael Richter/LPo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *